Tiedonantopolitiikka

Tässä politiikassa kuvataan Wärtsilän toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan Wärtsilä viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa. Wärtsilä pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Wärtsilän rahoitusinstrumenttien, kuten osakkeiden, optioiden ja velkainstrumenttien arvon määrittämiseksi.

Listattuna yhtiönä Wärtsilä noudattaa EU:n säädöksiä, Suomen lakeja, Nasdaq Helsinki Ltd.:n sääntöjä ja sisäpiiriohjeita sekä Finanssivalvonnan (Fiva) ja muiden viranomaisten asiaa koskevia määräyksiä.

Johtokunnan hyväksymä tiedonantopolitiikka toimitetaan kaikkiin Wärtsilän yksiköihin eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on varmistaa, että Wärtsilän tiedonantovelvoitteet ja -rajoitukset ymmärretään laajalti. Politiikka tarkastetaan määräajoin, ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Tiedonantopolitiikka PDF, 63Kb »

© 2020 Wärtsilä