Kilpailijat

 
Marine Solutions

Keskinopeat päämoottorit
Wärtsilä on keskinopeiden päämoottoreiden markkinajohtaja. Suurimpia kilpailijoita ovat muut keskinopeiden dieselmoottorien toimittajat Caterpillar (MAK) ja MAN Diesel.

Apumoottorit
Apumoottorimarkkinat ovat pirstoutuneet ja hintakilpailu on kovaa. Apumoottoreissa kilpailijoita ovat MAN, sen lisenssivalmistajat, Hyundai Heavy Industries:in HiMSEN-moottorit sekä nopeakäyntiset moottorit.


Services

Wärtsillä ei ole sellaisia suoranaisia kilpailijoita, joilla olisi vastaavanlainen laaja yhden toimittajan palvelutarjonta. Näin ollen kullakin Wärtsilän huoltokategorialla on omat kilpailijansa. Muiden moottoritoimittajien huoltoverkostoa lukuun ottamatta huoltomarkkinoilla on vain harvoja globaaleja toimijoita. Kilpailu on pääosin paikallista.


Energy Solutions

Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa pääkilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat, esimerkiksi GE ja Siemens. Kilpailussa kaasuturbiineja vastaan Wärtsilän keskeisiä vahvuuksia ovat parempi hyötysuhde, polttoainejoustavuus ja käytön joustavuus, jotka yhdessä tarjoavat moniin asiakasprojekteihin voittavan arvolupauksen. Pienemmissä kaasuvoimalaprojekteissa ja raskasöljyvoimaloiden markkinoilla Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Diesel & Turbo, GE Jenbacher, Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce. Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja elinkaaripalvelut ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan.

Wärtsilän laajentaessa tarjontaansa se saa myös uudentyyppisiä kilpailijoita. Laitosmittakaavan PV-aurinkovoimaloissa pääkilpailijoita ovat itsenäiset, alueelliset ja paikalliset EPC-palveluiden tarjoajat. LNG-infraprojekteissa keskeisimpiä kilpailijoita ovat urakoitsijat. Energiajärjestelmien integroinneissa, ohjelmistoissa ja akkuvarastointijärjestelmissä kilpailijoita ovat esimerkiksi NEC ja Tesla.


© 2019 Wärtsilä