Strategiset toimenpiteet

 

Strategiset toimenpiteet, kumppanuudet, yrityshankinnat ja -myynnit 2020

 • Helmikuussa Wärtsilä ja DNV GL sopivat tekevänsä yhteistyötä edistääkseen meneillään olevaa meriteollisuuden digitaalista murrosta. Yritykset haluavat erityisesti tutkia tarkemmin digitaalisten teknologioiden käyttömahdollisuuksia, yhteistyöhön perustuvaa tiedonjakoa ja standardisointia olemassa olevien tuotteiden ja palvelujen suorituskyvyn parantamiseksi sekä uusien kehittämiseksi. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisen teknologian soveltamista esimerkiksi autonomisissa aluksissa, edistyksellisissä etäpalveluissa, uusissa komentosiltateknologioissa ja tiedonjaossa. Myös kyberturvallisuus on luonteva yhteistyön alue.
 • Maaliskuussa Wärtsilä sai osana yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi kuusi muuta teollista ja akateemista kumppania, EU-rahoitusta SeaTech-nimiseen suurhankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää polttoaineenkulutusta ja alentaa merenkulun päästöjä kehittämällä laivamoottori- ja propulsiojärjestelmiä, jotkamahdollistavat moottorin tarkan ohjauksen ja aaltoenergian käytön lisätyöntövoiman tuottamiseksi. Lisäksi Wärtsilä solmi japanilaisen Kuribayashi Steamshipin kanssa lisenssi- ja yhteistyösopimuksen, joka koskee porttiperäsinten tulevaisuuden kehitystä, myyntiä ja huoltoa. Valtuutettuna lisenssinhaltijana ja yhteistyökumppanina Wärtsilä aikoo integroida porttiperäsimet propulsiotuotteisiinsa ja keskittyy Japanin ulkopuolisiin maailmanlaajuisiin markkinoihin. Porttiperäsintekniikka vähentää polttoaineenkulutusta ja päästöjä parantaen samalla ohjattavuutta ja kurssin vakautta sekä tyynellä säällä että kovassa merenkäynnissä.
 • Kesäkuussa Wärtsilä liittyi maailmanlaajuiseen konsortioon kehittämään Mayflower Autonomous -laivaprojektia, joka mahdollistaa maailman ensimmäisen täysin autonomisen, miehittämättömän aluksen Atlantin ylityksen. Wärtsilä Voyage toimittaa laivaan Wärtsilä RS24 -järjestelmän, uraauurtavan nopean, korkearesoluutioisen FMCW K-Band -tutkan, joka on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen tilannekuva etenkin ahtaissa merenkulkuympäristöissä. Lisäksi Wärtsilä perusti yhdessä ING Bankin, Engien ja Rotterdamin satamaviranomaisen kanssa Zero Emission Services B.V. (ZES) -yrityksen, jonka tavoitteena on tehdä sisävesiliikenteestä kestävämpää. Konsepti perustuu uusiutuvalla energialla ladattujen vaihdettavien akkukonttien käyttöön. Konseptia käyttää tulevaisuudessa muun muassa Heineken-olutyhtiö, ja sitä tukee Alankomaiden infrastruktuuri- ja vesiministeriö.
 • Heinäkuussa Wärtsilä liittyi kuljetus- ja logistiikka-alojen energiamurroksen nopeuttamiseen tähtäävään maailmanlaajuiseen koalitioon yhdessä markkinoiden johtavien yritysten kanssa, jotka edustavat laajaa joukkoa alan sidosryhmiä. Koalition tavoitteena on edistää energialähteiden ja teknologioiden kehitystä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, ilmansaasteiden vähentämiseksi ja biodiversiteetin suojelemiseksi. Jäsenet yhdistävät tutkimus- ja kehitystyönsä kolmen keskeisen tavoitteen saavuttamiseksi: puhtaiden energialähteiden laajemman valikoiman käyttöönotto, kuljetettujen tavaroiden energiankulutuksen vähentäminen kilometriä kohti ja ilmakehään joutuvien haitallisten päästöjen eliminointi merkittävissä määrin.
 • Syyskuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä JOVYATLAS GmbH:n osakkeista saksalaiselle teollisuusyhtiölle Jacob Waitz Industrie GmbH:lle. Wärtsilä JOVYATLAS tarjoaa keskeytymättömän virransyötön järjestelmiä, tasasuuntaajia, muuntajia, taajuusmuuttajia ja vastuksia sekä niihin liittyviä palveluita. Yrityksestä tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n hankinnan yhteydessä vuonna 2015. Yritys sijaitsee Saksan Jemgumissa, ja sillä on tällä hetkellä noin 125 työntekijää. Sen liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yritysmyynti edistää Wärtsilän tavoitetta vahvistaa ja yksinkertaistaa ydinliiketoimintaansa.
 • Lokakuussa Wärtsilä allekirjoitti yhteisymmärryspöytäkirjan, joka liittyy roottoripurjeiden myyntiä ja huoltoa koskevaan lisenssi- ja yhteistyösopimukseen brittiläisen Anemoi Marine Technologiesin kanssa. Roottoripurjeet koostuvat pystysylintereistä, jotka pyöriessään hyödyntävät uusiutuvaa tuulivoimaa alusten liikuttamisessa. Nämä erittäin tehokkaat mekaaniset purjeet lisäävät alusten työntövoimaa sekä vähentävät huomattavasti polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Wärtsilä integroi Anemoi Marine Technologiesin roottoripurjeet propulsioliiketoimintaansa täysin ja edistää ratkaisun käyttöä sekä uusissa että olemassa olevissa aluksissa.
 • Lokakuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä Valves Ltd -yhtiön osakkeista New Yorkissa, Yhdysvalloissa sijaitsevalle Evergreen Capital L.P.:lle. Sen toiminnot sisältävät nikkelialumiinipronssi- ja erikoisteräsventtiilien suunnittelun, kokoonpanon, testauksen, myynnin ja toimituksen merenkulku-, öljy- ja kaasu- sekä energiamarkkinoille. Lisäksi se tarjoaa venttiilituotesovelluksia FPSO- ja LNG-aluksille, petrokemian laitoksille, voimantuotantoon, merivoimille, merenkulkupalveluihin, jätevedenpuhdistamoille ja putkistoihin. Wärtsilä Valves tuli osaksi Wärtsilää Hamworthyn hankinnan yhteydessä vuonna 2012. Yhtiö sijaitsee Ison-Britannian Brough’ssa, ja sillä on tällä hetkellä noin 65 työntekijää. Yhtiön liikevaihto oli noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2019.
 • Joulukuussa Wärtsilä sai päätökseen Wärtsilä ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) myynnin Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yritys sijaitsee Saksan Kielissä, ja sillä on 125 työntekijää. Vuotuinen liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2019.
 • Joulukuussa Wärtsilä liittyi CHEK-projektiin, jonka tavoitteena on päästötön merenkulku. Hankkeessa kehitetään ja esitellään tuulienergialle optimoitu irtolastialus ja vetykäyttöinen risteilyalus, jotka on varustettu innovatiivisilla teknologioilla, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä 99%, saavuttavat vähintään 50%:n energiansäästöt ja vähentävät mustan hiilen päästöjä yli 95%. CHEK-kumppanit ovat Vaasan yliopisto (koordinaattori), Wärtsilä, Cargill International, MSC Cruises, Lloyd's Register, World Maritime University, Silverstream Technologies, HASYTEC Electronics, Deltamarin, Climeon ja BAR Technologies.

