Wärtsilän liiketoiminnat lyhyesti

 

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 280 toimipisteessä 79 maassa 17 800 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Wärtsilän liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä
www.wartsila.com

 

Wärtsilä Energy lyhyesti 
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme kumppaneitamme nopeuttamaan siirtymää kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa markkinoiden johtavien teknologioiden ja sähköjärjestelmien mallinnusosaamisemme avulla. Näitä ovat hiilineutraaliuspalvelut, nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 79 GW voimalaitoskapasiteettia ja 125 energian varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan. 
https://www.wartsila.com/energy 

Wärtsilä Marine lyhyesti
Wärtsilä Marine on edelläkävijä merenkulkualan moottori-, propulsio- ja elinkaariratkaisuissa. Kehitämme alan johtavia teknologioita edistääksemme uusien polttoaineiden käyttöönottoa merenkulussa. Rakennamme kokonaisvaltaista digitaalista ekosysteemiä, jossa kaikki alukset ja satamat ovat yhteydessä toisiinsa. Wärtsilä Marine vie meriteollisuutta kohti hiilineutraalia, kestävää tulevaisuutta tarjoamalla laajan valikoiman moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologiaa, pakokaasujen käsittelylaitteistoja, akselistoratkaisuja, digitaalisia teknologioita sekä integroituja voimansiirtojärjestelmiä. Tarjoomaamme vahvistavat suorituskykyyn perustuvat sopimukset, päivitykset, elinkaariratkaisut, hiilineutraaliuspalvelut sekä globaali merenkulkualan asiantuntijaverkostomme. Tavoitteenamme on tarjota tehokkaita, luotettavia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, jotka vievät asiakkaamme, yhteisömme ja planeettamme kohti turvallista ja kestävää tulevaisuutta.
www.wartsila.com/marine

Wärtsilä Portfolio Business lyhyesti
Wärtsilä Portfolio Business -yksiköitä johdetaan itsenäisesti tavoitteena nopeuttaa niiden tuloksentekokyvyn kasvua ja vapauttaa niiden koko potentiaali yritysmyyntien tai muiden strategisten vaihtoehtojen kautta. Portfolio Business sisältää Automation, Navigation & Control Systems (ANCS), Gas Solutions, Marine Electrical Systems ja Water & Waste -yksiköt. 

Automation, Navigation & Control Systems (ANCS) parantaa alusten turvallisuutta, tehokkuutta ja vaatimustenmukaisuutta hyödyntäen uusinta laitteisto- ja ohjelmistoteknologiaa. Meillä on pitkä historia uraauurtavien merenkulun teknologioiden kehittämisessä. Tarjoamme asiakkaillemme helppokäyttöisiä integroituja navigointi- ja automaatiojärjestelmiä, turvallisuutta ja tilannetietoisuutta parantavia sensoreita sekä dynaamisia paikannusjärjestelmiä.

Gas Solutions on markkinajohtaja kaasun arvoketjun innovatiivisissa järjestelmissä ja elinkaariratkaisuissa. Pääasialliset fokusalueemme ovat kaasun käsittely merikuljetuksissa (varastointi, polttoaine, kuljetus ja boil-off-gas (BOG)-hallinta), kaasuun perustuva sähköntuotanto, nesteytys ja biokaasuratkaisut. Tuemme asiakkaitamme vihreässä siirtymässä keskittymällä koko elinkaaren aikaiseen suorituskykyyn, innovaatioihin ja digitalisaatioon.

Marine Electrical Systems on yksi johtavista järjestelmäintegraattoreista, joka on erikoistunut merivoimien, erikoisalusten ja suurten jahtien laitteistoihin. Olemme erikoistuneet sähköjärjestelmien integraatioihin sekä omien ja telakan laitteiden yhdistämiseen yhdeksi sähköverkoksi. Tämän tietotaidon ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa markkinoilla ja asiakkaamme arvostavat osaamistamme.

Water & Waste tarjoaa laajan valikoiman ympäristöratkaisuja, jotka täyttävät kaikki olemassa olevat ja odotettavissa olevat määräykset, mukaan lukien ympäristön kannalta herkkiä alueita koskevat määräykset. Tarjoamme asiakkaillemme täydelliset elinkaariratkaisut varmistaaksemme toiminnan tehokkuuden, vaatimustenmukaisuuden ja paremman ympäristönsuojelun. Wärtsilä Water & Waste on kehittänyt laajan valikoiman erikoistuneita ja hyväksi todettuja ympäristötuotteita, kuten jätevedenkäsittely (tavanomaiset biologiset jätevedenkäsittelylaitokset ja kehittyneet bioreaktorit), painolastiveden hallintajärjestelmät, makean veden tuotanto (käänteisosmoosilaitokset ja haihduttimet) sekä tyhjiökäymälät ja alipainekeräysjärjestelmät.