Strategia

The Wärtsilä Way

Strategiamme, The Wärtsilä Way, vastaa kysymyksiin yhtiön tulevasta suunnasta: miksi, mihin ja miten. The Wärtsilä Way määrittelee päämäärämme, tavoiteasemamme, strategiset painopisteemme ja arvomme.

MIKSI
Päämäärämme viitoittaa tietä eteenpäin: se kuvaa Wärtsilän olemassaolon tarkoituksen ja osoittaa suunnan, jonka mukaan jokainen wärtsiläläinen pystyy omalla työllään muuttamaan maailmaa. Wärtsilän päämäärä on ”Kehittää kestävää yhteiskuntaa teknologia- ja palveluinnovaatioiden avulla”.

MIHIN
Tavoiteasemamme, ”Kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa”, heijastaa kunnianhimoamme yrityksenä: mihin Wärtsilä haluaa pitkällä aikavälillä päästä. Wärtsilän tavoiteasema keskittyy asiakkaisiin, ihmisiin ja suorituskykyyn.

MITEN
Strategiset painopisteet määrittelevät ne Wärtsilän keskeisimmät tekijät, joiden avulla tavoiteasemaan päästään. Ne asettavat yhtiölle suuntaviivat kannattavaan kasvuun ja muotoilevat selkeästi suurimmat mahdollisuudet, joilla on positiivinen vaikutus Wärtsilän suorituskykyyn. Arvot yhdistävät kaikkia wärtsiläläisiä ja tuovat strategian eloon ohjaamalla käyttäytymistämme, kun työskentelemme yhdessä. Wärtsilän arvot ovat asiakkaan menestys, intohimo ja suorituskyky.

WÄRTSILÄN STRATEGIAN POHJANA ON KAKSI TEEMAA: MUUTOS JA SUORITUSKYKY
Sekä merenkulun että energia-alan muutos kohti hiilineutraaliutta on kiihtymässä. Muutoksen toteutuminen vaatii lukuisia uusia teknologioita ja vaihtoehtoisia polttoaineita. Wärtsilä on tuloshakuinen toimija, jolla on hyvät edellytykset ajaa tätä murrosta. Näiden avainteemojen johdattelemana aloitamme uuden vaiheen Wärtsilän kehityksessä kohti hiilineutraalia merenkulku- ja energia-alaa.

MUUTOS
Hiilineutraaliuteen pyrkiminen luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Hiilineutraaliuteen pyrkiminen muuttaa maailmaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä merenkulussa että energia-alalla. Merenkulussa odotetaan ennennäkemätöntä murrosta niin uusien alusten kuin jälkiasennustenkin kohdalla. Murrosta kiihdyttävät sääntely ja vihreiden kuljetusten kysyntä. Energiapuolella sähköntuotannon arvioidaan kasvavan kolminkertaiseksi ja uusiutuvan energian tuotannon kahdeksankertaiseksi vuoteen 2050 mennessä. Säätövoimamarkkinoiden odotetaan kasvavan yli kymmenkertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Wärtsilällä on hiilineutraaliutta edistävien ratkaisujen teknologiajohtajana, niiden kehityksen pioneerina ja johtavana yhteistyökumppanina merkittävä kyky luoda arvoa siirtymässä kohti hiilineutraaliutta. Kehitämme eturivissä kestäviä polttoaineteknologioita sekä hiilineutraaleille että hiilettömille polttoaineille, kuten biopolttoaineille, metanolille, ammoniakille ja vetyseoksille. Toimitamme myös teknologioita, joiden avulla fossiilisia polttoaineita pystytään hyödyntämään maksimaalisen energiatehokkaasti. Wärtsilä on johtava toimija myös sähköntuotantojärjestelmien optimoinnissa, missä energian varastoinnilla ja säätövoimaa tuottavilla voimaratkaisuilla on avainrooli. Merenkulkualalla Wärtsilä on edelläkävijä sähköisen voimansiirron ratkaisuissa, hiilidioksidin talteenottoratkaisuissa sekä merenkulun optimointiin liittyvissä digitaalisissa ratkaisuissa. Solmimme myös kumppanuuksia pystyäksemme tarjoamaan täydentäviä teknologioita siirtymässä kohti hiilineutraaliutta.

SUORITUSKYKY
Wärtsilällä on hyvät edellytykset hyödyntää markkinoiden elpymistä ja kasvua. Orgaanista kasvua edistävät hiilineutraaliuden tarjoamat mahdollisuudet ja palvelut. Orgaanista kasvua täydentävät mahdolliset kumppanuudet ja synergiaetuja tarjoavat pienten yritysten hankinnat. Nykyinen asennettu laitekanta antaa vankan pohjan palveluliiketoiminnan kasvulle. Suorituskykyyn perustuvissa sopimuksissa on merkittävää kasvupotentiaalia sekä merenkulku- että energialiiketoiminnassa. Tätä tukee vahva tarjoomamme sekä ei-sopimuspohjaisissa palveluissa että suorituskykyyn perustuvissa sopimuksissa. Samalla vihreä siirtymä tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia jälkiasennuksiin ja konversioihin. Keskitymme ensiluokkaiseen suorituskykyyn ja vahvaan toteutukseen, joka perustuu liiketoimintojemme läpinäkyvyyteen ja vastuuseen. Kaikilla liiketoiminnoillamme on selkeä tulosvastuu, joten päätökset tehdään siellä, missä asiakasarvokin tuotetaan. Jotta kestävällä arvon luomisella olisi pitkäjänteinen perusta, pyrimme rakentamaan suorituskykyisiä, jatkuvaan parantamiseen tähtääviä tiimejä. Uskomme, että näin saamme Wärtsilään parhaat osaajat ja saamme heidät sitoutumaan pitkäaikaisesti. Välitämme ihmisistä ja kehitämme heidän osaamistaan. Strategian toteutusta tukevat vahva taseemme ja rahoitusrakenteemme. Wärtsilällä on selvät taloudelliset tavoitteet ja vankka sitoumus niiden saavuttamiseen. Selvät pääoman käyttöperiaatteet ja aktiivinen tarjooman hallinta antavat hyvät edellytykset pitkäjänteiseen omistaja-arvon luomiseen.

STRATEGISET PAINOPISTEET
Strategiset painopisteet määrittelevät ne Wärtsilän keskeisimmät tekijät, joiden avulla tavoiteasemaan päästään. Ne asettavat yhtiölle suuntaviivat kannattavaan kasvuun ja muotoilevat selkeästi suurimmat mahdollisuudet, joilla on positiivinen vaikutus Wärtsilän suorituskykyyn.