• Sustainability
    Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Wärtsilällä on merkittävä rooli maailman kasvavan energiantarpeen tyydyttämisessä kestävällä tavalla. Tämä muodostaa pohjan sitoutumisellemme kestävään kehitykseen.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus vaativat innovatiivisia ja luovia ratkaisuja. Teknologian edelläkävijänä Wärtsilän vastuulla on kehittää tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat pystyvät kehittämään omaa toimintaansa kestävällä tavalla.

Wärtsilän kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan kuuluu taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Kestävän kehityksen alueella Wärtsilän pääpainopisteet ovat taloudellinen kannattavuus, ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut ja sosiaalisesta näkökulmasta vastuullinen liiketoiminta.

Lue lisää englanniksi »