Hallituksen toiminta

Päivitetty 14.2.2024

Yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5–10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja heidät valitsee yhtiökokous.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 10 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja tarvittaessa muulloinkin.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallituksen käytännön työssä noudatettavat periaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallitus hyväksyy hallituksen valiokuntien työjärjestykset, joissa määritellään valiokuntien keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Päätösasioiden lisäksi hallitukselle annetaan sen kokouksissa ajankohtaista tietoa konsernin toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja riskeistä.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työtapojaan sisäisenä itsearviointina. Itsearvioinnin tarkoituksena on arvioida hallituksen toimintaa vuoden aikana sekä luoda perusteita hallitustyöskentelyn kehittämiselle.

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti 8–11 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Tietoja hallituksen toiminnasta tilikaudelta 2023

Hallituksen muodostivat 9.3.2023 lähtien seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen (varapuheenjohtaja), Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstone arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen jäsenyydestä. Johan Forssell arvioitiin ei-riippumattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Hallituksen muodostivat 9.3.2023 saakka seuraavat kahdeksan jäsentä: Tom Johnstone (puheenjohtaja), Risto Murto (varapuheenjohtaja), Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela.

 

Wärtsilän hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2023, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 99%. Keskeisiä aiheita hallituksen agendalla olivat Wärtsilän strategia ja sen toteutus, yhtiön toiminnan ja tuotteiden hiilineutraalius sekä yhtiön taloudellinen kehitys (esim. kasvu, kannattavuus ja rahavirta). Vahvasti hallituksen keskusteluissa esillä ollut teema oli myös kasvavien geopoliittisten jännitteiden ja maailmantalouden vaikutus yhtiöön ja sen markkinoihin. Lisäksi huomiota saivat markkinoiden kehitysanalyysit sekä tuotantolaitosten sijaintiin liittyvät kehittämissuunnitelmat. Muita tärkeitä käsiteltyjä aiheita olivat kestävä kehitys, teknologian kehitys, mukaan lukien tekoäly, ja henkilöstön ja osaamisen kehittäminen.

 

Hallitusjäsenten kokousosallistumiset vuonna 2023

 

Hallituksen kokoukset

Osallistuminen %

Tom Johnstone, puheenjohtaja

9/9

100

Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja (9.3.2023 lähtien)

7/7

100

Karen Bomba

9/9

100

Karin Falk

9/9

100

Johan Forssell

9/9

100

Morten H. Engelstoft

8/9

89

Mats Rahmström

9/9

100

Tiina Tuomela

9/9

100 

Risto Murto, varapuheenjohtaja (9.3.2023 saakka)

2/2

100

 

Aiheeseen liittyvää:
Tietoja hallituksen jäsenistä
Tietoja hallituksen kokoonpanosta edellisiltä vuosilta
Johtohenkilöiden liiketoimet
Palkitsemisraportti