About Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava edistyksellisen teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

MARINE SOLUTIONS
Wärtsilä Marine Solutions tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimiville asiakkailleen turvallisia, ympäristömyötäisiä, tehokkaita, joustavia ja taloudellisia ratkaisuja. Teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja omistautunut henkilöstö luovat meille edellytykset räätälöidä ratkaisuja, jotka tarjoavat eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme optimaaliset edut.

ENERGY SOLUTIONS
Wärtsilä Energy Solutions on johtava kansainvälinen energiajärjestelmäintegraattori, jonka tarjonta käsittää laajan valikoiman ympäristömyötäisiä ratkaisuja. Wärtsilä toimittaa erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia ja suuria aurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointipalveluja sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaali- ja jakelujärjestelmiä. Wärtsilän joustavat ja tehokkaat ratkaisut tuottavat lisäarvoa ja mahdollistavat siirtymisen entistä kestävämpään ja nykyaikaisempaan energiajärjestelmään. Wärtsilän vuoteen 2017 mennessä toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti on 63 GW, ja toimituksia on tehty yhteensä 176 maahan.

SERVICES
Wärtsilä Services tukee asiakkaitaan toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja suorituskykyä. Noin 11.000 ammattilaista 160 paikkakunnalla eri puolilla maailmaa käsittävä palveluverkosto on toimialan laajin ja palvelee vuosittain yli 12.000 asiakasta. Varaosahuollosta kattaviin käyttö-, hallinnointi- ja optimointipalveluihin ulottuvaa palveluvalikoimaamme kehitetään jatkuvasti. Tavoitteena on asiakkaiden laitosten käytettävyyden parantamisen ohella myös heidän liiketoimintansa kasvun tukeminen. Wärtsilä on sitoutunut aina ja kaikkialla korkeaan laatuun, asiantuntevaan tukeen, palveluiden varmaan saatavuuteen sekä mahdollisimman ympäristöystävälliseen toimintaan.

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä vuonna 2016:

 • Liikevaihto 4 801 milj. euroa (5 029)
 • Liiketulos 583 milj. euroa (612)
 • Tilauskertymä 4 927 milj. euroa (4 932)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 4 696 milj. euroa (4 882)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 18 011 (18 856)

Wärtsilä Marine Solutions 2016

 • Liikevaihto 1 667 milj. euroa (1 720)
 • Tilauskertymä 1 285 milj. euroa (1 599)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 2 017 milj. euroa (2 558)
 • Henkilöstö 6 074 (6 847)

Wärtsilä on johtava laivojen koneisto- sekä propulsio- ja ohjausjärjestelmien toimittaja. Wärtsilä toimittaa moottoreita ja aggregaatteja, alennusvaihteita, propulsiolaitteistoja, valvontajärjestelmiä sekä tiivisteratkaisuja kaikentyyppisiin aluksiin ja offshore-sovelluksiin. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla merenkulun pääsegmenteillä koneistojen ja järjestelmien toimittajana.

Wärtsilä Services 2016

 • Liikevaihto 2 190 milj. euroa (2 184)
 • Tilauskertymä 2 194 milj. euroa (2 324)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 999 milj. euroa (958)
 • Henkilöstö 10 567 (10 592)

Wärtsilä tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan. Wärtsilä huoltaa ja kunnostaa sekä laivojen koneistoja että voimaloita. Perinteisen huoltotoiminnan rinnalla Wärtsilä on laajentanut palvelujaan innovatiivisiin asiakkaan liiketoimintaa tukeviin palveluihin. Näitä ovat esimerkiksi merkkiriippumaton huolto maailman pääsatamissa sekä ennakoiva ja moottorien kuntoon perustuva huolto ja koulutus.

Wärtsilä Energy Solutions 2016

 • Liikevaihto 943 milj. euroa (1 126)
 • Tilauskertymä 1 448 milj. euroa (1 009)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 1 680 milj. euroa (1 366)
 • Henkilöstö 903 (959)

Wärtsilä on merkittävä toimittaja hajautetun energiantuotannon voimalamarkkinoilla. Wärtsilä toimittaa voimaloita perusvoiman tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja teollisuuden omaan energiantuotantoon. Wärtsilän tarjoamien laitosten vahvuuksia ovat joustavat ratkaisut, korkea hyötysuhde ja alhaiset päästöt. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla pääsegmenteillään.

© 2017 Wärtsilä