AdobeStock_267980256
Taloustieto

Viisivuotiskatsaus

Viisivuotiskatsaus, MEUR
 202220212020 2019  2018 
Liikevaihto5 8424 7784 6045 1705 174
josta Suomen ulkopuolella, %99,298,597,9 98,598,9 
Vienti Suomesta1 9751 8451 7021 933 2 145 
Henkilöstö keskimäärin17 48217 46118 30719 11018 899
josta Suomessa3 8083 6873 7063 8683 766 
Tilauskanta5 9065 8595 057 5 8786 166 
 
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
 20222021202020192018 
Poistot ja arvonalentumiset263162174180 130 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista633-9 13 
Vertailukelpoinen liiketulos325357275 457577 
prosentteina liikevaihdosta, %5,67,56,0 8,811,2 
Liiketulos-26314234 362543
prosentteina liikevaihdosta, %-0,46,05,17,0 10,5 
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA349388308498621 
prosentteina liikevaihdosta, %6,08,16,79,612,0 
Rahoitustuotot ja -kulut-6-18-43-47-40
Tulos ennen veroja-32296191315502
prosentteina liikevaihdosta, %-0,56,24,26,19,7
Tilikauden nettotulos-59193133218386
 prosentteina liikevaihdosta, %-1,04,02,94,27,5 
 
Tietoja konsernin taseesta
 202220212020 2019 2018
Pitkäaikaiset varat2 5562 5392 4272 5182 369 
Lyhytaikaiset varat3 9973 9823 7063 797
3 690
Myytävänä olevat omaisuuserät54299 82
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma2 1352 3152 1772 396 2 418
Määräysvallattomien omistajien osuus12811 1414 
Korolliset velat9499731 327 1 096823
Korottomat velat3 4893 2272 648 2 8242 804
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat22-6868
Oma pääoma ja velat yhteensä6 6066 5236 232 6 398 
6 059 
 
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
 202220212020 2019 2018 
Liiketoiminnan rahavirta-62731681232470 
Investointien rahavirta-151-128-55-95-240 
Rahoituksen rahavirta-289-580-44-256-118
Bruttoinvestoinnit161143117122
306
prosentteina liikevaihdosta, %2,83,02,5 2,45,9
Tutkimus- ja kehitysmenot241196*153164165 
prosentteina liikevaihdosta, %4,14,13,3 3,23,2
Osingonjako153**142118284284
 
Tunnuslukuja
 202220212020 2019  2018
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, EUR-0,110,330,23 0,37 0,65
Osinko/osake, EUR0,26**0,240,200,480,48
Osinko/tulos, %-234,9**73,288,2 130,873,7
Korkokate, %7,315,07,17,710,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, %0,19,77,111,518,1
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, %-2,68,65,89,016,1
Omavaraisuusaste, %35,338,638,140,844,4
Nettovelkaantumisaste0,230,000,180,300,14
Oma pääoma/osake, EUR3,623,923,684,054,09
Nettokäyttöpääoma (WCAP), EUR179-100257732581

Tunnusluvut sisältävät myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät varat ja velat.

* Vertailukauden 2021 luku on oikaistu vastaamaan muutosta tutkimus- ja kehitysmenojen määrittelyssä.
** Hallituksen esitys

Aiheeseen liittyvää:
Tunnuslukujen laskentakaavat