Viisivuotiskatsaus

 

Viisivuotiskatsaus, MEUR
 20212020 2019  2018 2017* 
Liikevaihto4 7784 6045 1705 1744 911
josta Suomen ulkopuolella, %98,597,9 98,598,9 97,7
Vienti Suomesta1 8451 7021 933 2 145 1 953
Henkilöstö keskimäärin17 46118 30719 11018 89917 866
josta Suomessa3 6873 7063 8683 766 3 521
Tilauskanta5 8595 057 5 8786 166 5 100
 
Tietoja konsernin tuloslaskelmasta
 2021202020192018 2017*
Poistot ja arvonalentumiset162174180 130 134
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista33-9 13 13
Vertailukelpoinen liiketulos357275 457577 576
prosentteina liikevaihdosta, %7,56,0 8,811,2 11,7
Liiketulos314234 362543538
prosentteina liikevaihdosta, %6,05,17,0 10,5 11,0
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA388308498621 612
prosentteina liikevaihdosta, %8,16,79,612,0 12,5
Rahoitustuotot ja -kulut-18-43-47-40-47
Tulos ennen veroja296191315502 491
prosentteina liikevaihdosta, %6,24,26,19,710,0
Tilikauden nettotulos193133218386375
 prosentteina liikevaihdosta, %4,02,94,27,5 7,6
 
Tietoja konsernin taseesta
 20212020 2019 20182017*
Pitkäaikaiset varat2 5392 4272 5182 369 2 285
Lyhytaikaiset varat3 9823 7063 797
3 6903 363
Myytävänä olevat omaisuuserät299 82-
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma2 3152 1772 396 2 4182 352
Määräysvallattomien omistajien osuus811 1414 24
Korolliset velat9731 327 1 096823619
Korottomat velat3 2272 648 2 8242 8042 653
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat-6868-
Oma pääoma ja velat yhteensä6 5236 232 6 398 
6 059 5 648
 
Tietoja konsernin rahavirtalaskelmasta
 20212020 2019 2018 2017*
Liiketoiminnan rahavirta731681232470 430
Investointien rahavirta-128-55-95-240 -235
Rahoituksen rahavirta-580-44-256-118-278
Bruttoinvestoinnit143117122
306255
prosentteina liikevaihdosta, %3,02,5 2,45,95,2
Tutkimus- ja kehitysmenot175153164165 141
prosentteina liikevaihdosta, %3,73,3 3,23,22,9
Osingonjako142**118284284272
 
Tunnuslukuja
 20212020 2019  20182017*
Tulos/osake (EPS), laimentamaton ja laimennettu, EUR0,330,23 0,37 0,650,63
Osinko/osake, EUR0,24**0,200,480,480,46
Osinko/tulos, %73,2**88,2 130,873,770,8
Korkokate, %15,07,17,710,811,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), jatkuvat toiminnot, %9,77,111,518,118,5
Oman pääoman tuotto (ROE), jatkuvat toiminnot, %8,65,89,016,116,0
Omavaraisuusaste, %38,638,140,844,446,3
Nettovelkaantumisaste0,000,180,300,140,10
Oma pääoma/osake, EUR***3,923,684,054,093,97
Nettokäyttöpääoma (WCAP), EUR-100257732581563


* Vertailukauden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n käyttöönoton seurauksena.
**Hallituksen esitys.
*** Yhtiökokouksen 8.3.2018 hyväksymä maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus) nosti osakkeiden kokonaismäärän 591.723.390:een. Vertailukausien luvut on oikaistu tämän mukaisesti.

Aiheeseen liittyvää:
Tunnuslukujen laskentakaavat