Näkymät

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.10.2017

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa, mutta hyvästä tilauskertymän kasvusta huolimatta merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshoresegmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista ja hitaasta kaupankäynnin kasvusta.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 1.206 milj. euroa (1.346). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.7.2017


Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Wärtsilän vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa (nostettu vaimeasta) suotuisan alustilausjakauman ansiosta. Merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshoresegmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.087 milj. euroa (2.061). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 26.4.2017


Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa (aikaisemmin vankka), sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.744 milj. euroa (2.681), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 27.1.2017

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Wärtsilä on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa toimialan käytännön mukaiseksi vuodesta 2017 alkaen. Wärtsilä lopettaa numeerisen taloudellisen ohjeistuksen antamisen liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Sen sijaan Wärtsilän ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin yhtiön markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä antaa edelleen joitakin taloudellisia tietoja, kuten arvion tilauskannan toimituksista kuluvan vuoden aikana, sekä keskeistä tietoa asioista, jotka voivat
vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen.

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Vankka Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kauppalaiva-, kaasunkuljetusalus- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 3.143 milj. euroa (3.097), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.10.2016

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
Wärtsilä tarkisti ohjeistustaan 12.10.2016. Wärtsilä odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan noin 12%. Aikaisemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden olevan 12,5-13,0%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 12.10.2016

Wärtsilä arvioi vuoden 2016 liikevaihdon ja kannattavuuden jäävän aiempaa ennustetta matalammaksi
Wärtsilä tarkistaa ohjeistustaan vuoden 2016 liikevaihdosta ja kannattavuudesta, johtuen ennakoitua vähäisemmistä voimalaitostoimituksista tämän vuoden aikana. Wärtsilä odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan noin 12%. Toimitusaikatauluista johtuen liikevaihto ja kannattavuus painottuvat neljännelle vuosineljännekselle.

Aikaisemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden olevan 12,5-13,0%.


T
ämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.7.2016

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5–13,0%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 21.4.2016


Wärtsilän näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5-13,0%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 27.1.2016


Wärtsilän näkymät vuodelle 2016

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,5–13,0%.

Näkymät

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

© 2018 Wärtsilä