Kilpailijat

 
Marine Solutions

Keskinopeat päämoottorit
Wärtsilä on keskinopeiden päämoottoreiden markkinajohtaja. Suurimpia kilpailijoita ovat muut keskinopeiden dieselmoottorien toimittajat Caterpillar (MAK) ja MAN Diesel.

Apumoottorit
Apumoottorimarkkinat ovat pirstoutuneet ja hintakilpailu on kovaa. Apumoottoreissa kilpailijoita ovat MAN, sen lisenssivalmistajat, Hyundai Heavy Industries:in HiMSEN-moottorit sekä nopeakäyntiset moottorit.


Services

Wärtsillä ei ole sellaisia suoranaisia kilpailijoita, joilla olisi vastaavanlainen laaja yhden toimittajan palvelutarjonta. Näin ollen kullakin Wärtsilän huoltokategorialla on omat kilpailijansa. Muiden moottoritoimittajien huoltoverkostoa lukuun ottamatta huoltomarkkinoilla on vain harvoja globaaleja toimijoita. Kilpailu on pääosin paikallista.


Energy Solutions

Voimalamarkkinat ovat hyvin hajanaiset, mikä heijastuu myös kilpailutilanteeseen. Wärtsilän suurimpia kilpailijoita perinteisissä raskasöljyvoimaloissa ovat muut moottoritoimittajat, jotka ovat osittain samoja kuin Marine Solutions –liiketoiminnassa. Kaasuvoimaloissa kilpailijoita ovat sekä kaasumoottori- että kaasuturbiinitoimittajat. Bioöljyvoimalaitoksissa kilpailijoita ovat paikalliset, markkinakohtaiset kattilalaitosvalmistajat.

© 2018 Wärtsilä