Näkymät

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 19.7.2024
Wärtsilän näkymät

Merenkulkuliiketoiminta
Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q3/2024–Q2/2025) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella.

Energialiiketoiminta
Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q3/2024–Q2/2025) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella. 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 26.4.2024
Wärtsilän näkymät

Merenkulkuliiketoiminnat
Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q2/2024–Q1/2025) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella.

Energialiiketoiminta
Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q2/2024–Q1/2025) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella. 


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 31.1.2024
Wärtsilän näkymät

Merenkulkuliiketoiminnat
Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q1/2024–Q4/2024) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella.

Energialiiketoiminta
Wärtsilä ennakoi seuraavien 12 kuukauden (Q1/2024–Q4/2024) kysyntäympäristön olevan parempi kuin vertailukaudella. 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 31.10.2023

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi Merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) seuraavien 12 kuukauden (Q4/2023-Q3/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella. Energialiiketoiminnan kysyntäympäristön ennakoidaan olevan parempi kuin vertailukaudella.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 21.7.2023

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi sekä Energialiiketoiminnan että Merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) seuraavien 12 kuukauden (Q3/2023-Q2/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.4.2023

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi sekä Energy-liiketoiminnan että merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) seuraavien 12 kuukauden (Q2/2023-Q1/2024) kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin vertailukaudella.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 31.1.2023

Wärtsilän näkymät vuodelle 2023

Wärtsilä ennakoi merenkulkuliiketoiminnan (joihin sisältyy Marine Power ja Marine Systems) kysyntäympäristön tulevien 12 kuukauden aikana olevan samankaltainen kuin viime vuonna. Energy-liiketoiminnan kysyntäympäristön Wärtsilä ennakoi olevan parempi kuin viime vuonna.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.10.2022

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan viimeisellä vuosineljänneksellä heikompi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Wärtsilän tilauskertymä vertailukaudella vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä oli ennätyksellisen suuri. Koko vuoden 2022 kysynnän ennakoidaan olevan hieman viime vuotta korkeammalla tasolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 21.7.2022

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 28.4.2022

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan toisella vuosineljänneksellä samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 28.1.2022

Wärtsilän näkymät vuodelle 2022

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 26.10.2021

Wärtsilän näkymät

Vaikka markkinaolosuhteet aiheuttavat yhä epävarmuutta, ennakoimme kysyntäympäristön tarjoomallemme olevan viimeisellä vuosineljänneksellä huomattavasti parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.7.2021

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi kysyntäympäristön olevan kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä kuitenkin epävarman.

 

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 22.4.2021

Wärtsilän näkymät

Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan jonkin verran parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 28.1.2021


Wärtsilän näkymät vuodelle 2021

Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysyntäympäristön olevan samankaltainen kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 23.10.2020


Wärtsilä palauttaa näkymät vuodelle 2020

Wärtsilä ennakoi lyhyen aikavälin kysynnän paranevan nykyiseltä tasolta merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Kysynnän ennustettavuus on kuitenkin edelleen rajallinen, ja vallitsevat markkinaolosuhteet tekevät näkymästä epävarman.

Olemassa olevan tilauskannan perusteella Wärtsilä ennakoi vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 10% (5 170 miljoonaa euroa vuonna 2019). Koronaviruksen (COVID-19) vaikutusten odotetaan yhä rasittavan kannattavuutta, ja vaikka palveluiden kysynnän ennakoidaan parantuvan, kausiluonteinen kasvu ei todennäköisesti ole yhtä vahvaa kuin aiempina vuosina.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 17.7.2020


Wärtsilän
 näkymät

Koronaviruksen (COVID-19) puhkeaminen ja maailmanlaajuisen pandemian hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin, joilla Wärtsilä toimii. Tällä on olennainen vaikutus Wärtsilän ratkaisujen ja palveluiden kysyntään sekä yhtiön taloudelliseen tulokseen vuonna 2020. Taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja laajuudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta eri maantieteellisillä alueilla. Tämän vuoksi Wärtsilä perui arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä 31.3.2020, kunnes näkyvyys on parempi.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 21.4.2020

