Liputukset


Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limitedin omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 6.9.2018 klo 17.15

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limitedin osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 5.9.2018. Tämän myötä BlackRock Investment Management (UK) Limitedin osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,75% ja sen kokonaisomistus on 5,78%. BlackRock, Inc.:in ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 9,03%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

7,88%

1,15%

9,03%

591.723.390

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus(jos liputettu)

8,58%

1,06%

9,64%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

46.650.007

7,88%

YHTEENSÄ A

46.650.007

7,88%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

6.751.851

1,14%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

74.502

0,01%

YHTEENSÄ B

6.826.353

1,15%Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limitedin omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 22.3.2018 klo 16.30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limitedin osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 21.3.2018. Tämän myötä BlackRock Investment Management (UK) Limitedin osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 5,07% ja sen kokonaisomistus on 6,03%. BlackRock, Inc.:in ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 9,64%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajansaavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

8,58%

1,06%

9,64%

591.723.390

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

8,22%

1,43%

9,66%


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus


Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727


50.773.378


8,58%

YHTEENSÄ A

50.773.378

8,58%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineenluonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja ääntenlukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

6.031.894

1,01%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

244.024

0,04%

YHTEENSÄ B
6.275.918

1,06%
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 19.3.2018 klo 17.00

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä alitti 10%:n liputusrajan 16.3.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 9,66%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisentai rikkoutumisen jälkeen

8,22%

1,43%

9,66%

591.723.390

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

6,69%

3,35%

10,04%


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus


Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727


48.690.626


8,22%

YHTEENSÄ A

48.690.626

8,22%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineenluonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

8.290.493

1,40%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

222.331

0,03%

YHTEENSÄ B
8.512.824

1,43%

 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 9.3.2018 klo 15.50

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä alitti 10%:n liputusrajan 8.3.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 9,97%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja ääntenkokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisentai rikkoutumisen jälkeen

6,60%

3,37%

9,97%

197.241.130

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

6,64%

3,37%

10,01%


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus


Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727


13.027.534


6,60%

YHTEENSÄ A

13.027.534

6,60%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

6.620.378

3,35%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

33.872

0,01%

YHTEENSÄ B
6.654.250

3,37%
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä


Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 8.3.2018 klo 9.15

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä ylitti 10%:n liputusrajan 6.3.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 10,01%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja ääntenkokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisentai rikkoutumisen jälkeen 6,64% 3,37% 10,01% 197.241.130
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,13% 2,85% 9,98%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727
13.098.287
6,64%
YHTEENSÄ A 13.098.287 6,64%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineenluonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 6.601.378 3,34%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 49.088 0,02%
YHTEENSÄ B


6.650.466 3,37%

 


Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 2.3.2018 klo 15.00

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä alitti 10%:n liputusrajan 1.3.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 9,98%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja ääntenkokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

7,13%

2,85%

9,98%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

8,72%

1,31%

10,04%


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus


Suora (AML 9:5)

Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727


14.063.297


7,13%

YHTEENSÄ A

14.063.297

7,13%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineenluonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa(osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

5.595.150

2,83%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

42.649

0,02%

YHTEENSÄ B
5.637.799

2,85%
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limitedin omistus Wärtsilässä


Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 28.2.2018 klo 17.05

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limitedin osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä alitti 5%:n liputusrajan 27.2.2018. Tämän myötä BlackRock Investment Management (UK) Limitedin osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,85% ja sen kokonaisomistus on 6,10%. BlackRock, Inc.:in ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä pysyy 10,04%:ssa.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisentai rikkoutumisen jälkeen

8,72%

1,31%

10,04%

197.241.130

Edellisessäliputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

9,88%

0,16%

10,04%


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus


Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727


17.217.372


8,72%

YHTEENSÄ A

17.217.372

8,72%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineenluonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

2.573.066

1,30%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

20.337

0,01%

YHTEENSÄ B
2.593.403

1,31%

 


