Hallituksen toiminta

Päivitetty 9.2.2022

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus hyväksyy hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa vuoden aikana sekä luoda perusteita hallitustyöskentelyn kehittämiselle.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–11 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus vuonna 2021

Hallituksen muodostivat 4.3.2021 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstone arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssell arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Hallituksen muodostivat 4.3.2021 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Maarit Aarni-Sirviö, Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto, Mats Rahmström ja Markus Rauramo (varapuheenjohtaja). Wärtsilän hallitus kokoontui kymmenen kertaa vuonna 2021, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallitustyöskentelyn keskeisiä teemoja olivat Wärtsilän strategian arviointi ja toteutus, yhtiön panos hiilineutraaliuden edistämiseksi sekä yhtiön taloudellinen kehitys (esim. kasvu, kannattavuus ja rahavirta). Koronaviruspandemian vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön olivat edelleen keskeisiä aiheita. Muita tärkeitä käsiteltäviä aiheita olivat kestävä kehitys, teknologian kehitys sekä henkilöstön ja osaamisen kehittäminen.

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset vuonna 2021

 Hallituksen kokouksetOsallistuminen %
Tom Johnstone, puheenjohtaja10/10100
Risto Murto, varapuheenjohtaja10/10100
Maarit Aarni-Sirviö10/10100
Karen Bomba10/10100
Karin Falk10/10100
Johan Forssell10/10100
Mats Rahmström10/10100
Tiina Tuomela (4.3.2021 alkaen)8/8100 
Markus Rauramo (4.3.2021 saakka)2/2100
 


Aiheeseen liittyvää:
Tietoja hallituksen jäsenistä
Tietoja hallituksen kokoonpanosta edellisiltä vuosilta
Johtohenkilöiden liiketoimet
Palkitsemisraportti