Wärtsilännäkymät

Koronaviruksen (COVID-19) puhkeaminen ja maailmanlaajuisen pandemian hillitsemiseksi tehtävät toimenpiteet vaikuttavat markkinoihin, joilla Wärtsilä toimii. Tällä on olennainen vaikutus Wärtsilän vuoden 2020 liikevaihtoon ja tulokseen maaliskuusta alkaen. Taloudellista vaikutusta ei pystytä tällä hetkellä kokonaisuudessaan määrittämään, sillä se riippuu viruksen leviämisen hillitsemiseksi tehtävien toimenpiteiden kestosta ja suuruudesta sekä markkinoiden elpymisen nopeudesta. Tämän vuoksi Wärtsilä perui arvionsa vuoden 2020 markkinanäkymistä 31.3.2020, kunnes näkyvyys on parempi.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 30.1.2020

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan tulevien 12 kuukauden aikana olevan jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:

 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Alhaisten alustilausmäärien odotetaan vaikuttavan laitteiden kysyntään.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Vaikka laitteiden tilauskertymän odotetaan paranevan jonkin verran, markkinaolosuhteet ovat edelleen haastavat.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2020 aikana 3.571 miljoonaa euroa (3.696), joka koostuu pääasiassa laitetoimituksista.


2019

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.10.2019

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan olevan tulevien 12 kuukauden aikana jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:

 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat johtuen heikommista alustilausmääristä ja rikkipesureiden kysynnän laskusta edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Merenkulun huoltomarkkinoilla kysynnän odotetaan olevan vakaata.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat heikot (alennettu aiemmista vaimeista näkymistä). Markkinaolosuhteet energiatoimialalla ovat haastavat nopeasti muuttuvan energiaympäristön aiheuttaessa epävarmuutta asiakkaiden keskuudessa. Geopoliittinen ja taloudellinen ympäristö hidastaa päätöksentekoa edelleen. Energiamarkkinoilla huoltopalveluiden kysynnän odotetaan olevan vakaata.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 1.708 miljoonaa euroa (1.364), joka koostuu pääasiassa laitetoimituksista. Koko vuoden 2019 vertailukelpoisen liiketuloksen odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa alhaisempi kuin edellisvuonna (577 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 18.7.2019

Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan olevan tulevien 12 kuukauden aikana jonkin verran alempi kuin edeltävien 12 kuukauden aikana (aiemmin samalla tasolla). Liiketoiminnoittain tarkasteltuna odotukset ovat seuraavanlaiset:

 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Arviota kysyntänäkymistä on alennettu aiemmasta vankasta johtuen heikommista alustilausmääristä ja rikkipesureiden kysynnän odotettavissa olevasta laskusta edellisvuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Merenkulun huoltomarkkinoilla aktiviteetin odotetaan jatkuvan.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vaimeat. Arviota kysyntänäkymistä on alennettu aiemmasta vankasta, koska markkinaolosuhteet energiatoimialalla jatkuvat haasteellisina geopoliittisten riskien ja talouden epävarmuuden vaikuttaessa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Huoltopalveluiden kysyntä energiamarkkinoilla jatkuu hyvällä tasolla.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 2.613 miljoonaa euroa (2.336). Toimitusten odotetaan painottuvan viimeiselle vuosineljännekselle.

 


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.4.2019


Wärtsilän näkymät

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän tulevan 12 kuukauden aikajaksolla edellisvuoden vastaavaan jakson tasolla. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Wärtsilä Marine -liiketoiminnan näkymät ovat vankat. Wärtsilän laaja, useita segmenttejä palveleva tuotevalikoima rajoittaa merenkulkumarkkinoiden odotettua hitaamman toipumisen vaikutuksia ja vaikuttaa myönteisesti laite- ja huoltokysynnän näkymiin.
 • Wärtsilä Energy -liiketoiminnan näkymät ovat vankat. Globaali siirtymä kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kysynnän kasvu kehittyvillä markkinoilla lisäävät hajautetun ja joustavan energiantuotantokapasiteetin tarvetta, mutta geopoliittiset riskit ja globaali epävarmuus heikentävät asiakkaiden investointihalukkuutta. Kasvumahdollisuudet tietyillä alueilla ja segmenteillä sekä tilauskannan suotuisa kehitys antavat huoltokysynnälle hyvät näkymät.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.287 miljoonaa euroa (2.951). Toimitusten odotetaan painottuvan toiselle vuosipuoliskolle.

 


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 30.1.2019

Wärtsilän näkymät vuodelle 2019
Vuonna 2019 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Wärtsilä Energy -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla luovat tarpeen hajautetulle ja joustavalle energiakapasiteetille.
 • Vankka Wärtsilä Marine -liiketoiminnassa. Wärtsilän kysynnän näkymiä tukee kattava tuote- ja palveluvalikoima sekä toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2019 aikana 3.696 milj. euroa (3.207). Toimitusten odotetaan keskittyvän vuoden jälkipuoliskolle.