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 26.2.2018 klo 16.30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen kokonaisomistus Wärtsilässä ylitti 10%:n liputusrajan 23.2.2018. BlackRock, Inc.:in kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ja äänistä on 10,04%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

9,88%

0,16%

10,04%

197.241.130

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

8,98%

0,46%

9,44%


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus


Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727


19.488.829


9,88%

YHTEENSÄ A

19.488.829

9,88%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

309.418

0,15%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

16.319

0,00%

YHTEENSÄ B
325.737

0,16%Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 30.11.2017 klo 13.45

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 29.11.2017 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylittää 5%:n liputusrajan. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,10% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, ja sen kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:sta on 5,47%. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:


% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,98%

0,46%

9,44%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,53%

0,48%

9,01%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

17.716.839


8,98%

YHTEENSÄ A

17.716.839

8,98%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

902.529

0,45%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

7.173

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

909.702

0,46%

 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä


Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 23.11.2017 klo 16.00

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 22.11.2017 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sen kokonaisomistus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylittää 5%:n liputusrajan. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited kokonaisomistus on yhteensä 5,05%. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja
äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,53%

0,48%

9,01%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,15%

0,34%

8,49%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

16.840.839

 

8,53%

YHTEENSÄ A

16.840.839

8,53%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

830.134

0,42%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

117.086

0,05%

YHTEENSÄ B

 

 

 

947.220

0,48%

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä


Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 15.12.2016 klo 16:30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 14.12.2016 myynyt Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sekä sen osuus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus alittaa 5%:n liputusrajan. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,15%

0,34%

8,49%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,43%

0,11%

8,55%

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

16.088.102

 

8,15%

YHTEENSÄ A

16.088.102

8,15%

 

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

666.474

0,33%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

7.621

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

674.095

0,34%

 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 26.9.2016 klo 13.15

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 23.9.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sekä sen osuus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus ylittää 5%:n liputusrajan. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,05% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, ja sen kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:sta on 5.06%. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,43%

0,11%

8,55%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,40%

0,11%

8,52%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

16.635.613

 

8,43%

YHTEENSÄ A

16.635.613

8,43%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

214.371

0,10%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

16.959

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

231.330

0,11%

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 22.9.2016 klo 12.20

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 21.9.2016 myynyt Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sekä sen osuus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus alittaa 5%:n liputusrajan. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,40%

0,11%

8,52%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,49%

0,11%

8,61%

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

16.584.654

 

8,40%

YHTEENSÄ A

16.584.654

8,40%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

214.371

0,10%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

7.621

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

221.992

0,11%

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 19.9.2016 klo 15.15

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 16.9.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sekä sen osuus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus ylittää 5%:n liputusrajan. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,00% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, ja sen kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:sta on 5.01%. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
8,49% 0,11% 8,61% 197.241.130
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
8,38% 0,14% 8,52%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727

 

16.759.588

 

8,49%
YHTEENSÄ A 16.759.588 8,49%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 224.941 0,11%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 7.621 0,00%
YHTEENSÄ B 232.562 0,11%Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 26.8.2016 klo 14:40

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on myynyt Wärtsilän osakkeita 25.8.2016. Tämän myötä sekä sen omistus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus alittavat 5%:n liputusrajan. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
8,38% 0,14% 8,52% 197.241.130
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
8,31% 0,53% 8,84%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 16.531.267 8,38%
YHTEENSÄ A 16.531.267 8,38%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
        
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
           
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit    N/A N/A      Osakeomistus 278.417 0,14% 
CFD N/A N/A   Nettoarvon tilitys 7.621 0,00%    
YHTEENSÄ B 286.038 0,14%   

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5
§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 6.5.2016 klo 8:30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 3.5.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sen osuus osakkeista ja äänistä ylittää nyt 5%:n liputusrajan ja kokonaisomistus pysyy yli 5%. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä sekä 0,12% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta. Yhteenlaskettu osuus on 5,13%. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
8,31% 0,53% 8,84% 197.241.130
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
8,05% 0,56% 8,62%    

