About Wärtsilä

Tämä on Wärtsilä

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Liiketoimintamme

Wärtsilä Marine -liiketoiminta
Wärtsilän missiona on luoda älykkään merenkulun ekosysteemi – sellainen, jossa meriteollisuus käyttää vain puhtainta saatavilla olevaa polttoainetta. Sellainen, jossa aluksen sähköntuotanto on optimoitu ja reitit suunniteltu tarkasti navigointivaarojen, ruuhkien ja odottamattomien odotusaikojen välttämiseksi. Osaamisemme, integroidun tuotevalikoimamme ja koko elinkaaren kattavien ratkaisujemme avulla – joita kaikkia tukee markkinoiden laajin palveluverkosto – olemme sitoutuneet olemaan keskeisin kestävää merenkulkua eteenpäin ajava voima.

Wärtsilä Energy -liiketoiminta
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja sekä energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.

Vuosi 2019

NetSalesByMarketAreas_FIN-01-01

 

Wärtsilä vuonna 2019 

 • Liikevaihto 5.170 miljoonaa euroa (5.174)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 457 miljoonaa euroa (577)
 • Tilauskertymä 5.327 miljoonaa euroa (6.307)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 5.878 miljoonaa euroa (6.166)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 18.795 (19.294)

Wärtsilä Marine -liiketoiminta

 • Liikevaihto 3.330 miljoonaa euroa (2.815)
 • Tilauskertymä 3.517 miljoonaa euroa (3.945)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 3.799 miljoonaa euroa (3.651)

Wärtsilän markkina-asema yhdistettynä toimialan laajimpaan tuote- ja palvelutarjontaan antaa meille hyvät edellytykset ymmärtää kunkin segmentin tarpeita ja vaatimuksia – alussuunnittelun perusvalinnoista aina päivittäiseen käyttöön, jokaisella matkalla ja läpi aluksen koko elinkaaren. Tarjoamme innovatiiviset ja kilpailukykyiset laite- ja ohjelmistoratkaisut tehokkaasti ja laadukkaasti toimitettuna.

Tarjontamme sisältää moottorit, propulsiolaitteet, pakokaasunpuhdistusjärjestelmät, sähköratkaisut, tiivisteet ja laakerit, veden- ja jätevedenkäsittelyn, kaasuratkaisut sekä automaatio-, navigointi- ja viestintäjärjestelmät, alushallintaratkaisut (FOS), laivaliikenteen ohjauksen, simulaattorit ja koulutuksen sekä elinkaariratkaisut.

Wärtsilä Energy -liiketoiminta

 • Liikevaihto 1.840 miljoonaa euroa (2.359)
 • Tilauskertymä 1.810 miljoonaa euroa (2.362)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 2.079 miljoonaa euroa (2.515)

Wärtsilän energiaratkaisut soveltuvat hyvin monenlaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi perusvoimantuotantoon, kantaverkon vakautta varmistavaan tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen, kuormaa seuraavaan tuotantoon sekä laajalti uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvien energiajärjestelmien optimointiin. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa energiajärjestelmäosaamista, mukaan lukien tuotannon täysi integrointi, edistykselliset ohjelmistot sekä lisäarvoa tuottavat elinkaaripalvelut.

Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja laitosten koko elinkaaren aikainen maailmanlaajuinen huoltotuki ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan.

 
© 2020 Wärtsilä