Kilpailijat

Marine Business

Wärtsilällä on vahva asema keskinopeissa päämoottoreissa. Suurimpia kilpailijoita ovat muut suuret keskinopeiden moottorien toimittajat Caterpillar (MAK) ja MAN Energy Solutions.

Apumoottorimarkkinat ovat pirstoutuneet, ja hintakilpailu on kovaa. Apumoottoreissa kilpailijoita ovat MAN Energy Solutions ja sen lisenssivalmistajat, Hyundai Heavy Industriesin HiMSEN-moottorit sekä nopeakäyntiset moottorit.

Energy Business

Suurissa kaasuun perustuvissa projekteissa Wärtsilän kilpailijoita ovat kaasuturbiinivalmistajat kuten GE ja Siemens. Kilpailussa kaasuturbiineja vastaan Wärtsilän keskeisiä vahvuuksia ovat parempi hyötysuhde, polttoainejoustavuus ja käytön joustavuus, jotka yhdessä tarjoavat moniin asiakasprojekteihin voittavan arvolupauksen. Pienemmissä kaasuvoimalaprojekteissa ja nestemäistä polttoainetta käyttävissä voimaloissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut polttomoottorivalmistajat, kuten MAN Energy Solutions, INNIO (ennen GE Jenbacher), Caterpillar (MAK) ja Rolls-Royce. Wärtsilän kehittynyt kaasu- ja monipolttoainemoottoriteknologia, optimoidut modulaariset voimalaitokset, ylivoimaiset projektinhallintavalmiudet ja elinkaaripalvelut ovat tehneet Wärtsilästä kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien moottorivoimaloiden markkinajohtajan. Energiajärjestelmien integroinneissa, ohjelmistoissa ja akkuvarastointijärjestelmissä kilpailijoita ovat esimerkiksi NEC ja Tesla.

© 2021 Wärtsilä