Viisivuotiskatsaus

 

Viisivuotiskatsaus, MEUR
 2020 2019  2018 2017* 
2016
Liikevaihto4 6045 1705 1744 9114 801
josta Suomen ulkopuolella, %97,9 98,598,9 97,797,5
Vienti Suomesta1 7021 933 2 145 1 9531 804
Henkilöstö keskimäärin18 30719 11018 89917 86618 332
josta Suomessa3 7063 8683 766 3 5213 482
Tilauskanta5 057 5 8786 166 5 1004 696
      
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
 202020192018 2017*2016
Poistot ja arvonalentumiset174180 130 134138
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista3-9 13 1314
Vertailukelpoinen liiketulos275 457577 576583
prosentteina liikevaihdosta, %6,0 8,811,2 11,712,1
Liiketulos234 362543538532
prosentteina liikevaihdosta, %5,17,0 10,5 11,011,1
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA308498621 612618
prosentteina liikevaihdosta, %6,79,612,0 12,512,9
Rahoitustuotot ja -kulut-43-47-40-47-53
Tulos ennen veroja191315502 491479
prosentteina liikevaihdosta, %4,26,19,710,010,0
Tilikauden nettotulos133218386375357
 prosentteina liikevaihdosta, %2,94,27,5 7,67,4
      
Tietoja konsernin taseesta
 2020 2019 20182017*2016
Pitkäaikaiset varat2 4272 5182 369 2 2852 116
Lyhytaikaiset varat3 7063 797
3 6903 3633 275
Myytävänä olevat omaisuuserät99 82--
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma2 1772 396 2 4182 3522 288
Määräysvallattomien omistajien osuus11 1414 2434
Korolliset velat1 327 1 096823619629
Korottomat velat2 648 2 8242 8042 6532 441
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat6868--
Oma pääoma ja velat yhteensä6 232 6 398 
6 059 5 6485 391
      
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
 2020 2019 2018 2017*2016
Liiketoiminnan rahavirta681232470 430613
Investointien rahavirta-55-95-240 -235-126
Rahoituksen rahavirta-44-256-118-278-339
Bruttoinvestoinnit117122
306255146
prosentteina liikevaihdosta, %2,5 2,45,95,23,0
Tutkimus- ja kehitysmenot153164165 141131
prosentteina liikevaihdosta, %3,3 3,23,22,92,7
Osingonjako118**284284272256
      
Tunnuslukuja
 2020 2019  20182017*2016
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, EUR0,23 0,37 0,650,631,79
Osinko/osake, EUR0,20**0,480,480,461,30
Osinko/tulos, %88,2** 130,873,770,872,8
Korkokate, %7,17,710,811,818,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, %7,111,518,118,517,1
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, %5,89,016,116,015,6
Omavaraisuusaste, %38,140,844,446,347,6
Nettovelkaantumisaste0,180,300,140,100,07
Oma pääoma/osake, EUR***3,684,054,093,9711,60
Nettokäyttöpääoma (WCAP), EUR257732581563490


* Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.
**Hallituksen esitys.
*** Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Vertailukausien luvut on oikaistu tämän mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää:
Tunnuslukujen laskentakaavat
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet