Osakekohtaisia tunnuslukuja

 

 2017*  2016  2015   2014  2013
Tulos/osake (EPS), EUR  0,63  1,79  2,25 1,76 1,98
Oma pääoma/osake, EUR  12,02  11,60  11,16 9,94 9,35
Osinko/osake, EUR  0,46  1,30  1,20 1,15 1,05
Osinko/tulos, %  72,5  72,8  53,3 65,4 53,0
Effektiivinen osinkotuotto, %      
     WRT1V  2,6  3,0  2,8 3,1 2,9
Osakekurssi/osakekohtainen tulos (P/E)      
     WRT1V  27,8  23,8  18,8 21,1 18,1
Osakekurssi/osakekohtainen oma pääoma (P/BV)      
     WRT1V  4,4  3,7  3,8 3,7 3,8
Osakkeiden oikaistu lukumäärä, 1 000 kpl      
     tilikauden lopussa  591 723
 197 241  197 241 197 241 197 241
     keskimäärin  591 723
 197 241  197 241 197 241 197 241


* Luvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.
 

© 2018 Wärtsilä