Strategiset toimenpiteet, kumppanuudet, yrityshankinnat ja -myynnit 2019

 • Huhtikuussa Wärtsilä teki sopimuksen siemenrahoituksen antamisesta Soletair Power Oy:lle, suomalaiselle Power-to-X-alan start-up-yritykselle. Soletair Power Oy on kehittänyt konseptin, joka parantaa rakennusten sisäilman laatua tuottamalla sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista synteettistä uusiutuvaa polttoainetta. Tätä seurasi toukokuussa ilmoitus tutkimusyhteistyöstä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa koskien strategista energiajärjestelmien mallintamista, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä.
 • Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa brittiläisen Ships Electronic Services Ltd:n (SES), joka on erikoistunut pääasiassa kaupallisten ja vapaa-ajan alusten navigointi- ja viestintäelektroniikkaan sekä asennukseen, huoltoon ja korjauspalveluihin. Vuonna 1974 perustetun SES:n pääkonttori sijaitsee Rochesterissä, ja sillä on myös yhdeksän muuta toimipistettä Isossa-Britanniassa.
 • Kesäkuussa Wärtsilä teki sähkölaitetoimittaja Aggrekon kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on esitellä voimantuotantomarkkinoille uusi konsepti, joka on rakennettu Wärtsilän Modular Block -ratkaisun ympärille. Yhteistyö mahdollistaa myös uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja kuten voimantuotanto palveluna tai vuokraaminen.
 • Syyskuussa Wärtsilä ja suomalainen biometanointiyritys Q Power Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista. Yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen markkinaa ja luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia biometanoinnille ja synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti.
 • Lokakuussa Wärtsilä oli mukana perustamassa maailmanlaajuista operatiivisen teknologian kyberturvallisuusliittoa, jonka tavoitteena on kattaa vaaralliset aukot operatiivisen teknologian ja teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuudessa. Operatiivinen teknologia käsittää laitteistot ja ohjelmistot, joita käytetään fyysisten järjestelmien kuten tehtaiden, voimalaitosten, alusten tai satamien koneiden ohjaamiseen. Asioiden internet ja älykkäiden tehtaiden tuotantojärjestelmien yhteenliitettävyys tuovat näihin ympäristöihin huomattavasti ja nopeasti kasvavan vakavien tietoturvaloukkausten riskin.
 • Marraskuussa Wärtsilä ja singaporelainen PSA Marine ilmoittivat yhteistyöstä älykkäiden teknologioiden luomiseksi merenkulkusektorille. Erityisiä yhteistyöalueita ovat muun muassa vähäpäästöisten energia- ja propulsiojärjestelmien käyttöä edistävien sähkö- tai hybriditeknologioiden käyttö, seuraavan sukupolven älykkäiden alusteknologioiden käyttöönotto, suojatun yhteyden hyödyntäminen alusten ja satamien välisessä tiedonsiirrossa sekä markkinointi- ja bränditoiminta, joka lisää yleistä tietoisuutta.
 • Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti strategisen kehittämissopimuksen kiinalaisen valtio-omisteisen laivanrakentajan CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limitedin kanssa. Viisivuotisen sopimuksen tarkoituksena on luoda kehykset yhteistyölle sekä toimintamekanismi hybridivoimajärjestelmien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Wärtsilä tukee Huangpu Wenchongia suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana teknologisilla innovaatioilla, järjestelmävalinnalla, suorituskykylaskelmilla ja pitkäaikaisilla palveluilla.
 • Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä omistamansa ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) osakkeet Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yrityksellä on noin 120 työntekijää. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää hyväksyntöjä, ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 alkupuolella.
 • Strategiset toimenpiteet 2018
 • Strategiset toimenpiteet 2017
 • Strategiset toimenpiteet 2016
 • Strategiset toimenpiteet 2015
 • Strategiset toimenpiteet 2014
 • Strategiset toimenpiteet 2013
 • Strategiset toimenpiteet 2012
 • Strategiset toimenpiteet 2011
 • Strategiset toimenpiteet 2010
 • Strategiset toimenpiteet 2009
 • Strategiset toimenpiteet 2008
 • Strategiset toimenpiteet 2007
 • Strategiset toimenpiteet 2006
 • Strategiset toimenpiteet 2005
© 2021 Wärtsilä