2018

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 23.10.2018

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018
Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa (laskettu hyvästä). Vaikka valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia, on päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan kehitys ollut odotettua hitaampaa.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
 • Hyvä Marine Solutions -liiketoiminnassa. Kysynnän näkymiä tukee kattava tuotejakauma ja toiminnan ulottuminen laajalti eri segmenteille, mikä kompensoi alustilausten hidasta elpymistä.

Wärtsilän Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 1.364 milj. euroa (1.206), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 19.7.2018

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018
Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Hyvä Services-liiketoiminnassa, vaikka polttoaineen hinnan kehitys ja kohonneet jännitteet kansainvälisessä kaupassa aiheuttavat huolta.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
 • Hyvä Marine Solutions -liiketoiminnassa (nostettu vankasta), ja sitä tukee kattava tuotejakauma ja toiminnan ulottuminen laajalti eri markkinoille.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 2.336 milj. euroa (2.087), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 24.4.2018

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018
Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Hyvä Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa. Parantuvasta tunnelmasta huolimatta merenkulun markkinaympäristö säilyy haastavana ylikapasiteetin ja rahoituksen puutteen vuoksi.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 2.951 milj. euroa (2.744), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee sen tilauskannasta.Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 31.1.2018

Wärtsilän näkymät vuodelle 2018

Vuonna 2018 Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan paranevan jonkin verran viime vuodesta. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Hyvä Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa. Maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä ja sähkön kasvava kysyntä kehittyvillä markkinoilla tukee hajautetun ja joustavan energiakapasiteetin, kuten kaasukäyttöisen tuotannon, energian varastoinnin ja älykkään integraatioteknologian tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa. Parantuvasta tunnelmasta huolimatta merenkulun markkinaympäristö  säilyy haastavana ylikapasiteetin ja rahoituksen puutteen vuoksi.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2018 aikana 3.171 milj. euroa (3.143), ja se koostuu pääosin laitetoimituksista. Services-liiketoiminta perustuu suurilta osin päivittäiseen huoltotyöhön ja varaosakauppaan, ja arviolta vain 30% vuosittaisesta liikevaihdosta tulee tilauskannasta.

2017

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.10.2017

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa, mutta hyvästä tilauskertymän kasvusta huolimatta merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshoresegmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista ja hitaasta kaupankäynnin kasvusta.
Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 1.206 milj. euroa (1.346). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.7.2017


Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Wärtsilän vuoden 2017 kehityksen odotetaan pysyvän kokonaisuudessaan suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vankka Marine Solutions -liiketoiminnassa (nostettu vaimeasta) suotuisan alustilausjakauman ansiosta. Merenkulkumarkkinaympäristö yleisesti pysyy haastavana, sillä kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshoresegmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.087 milj. euroa (2.061). Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 26.4.2017


Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Hyvä Energy Solutions -liiketoiminnassa (aikaisemmin vankka), sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kaasunkuljetusalus-, kauppalaiva- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 2.744 milj. euroa (2.681), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions- ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 27.1.2017

Wärtsilän näkymät vuodelle 2017
Wärtsilä on muuttanut ohjeistuspolitiikkaansa toimialan käytännön mukaiseksi vuodesta 2017 alkaen. Wärtsilä lopettaa numeerisen taloudellisen ohjeistuksen antamisen liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Sen sijaan Wärtsilän ohjeistus perustuu kysynnän kehitystä koskeviin odotuksiin yhtiön markkinoilla. Lisäksi Wärtsilä antaa edelleen joitakin taloudellisia tietoja, kuten arvion tilauskannan toimituksista kuluvan vuoden aikana, sekä keskeistä tietoa asioista, jotka voivat
vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen.

Wärtsilän palvelujen ja ratkaisujen kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 suhteellisen muuttumattomana edellisvuoteen verrattuna. Liiketoiminnoittain tarkasteltuna kysynnän odotetaan olevan:

 • Vankka Services-liiketoiminnassa, jossa valituilla alueilla ja segmenteillä on nähtävissä kasvumahdollisuuksia.
 • Vankka Energy Solutions -liiketoiminnassa, sillä kehittyvien markkinoiden sähkön kysyntä on kasvussa ja käynnissä on maailmanlaajuinen muutos kohti uusiutuvia energialähteitä, mikä tukee hajautetun, joustavan ja kaasuun perustuvan voimantuotannon tarvetta.
 • Vaimea Marine Solutions -liiketoiminnassa. Vaikka matkustajalaivojen näkymät säilyvät myönteisinä, kauppalaiva-, kaasunkuljetusalus- ja offshore-segmentit kärsivät yhä ylikapasiteetista, hitaasta kaupankäynnin kasvusta ja asiakkaiden taloudellisista rajoitteista.