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)        
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)       
Suora (AML 9:5)     Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)      
FI0009003727  16.391.021           8,31%          
YHTEENSÄ A 16.391.021         8,31%       

 

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit          N/A       N/A          Osakeomistus    1.041.449  0,52%        
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys           8.722           0,00%
YHTEENSÄ B 1.050.171 0,53%        
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 29 huhtikuuta 2016 klo 10:30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 27.4.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä ylittää nyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta     Yhteenlaskettu
%-osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen     
8,05% 0,56%    8,62% 197.241.130
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)        5,08% n/a    5,08%       

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi        Osakkeiden ja äänten lukumäärä         Osakkeiden ja äänten %-osuus        
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 15.894.722 8,05%
YHTEENSÄ A 15.894.722 8,05%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne   Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit          N/A       N/A          Osakeomistus 1.113.998 0,56%  
CFD        N/A N/A   Nettoarvon tilitys 8.722           0,00%          
YHTEENSÄ B 1.122.720 0,56%

 


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä


Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 14.9.2015 klo 10:45

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 10.9.2015 ostanut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä ylittää nyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock Inc. omistaa 10.019.838 osaketta, joka on 5,08 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Fiskarsin ja Investorin Wärtsilä-omistusten uudelleenjärjestely toteutunut

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 9.10.2014 klo 16.00

Wärtsilä on saanut tietoonsa, että 19.9.2014 ilmoitettu sopimus Fiskarsin, Investorin ja niiden yhteisyritys Avlisin Wärtsilä-omistuksen uudelleenjärjestelystä on toteutunut tänään.

Kaupan toteutumisen myötä Fiskars Oyj Abp omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Avlis Invest AB:n suora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Avlis Invest AB:sta on tullut Invaw Holding AB:n täysin omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Näin ollen, Investor AB:n ja Invaw Holding AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Lisäksi Fiskarsin ja Investorin osakassopimus on päättynyt.


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: muutokset Investor AB:n ja Fiskars Oyj Abp:n Wärtsilä-omistuksissa

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 19.9.2014 klo 12.00

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa että Fiskars Oyj Abp, Investor AB ja niiden yhteisyritys Avlis AB ovat solmineet sopimuksen, jonka johdosta omistusosuudet muuttuvat seuraavasti:

Avlis Invest AB ostaa 15.759.566 Wärtsilän osaketta eli 7,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Avlis Invest AB:n kaikki osakkeet siirretään Invaw Holding AB:lle, joka on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars ostaa 9.881.781 Wärtsilän osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Fiskarsin ja Investorin välillä solmittu osakassopimus päättyy ja niiden yhteisyritys, joka omisti 42.948.325 Wärtsilän osaketta eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, puretaan.

Transaktion toteutuessa Investor AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 27.9.2013 klo 11.00

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 25.9.2013 myynyt Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.824.523 osaketta, joka on 4,98 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Fiskarsin ja Investorin Wärtsilä-omistusten yhdistäminen yhteiseen yhtiöön saatettu päätökseen

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 7.2.2013 klo 17.30

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa että Fiskars Oyj Abp ja Investor AB ovat toteuttaneet Wärtsilä-omistustensa juridisen yhdistämisen yhteiseen yhtiöön 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti. 

