Valtuutukset

Yhtiökokous (5.3.2020) hyväksyi seuraavat valtuutukset;

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakeantivaltuutus

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 osakkeen suuruisesta osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista maksua vastaan tai maksutta. Osakkeita voidaan myös antaa suunnatulla annilla muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksen osakeantivaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2019 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

© 2021 Wärtsilä