Wärtsilän liiketoiminnat lyhyesti

Wärtsilä Marine Power lyhyesti
Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Tarjoamamme valikoima moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota Wärtsilän älykkään merenkulun visio edellyttää. Tarjoamme asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.
www.wartsila.com/marine

Wärtsilä Marine Systems lyhyesti
Wärtsilä Marine Systems tarjoaa korkealaatuisia tuotteita, ratkaisuja ja elinkaaripalveluita liittyen kaasun arvoketjuun, pakokaasujen käsittelylaitteistoihin, tiivisteisiin ja laakereihin, akseliston korjauspalveluihin, vedenalaisiin huoltopalveluihin ja merenkulun sähköisiin integraatioihin. Tavoitteenamme on tarjota uusimmat ja tehokkaimmat ratkaisut, jotka ovat Wärtsilän älykkään merenkulun ekosysteemin vision mukaisia ja vievät asiakkaamme kohti turvallisempaa, parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.
www.wartsila.com/marine

Wärtsilä Voyage lyhyesti
Wärtsilä Voyage uudistaa laivaliikennettä hyödyntämällä viimeisintä digitaalista teknologiaa parantaen turvallisuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta sekä vähentäen päästöjä. Olemme sitoutuneet luomaan älykkään merenkulun ekosysteemin, jossa jokainen alus saa yhteyden digitaalisiin palveluihin, jotka tekevät matkasta turvallisemman ja ympäristöä paremmin huomioivan. Markkinoiden laajimman älykkään merenkulun tarjooman avulla luomme digitaalisesti kytkettyä meriteollisuuden arvoketjua ja olemme asiakkaiden ensisijainen kumppani uusimman digitaalisen teknologian hyödyntämisessä.
www.wartsila.com/marine/voyage

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään energiamurroksen koko potentiaalin optimoimalla heidän energiajärjestelmiään ja huolehtimalla siitä, että heidän investointinsa kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Tarjoamme joustavia voimalaitosratkaisuja ja energian hallinta- ja varastointijärjestelmiä ja tuemme asiakkaitamme laitosten koko elinkaaren ajan palveluilla, jotka parantavat tehokkuutta ja varmistavat suorituskyvyn. Wärtsilän toimittamien voimalaitosten kokonaiskapasiteetti on 72 GW, ja toimituksia on tehty 180 maahan.
www.wartsila.com/energy

Wärtsilä Portfolio Business lyhyesti
Wärtsilä Portfolio Business koostuu useista liiketoimintayksiköistä, joita johdetaan itsenäisesti. Tavoitteena on nopeuttaa yksiköiden tuloksentekokyvyn kasvua ja vapauttaa niiden koko potentiaali yritysmyyntien tai muiden strategisten vaihtoehtojen kautta. Portfolio Business kattaa muuntajat (yritysmyynnistä ilmoitettu maaliskuussa 2021), säiliönohjausjärjestelmät, veden- ja jätteenkäsittelyn sekä vesivoimaratkaisujen ja turbiinihuollon liiketoiminnan American Hydron.

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

© 2021 Wärtsilä