About Wärtsilä

Tämä on Wärtsilä

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Liiketoimintamme

Vuoden 2020 toisesta neljänneksestä lähtien Marine Power, Marine Systems, Voyage ja Energy muodostavat konsernin raportoitavat segmentit. Portfolio Business raportoidaan edelleen muina liiketoimintoina.

Vuosi 2019

NetSalesByMarketAreas_FIN-01-01

 

Wärtsilä vuonna 2019 

 • Liikevaihto 5.170 miljoonaa euroa (5.174)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 457 miljoonaa euroa (577)
 • Tilauskertymä 5.327 miljoonaa euroa (6.307)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 5.878 miljoonaa euroa (6.166)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 18.795 (19.294)

Wärtsilä Marine -liiketoiminta

 • Liikevaihto 3.330 miljoonaa euroa (2.815)
 • Tilauskertymä 3.517 miljoonaa euroa (3.945)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 3.799 miljoonaa euroa (3.651)

Wärtsilän markkina-asema yhdistettynä toimialan laajimpaan tuote- ja palvelutarjontaan antaa meille hyvät edellytykset ymmärtää kunkin segmentin tarpeita ja vaatimuksia – alussuunnittelun perusvalinnoista aina päivittäiseen käyttöön, jokaisella matkalla ja läpi aluksen koko elinkaaren. Tarjoamme innovatiiviset ja kilpailukykyiset laite- ja ohjelmistoratkaisut tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettuna.

Tarjontamme sisältää moottorit, propulsiolaitteet, pakokaasunpuhdistusjärjestelmät, sähköratkaisut, tiivisteet ja laakerit, veden- ja jätevedenkäsittelyn, kaasuratkaisut sekä automaatio-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, alushallintaratkaisut (FOS), laivaliikenteen ohjauksen, simulaattorit ja koulutuksen sekä elinkaariratkaisut.

Wärtsilä Energy -liiketoiminta

 • Liikevaihto 1.840 miljoonaa euroa (2.359)
 • Tilauskertymä 1.810 miljoonaa euroa (2.362)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 2.079 miljoonaa euroa (2.515)

Wärtsilän energiaratkaisut soveltuvat hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi perusvoimantuotantoon, kantaverkon vakautta varmistavaan tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen, kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä laajalti uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvien energiajärjestelmien optimointiin. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa energiajärjestelmäosaamista, mukaan lukien tuotannon täysi integrointi, edistykselliset ohjelmistot sekä lisäarvoa tuottavat elinkaaripalvelut.

Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja laitosten koko elinkaaren aikainen maailmanlaajuinen huoltotuki ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan.

 
© 2020 Wärtsilä