Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 2020  2019  2018   2017  2016
Tulos/osake (EPS)*, EUR  0,23  0,37  0,65  0,63  0,60
Oma pääoma/osake*, EUR  3,68  4,05  4,09  3,97  3,87
Osinko/osake*, EUR  0,20**  0,48  0,48  0,46  0,43
Osinko/tulos, %  88,2**  130,8  73,7  70,8  72,8
Effektiivinen osinkotuotto, %  2,5**  4,9  3,5  2,6  3,0
Osakekurssi/osakekohtainen tulos (P/E)  35,4  26,6  21,4  27,0  23,8
Osakekurssi/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)  2,2  2,4  3,4  4,4  3,7
Osakkeiden oikaistu lukumäärä*, x 1 000          
     tilikauden lopussa  591 723  591 723  591 723  591 723
 591 723
     keskimäärin  591 723  591 723  591 723  591 723
 591 723


*Vertailukausien 2016-2017 luvut on oikaistu vastaamaan lisääntynyttä osakemäärää.
**Hallituksen ehdotus.
 

© 2021 Wärtsilä