Yhteisyritys Avlis AB:n ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Avlis Invest AB:n (entinen Instoria AB) yhteenlaskettu omistus on 42.948.325 eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Yhteisyrityksen toteutuksen seurauksena Investor AB ei omista suoraan Wärtsilän osakkeita. Tällä hetkellä Fiskars omistaa Avlis AB:sta 59,7% ja Investor 40,3%.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: muutos Investor AB:n Wärtsilä -omistuksessa

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 13.12.2012 klo 16.30

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa seuraavan muutoksen Investorin omistusosuudessa;

Investor AB:n tytäryhtiö Aktiebolaget Navigare on 13.12.2012 siirtänyt kaikki omistamansa Wärtsilän osakkeet Instoria Aktiebolaget:ille, yhteensä 17.306.978 osaketta joka vastaa 8,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Instoria Aktiebolaget on myös Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisomistus Wärtsilässä ei ole muuttunut, eikä ylittänyt liputusrajaa.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 3.7.2012 klo 10.00

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 29.6.2012 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.945.554 osaketta, joka on 5,04 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Investor AB on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 27.4.2012 klo 11

Wärtsilä on saanut tietoonsa, että Investor AB on ostanut 26.4.2012 tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigare AB:n kautta 1.974.000 Wärtsilän osaketta. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisen omistuksen osuus äänimäärästä ylittää nyt 1/5 (20%). Osakekaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp ja Investor AB omistavat yhdessä 40.317.168 osaketta, joka on 20,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n omistuksen yhdistämiseen liittyvät muutokset Wärtsilän omistusosuuksissa

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 24.4.2012 klo 12.00

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa seuraavat omistusosuuksien muutokset, jotka johtuvat Fiskarsin ja Investorin sopimuksesta yhdistää Wärtsilä-omistuksensa yhdessä omistamaansa yhtiöön.

Fiskars Oyj Abp on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on myynyt 23.4.2012 tytäyhtiönsä Avlis AB:n kautta Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa 3/20 (15%). Osakekaupan jälkeen Avlis AB omistaa 25.641.347 osaketta, joka on 13% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Investor AB on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on ostanut tytäryhtiönsä Aktiebolaget Navigaren kautta 23.4.2012 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää 1/20 (5%). Osakekaupan jälkeen Aktiebolaget Navigare omistaa 12.701.821 osaketta, joka on 6,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteinen omistus ylittää 3/20 (15%) ja on osakekaupan jälkeen 38.343.168 osaketta, joka on 19,44% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Omistusten yhteenlaskemisen perusteena on 24.4.2012 julkistettu järjestely, jolla Fiskars-konserni ja Investor ovat sopineet edellä mainittujen Wärtsilä-omistusten yhdistämisestä yhteiseen yhtiöön ja toimivansa sopimuksen mukaisesti yhteistoimin jo julkistuspäivästä lukien.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 11.8.2011 klo 10.30

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on myynyt 9.8.2011 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.838.853 osaketta, joka on 4,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 7.1.2011 klo 9.15

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 5.1.2011 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 4.941.593 osaketta, joka on 5,01 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 22.12.2010 klo 9.00

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on myynyt 20.12.2010 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 4.898.350 osaketta, joka on 4,97% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Pörssitiedote 20.12.2010 klo 19.35

BlackRock, Inc. on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 17.12.2010 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 4,941,759 osaketta, joka on 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Wärtsilän osakesarjojen yhdistämiseen ja suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyviä muutoksia Wärtsilän omistusosuuksissa

Wärtsilä Oyj Abp Suurimmat osakkeenomistajat-tiedote 20.3.2008 klo 11.30
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus

Wärtsilän 19.3.2008 pidetty yhtiökokous päätti, että yhtiön A- ja B-osakesarjat yhdistetään. Osakelajien yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti A-sarjan osakkeenomistajille. Osakelajien yhdistämisen jälkeen kaikki yhtiön osakkeet tuottavat omistajilleen samat oikeudet ja yhtiöllä on vain yksiäänisiä osakkeita. Osakesarjojen yhdistämisellä ja suunnatulla maksuttomalla osakeannilla on vaikutus yhtiön omistusosuuksiin kun yhdistetyt ja uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 26.3.2008.

