Valtuutukset

Yhtiökokous (8.3.2018) hyväksyi seuraavan valtuutuksen;
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Edellyttäen, että päätetyn maksuttoman osakeannin mukaiset uudet osakkeet on rekisteröity, hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Samoin edellytyksin hallitus valtuutettiin päättämään enintään 57.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2017 antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi valtuutusten perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta muutoinkin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita.
© 2019 Wärtsilä