Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 2019  2018   2017  2016  2015 
Tulos/osake (EPS)*, EUR  0,37  0,65  0,63  0,60  0,75
Oma pääoma/osake*, EUR  4,05  4,09  3,97  3,87  3,72
Osinko/osake*, EUR  0,48  0,48  0,46  0,43  0,40
Osinko/tulos, %  130,8  73,7  70,8  72,8  53,3
Effektiivinen osinkotuotto, %          
     WRT1V  4,9  3,5  2,6  3,0  2,8
Osakekurssi/osakekohtainen tulos (P/E)          
     WRT1V  26,6  21,4  27,0  23,8  18,8
Osakekurssi/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)          
     WRT1V  2,4  3,4  4,4  3,7  3,8
Osakkeiden oikaistu lukumäärä*, x 1 000          
     tilikauden lopussa  591 723  591 723  591 723
 591 723  591 723
     keskimäärin  591 723  591 723  591 723
 591 723  591 723


*
Vertailukausien 2015-2017 luvut on oikaistu vastaamaan lisääntynyttä osakemäärää.
 

© 2020 Wärtsilä