Wärtsilä on saanut tietoonsa seuraavat muutokset omistuksissa, jotka astuvat voimaan kun yhdistetyt osakelajit ja uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin:

Fiskars-konsernin osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laskee alle 1/5 (20%). Transaktion jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa 901.857 osaketta eli 0,9% Wärtsilän osakkeista ja äänistä ja Avlis AB omistaa 15.944.444 osaketta eli 16,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Näin ollen Fiskars-konserni omistaa yhteensä 16.846.301 osaketta eli 17,1% Wärtsilän osakkeista ja äänistä rekisteröinnin jälkeen.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeista ylittää 1/20 (5%) osakkeista ja osuus äänistä laskee alle 1/10 (10%). Transaktion jälkeen Varma omistaa 5.130.087 osaketta eli 5,2% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:n osuus Wärtsilä Oyj Abp:n äänistä laskee alle 1/20 (5%). Transaktion jälkeen Svenska Litteratursällskapet omistaa 1.735.506 osaketta eli 1,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Fiskars myynyt Wärtsilä-omistusta tytäryhtiölleen Avlis AB:lle

Wärtsilä Oyj Abp Liputus 20.12.2007 klo 18.45

Wärtsilä Oyj Abp on tänään saanut Fiskars Oyj Abp:lta ilmoituksen, että sen osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 (5%) osakekaupalla, joka tehtiin 20.12.2007.

Kaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa Wärtsilän osakkeita seuraavasti:

Kpl-määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
A-osakkeita 752 047 0,78% 2,44%
B-osakkeita 65 429 0,07% 0,02%
Yhteensä 817 476 0,85% 2,46%

 
Fiskars Oyj Abp:n Y-tunnus: 0214036-5.

Wärtsilä Oyj Abp on tänään saanut ilmoituksen Avlis AB:lta, joka on Fiskarsin kokonaan omistama tytäryhtiö, että sen osuus osakepääomasta on ylittänyt 3/20 (15%) ja äänimäärästä 1/4 (25%) osakekaupalla, joka tehtiin 20.12.2007.

Kaupan jälkeen Avlis AB omistaa Wärtsilän osakkeita seuraavasti:

Kpl-määrä Osuus osakepääomasta Osuus äänimäärästä
A-osakkeita 8 500 000 8,86% 27,58%
B-osakkeita 6 500 000 6,77% 2,11%
Yhteensä 15 000 000 15,63% 29,69%

 
Avlis AB:n yritystunnus: 556706-5346

Wärtsilän osakepääoma koostuu yhteensä 95 942 561 kpl:sta osakkeita (A-osakkeita 23 579 587 kpl ja B-osakkeita 72 362 974 kpl), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 308 158 844.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Liputus 9.10.2007 klo 9.45

Wärtsilä Oyj Abp on tänään saanut Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:lta ilmoituksen, että se on 22.8.2007 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt 1/20. Osakekaupan jälkeen Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. omistaa 1.546.596 A-osaketta ja 17.000 B-osaketta eli yhteensä 1.563.596 osaketta, joka on 1,63% Wärtsilän osakkeista ja 5,03% äänistä.


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Varma on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Liputus 24.8.2007 klo 10.20

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 23.8.2007 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt kymmenesosan (1/10). Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 3.547.257 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 4.735.948 osaketta, joka on 4,94% Wärtsilän osakkeista ja 11,91% äänistä.


Varma on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Liputus 4.7.2007 klo. 9.50

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle että se on 3.7.2007 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 2.795.615 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 3.984.306 osaketta, joka on 4,16% Wärtsilän osakkeista ja 9,46% äänistä.


Sampo on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp Liputus 4.7.2007 klo. 15.30

Sampo Oyj on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle että se on myynyt 3.7.2007 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on alittanut kahdeskymmenesosan (1/20) osakkeista. Osakekaupan jälkeen Sampo omistaa 584.668 A-osaketta, joka on 0,61% Wärtsilän osakkeista ja 1,90% äänistä.

© 2018 Wärtsilä