Strategiset toimenpiteet

Strategiset toimenpiteet, kumppanuudet, yrityshankinnat ja -myynnit 2019

 • Huhtikuussa Wärtsilä teki sopimuksen siemenrahoituksen antamisesta Soletair Power Oy:lle, suomalaiselle Power-to-X-alan start-up-yritykselle. Soletair Power Oy on kehittänyt konseptin, joka parantaa rakennusten sisäilman laatua tuottamalla sisäilmasta kerätystä hiilidioksidista synteettistä uusiutuvaa polttoainetta. Tätä seurasi toukokuussa ilmoitus tutkimusyhteistyöstä Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUT:n kanssa koskien strategista energiajärjestelmien mallintamista, jonka tavoitteena on ymmärtää ja kehittää tapoja siirtyä kohti sataprosenttisesti uusiutuvia energiajärjestelmiä.
 • Toukokuussa Wärtsilä ilmoitti ostavansa brittiläisen Ships Electronic Services Ltd:n (SES), joka on erikoistunut pääasiassa kaupallisten ja vapaa-ajan alusten navigointi- ja viestintäelektroniikkaan sekä asennukseen, huoltoon ja korjauspalveluihin. Vuonna 1974 perustetun SES:n pääkonttori sijaitsee Rochesterissä, ja sillä on myös yhdeksän muuta toimipistettä Isossa-Britanniassa.
 • Kesäkuussa Wärtsilä teki sähkölaitetoimittaja Aggrekon kanssa yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on esitellä voimantuotantomarkkinoille uusi konsepti, joka on rakennettu Wärtsilän Modular Block -ratkaisun ympärille. Yhteistyö mahdollistaa myös uusia liiketoiminta- ja rahoitusmalleja kuten voimantuotanto palveluna tai vuokraaminen.
 • Syyskuussa Wärtsilä ja suomalainen biometanointiyritys Q Power Oy solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehitystä ja kaupallistamista. Yritykset työskentelevät yhdessä kehittääkseen markkinaa ja luodakseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia biometanoinnille ja synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti.
 • Lokakuussa Wärtsilä oli mukana perustamassa maailmanlaajuista operatiivisen teknologian kyberturvallisuusliittoa, jonka tavoitteena on kattaa vaaralliset aukot operatiivisen teknologian ja teollisuuden ohjausjärjestelmien turvallisuudessa. Operatiivinen teknologia käsittää laitteistot ja ohjelmistot, joita käytetään fyysisten järjestelmien kuten tehtaiden, voimalaitosten, alusten tai satamien koneiden ohjaamiseen. Asioiden internet ja älykkäiden tehtaiden tuotantojärjestelmien yhteenliitettävyys tuovat näihin ympäristöihin huomattavasti ja nopeasti kasvavan vakavien tietoturvaloukkausten riskin.
 • Marraskuussa Wärtsilä ja singaporelainen PSA Marine ilmoittivat yhteistyöstä älykkäiden teknologioiden luomiseksi merenkulkusektorille. Erityisiä yhteistyöalueita ovat muun muassa vähäpäästöisten energia- ja propulsiojärjestelmien käyttöä edistävien sähkö- tai hybriditeknologioiden käyttö, seuraavan sukupolven älykkäiden alusteknologioiden käyttöönotto, suojatun yhteyden hyödyntäminen alusten ja satamien välisessä tiedonsiirrossa sekä markkinointi- ja bränditoiminta, joka lisää yleistä tietoisuutta.
 • Joulukuussa Wärtsilä allekirjoitti strategisen kehittämissopimuksen kiinalaisen valtio-omisteisen laivanrakentajan CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding Company Limitedin kanssa. Viisivuotisen sopimuksen tarkoituksena on luoda kehykset yhteistyölle sekä toimintamekanismi hybridivoimajärjestelmien tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Wärtsilä tukee Huangpu Wenchongia suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden aikana teknologisilla innovaatioilla, järjestelmävalinnalla, suorituskykylaskelmilla ja pitkäaikaisilla palveluilla.
 • Joulukuussa Wärtsilä ilmoitti myyvänsä omistamansa ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) osakkeet Ison-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille. Yrityksellä on noin 120 työntekijää. Sen vuotuinen liikevaihto on noin 21 miljoonaa euroa. Kauppa edellyttää hyväksyntöjä, ja se odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 alkupuolella.
 • Strategiset toimenpiteet 2018
 • Strategiset toimenpiteet 2017
 • Strategiset toimenpiteet 2016
 • Strategiset toimenpiteet 2015
 • Strategiset toimenpiteet 2014
 • Strategiset toimenpiteet 2013
 • Strategiset toimenpiteet 2012
 • Strategiset toimenpiteet 2011
 • Strategiset toimenpiteet 2010
 • Strategiset toimenpiteet 2009
 • Strategiset toimenpiteet 2008
 • Strategiset toimenpiteet 2007
 • Strategiset toimenpiteet 2006
 • Strategiset toimenpiteet 2005
© 2021 Wärtsilä