Taloustieto

Viisivuotiskatsaus, MEUR
 2023202220212020 2019   
Liikevaihto6 0155 8424 7784 6045 170
josta Suomen ulkopuolella, %98,399,298,597,9 98,5 
Vienti Suomesta2 0601 9751 8451 7021 933  
Henkilöstö keskimäärin17 66617 48217 46118 30719 110 
josta Suomessa3 9573 8083 6873 7063 868 
Tilauskanta6 6945 9065 8595 057 5 878 
 
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
 20232022202120202019 
Poistot ja arvonalentumiset193263162174180  
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista9633-9  
Vertailukelpoinen liiketulos497325357275 457 
prosentteina liikevaihdosta, %8,35,67,56,0 8,8 
Liiketulos402-26314234 362 
prosentteina liikevaihdosta, %6,7-0,46,05,17,0  
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA518349388308498 
prosentteina liikevaihdosta, %8,66,08,16,79,6 
Rahoitustuotot ja -kulut-37-6-18-43-47
Tulos ennen veroja364-32296191315 
prosentteina liikevaihdosta, %6,1-0,56,24,26,1 
Tilikauden nettotulos269-59193133218 
 prosentteina liikevaihdosta, %4,5-1,04,02,94,2 
 
Tietoja konsernin taseesta
 2023202220212020 2019  
Pitkäaikaiset varat2 5512 5562 5392 4272 518 
Lyhytaikaiset varat4 2473 9973 9823 7063 797
 
Myytävänä olevat omaisuuserät554299 82
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma2 2252 1352 3152 1772 396  
Määräysvallattomien omistajien osuus812811 14 
Korolliset velat8589499731 327 1 096 
Korottomat velat3 7133 4893 2272 648 2 824 
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat-22-6868
Oma pääoma ja velat yhteensä6 8036 6066 5236 232 6 398 
 
 
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
 2023202220212020 2019  
Liiketoiminnan rahavirta822-62731681232 
Investointien rahavirta-138-151-128-55-95
Rahoituksen rahavirta-308-289-580-44-256 
Bruttoinvestoinnit149161143117122
 
prosentteina liikevaihdosta, %2,52,83,02,5 2,4 
Tutkimus- ja kehitysmenot258241196*153164 
prosentteina liikevaihdosta, %4,34,14,13,3 3,2 
Osingonjako188153142118284 
 
Tunnuslukuja
 2023202220212020 2019   
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, EUR0,44-0,110,330,23 0,37  
Osinko/osake, EUR0,320,260,240,200,48 
Osinko/tulos, %73,2-234,973,288,2 130,8 
Korkokate, %9,27,315,07,17,7 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, %13,90,19,77,111,5 
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, %12,3-2,68,65,89,0 
Omavaraisuusaste, %37,035,338,638,140,8 
Nettovelkaantumisaste0,020,230,000,180,30 
Oma pääoma/osake, EUR3,783,623,923,684,05 
Nettokäyttöpääoma (WCAP), EUR-169179-100257732

Tunnusluvut sisältävät myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat.

* Vertailukauden 2021 luku on oikaistu vastaamaan muutosta tutkimus- ja kehitysmenojen määrittelyssä.

Aiheeseen liittyvää:
Tunnuslukujen laskentakaavat