About Wärtsilä

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

MARINE BUSINESS
Wärtsilä Marine Business tukee asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla meriteollisuudessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa toimiville asiakkailleen turvallisia, ympäristömyötäisiä, tehokkaita, joustavia ja taloudellisia ratkaisuja. Teknologiajohtajuus ja kokenut, osaava ja omistautunut henkilöstö luovat meille edellytykset räätälöidä ratkaisuja, jotka tarjoavat eri puolilla maailmaa toimiville asiakkaillemme optimaaliset edut.

ENERGY BUSINESS
Wärtsilä Energy Business on johtava kansainvälinen energiajärjestelmien integraattori, jolla on monipuolinen valikoima erilaisia ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja. Tarjontaamme sisältyy erittäin joustavia polttomoottorikäyttöisiä voimalaitoksia, suuria aurinkovoimaloita, energian varastointi- ja integrointiratkaisuja sekä LNG-terminaaleja ja -jakelujärjestelmiä. Wärtsilän joustavat ja tehokkaat ratkaisut tuottavat lisäarvoa ja mahdollistavat siirtymisen entistä kestävämpään ja nykyaikaisempaan energiajärjestelmään. Wärtsilän vuoden 2017 loppuun mennessä toimittamien voimalaitosten asennettu kapasiteetti oli 67 GW, ja toimituksia on tehty yhteensä 177 maahan.

Wärtsilä vuonna 2018 

 • Liikevaihto 5 174 milj. euroa (4 911)
 • Vertailukelpoinen liiketulos 577 milj. euroa (576)
 • Tilauskertymä 6 307 milj. euroa (5 644)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 6 166 milj. euroa (5 100)
 • Henkilöstö vuoden lopussa 19 294 (18 065)

Wärtsilä Marine Solutions 2018

 • Liikevaihto 1 232 milj. euroa (1 104)
 • Tilauskertymä 1 710 milj. euroa (1 288)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 2 417milj. euroa (2 009)
 • Henkilöstö 5 995 (5 235)

Wärtsilä on johtava laivojen koneisto- sekä propulsio- ja ohjausjärjestelmien toimittaja. Wärtsilä toimittaa moottoreita ja aggregaatteja, alennusvaihteita, propulsiolaitteistoja, valvontajärjestelmiä sekä tiivisteratkaisuja kaikentyyppisiin aluksiin ja offshore-sovelluksiin. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla merenkulun pääsegmenteillä koneistojen ja järjestelmien toimittajana.

Wärtsilä Energy Solutions 2018

 • Liikevaihto 1 517 milj. euroa (1 401)
 • Tilauskertymä 1 511 milj. euroa (1 685)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 1 871 milj. euroa (1 871)
 • Henkilöstö 1 171 (1 038)

Wärtsilä on merkittävä toimittaja hajautetun energiantuotannon voimalamarkkinoilla. Wärtsilä toimittaa voimaloita perusvoiman tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja teollisuuden omaan energiantuotantoon. Wärtsilän tarjoamien laitosten vahvuuksia ovat joustavat ratkaisut, korkea hyötysuhde ja alhaiset päästöt. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla pääsegmenteillään.

Wärtsilä Services 2018

 • Liikevaihto 2 426 milj. euroa (2 407)
 • Tilauskertymä 3 086 milj. euroa (2 670)
 • Tilauskanta vuoden lopussa 1 878 milj. euroa (1 220)
 • Henkilöstö 11 322

© 2019 Wärtsilä