Wärtsilän tämänhetkisestä tilauskannasta on määrä toimittaa vuoden 2017 aikana 3.143 milj. euroa (3.097), joka kattaa pääasiassa Marine Solutions ja Energy Solutions -liiketoimintojen toimituksia. Wärtsilä keskittyy jatkossakin tehokkuuden parantamiseen, minkä odotetaan osittain tasapainottavan merenkulun markkinoiden alhaisempia volyymeja. Hinnoittelu Energy Solutions -liiketoiminnan markkinoilla on tasaantunut, mutta viime vuosien kilpailutilanne vaikuttaa yhä tilauskantaan. Services-liiketoiminnan hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

2016

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.10.2016

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016
Wärtsilä tarkisti ohjeistustaan 12.10.2016. Wärtsilä odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan noin 12%. Aikaisemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden olevan 12,5-13,0%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 12.10.2016

Wärtsilä arvioi vuoden 2016 liikevaihdon ja kannattavuuden jäävän aiempaa ennustetta matalammaksi
Wärtsilä tarkistaa ohjeistustaan vuoden 2016 liikevaihdosta ja kannattavuudesta, johtuen ennakoitua vähäisemmistä voimalaitostoimituksista tämän vuoden aikana. Wärtsilä odottaa nyt liikevaihdon laskevan noin 5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan noin 12%. Toimitusaikatauluista johtuen liikevaihto ja kannattavuus painottuvat neljännelle vuosineljännekselle.

Aikaisemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden olevan 12,5-13,0%.


T
ämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.7.2016

Wärtsilän näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5–13,0%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 21.4.2016


Wärtsilän näkymät vuodelle 2016 ennallaan
Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0-5% ja kannattavuuden (vertailukelpoinen liiketulos prosenttina liikevaihdosta) olevan 12,5-13,0%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 27.1.2016


Wärtsilän näkymät vuodelle 2016

Wärtsilä odottaa vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan 0–5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,5–13,0%.

2015

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 22.10.2015

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistuksessa on huomioitu L-3 Marine Systems International (MSI) -yritysoston vaikutukset. MSI:n osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on arviolta 250 milj. euroa ja vuoden 2015 liiketuloksesta arviolta 9 milj. euroa. MSI:n liiketuloksen ennen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja arvioidaan yltävän 16 milj. euroon.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 17.7.2015

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 muuttuneet

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistuksessa on huomioitu L-3 Marine Systems International (MSI) -yritysoston vaikutukset. MSI:n osuus vuoden 2015 liikevaihdosta on arviolta 250 milj. euroa ja vuoden 2015 liiketuloksesta arviolta 9 milj. euroa. MSI:n liiketuloksen ennen hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja arvioidaan yltävän 16 milj. euroon.

Aiemmin Wärtsilä odotti liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisältänyt MSI-yritysoston vaikutusta.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 23.4.2015

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 29.1.2015

Wärtsilän näkymät vuodelle 2015

Wärtsilä odottaa vuoden 2015 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 12,0-12,5%. Ohjeistus ei sisällä L-3 Marine Systems Internationalin yritysoston vaikutusta.

2014

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 23.10.2014
 
Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 muuttuneet

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 11,5-12,0%. Aiemmin kannattavuuden arvioitiin olevan noin 11,5%. Wärtsilä toistaa aiemman ennusteensa, jonka mukaan liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 18.7.2014


Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 muuttuneet


Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5% kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.

Aikaisemmin Wärtsilä odotti vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 24.4.2014

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 29.1.2014

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014

Wärtsilä odottaa vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

2013

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 24.10.2013

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 muuttuneet

Wärtsilä tarkentaa vuoden 2013 liikevaihtoennustettaan. Nykyisen tilauskannan perusteella liikevaihdon odotetaan kasvavan 0-5% vuonna 2013. Aiemmin Wärtsilä arvioi liikevaihdon kasvavan 0-10%. Wärtsilä pitää aiemman ennusteensa, jonka mukaan kannattavuus (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) on noin 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 18.7.2013

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 18.4.2013

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.1.2013

Wärtsilän näkymät vuodelle 2013

Wärtsilä odottaa vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

2012

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 17.10.2012

Wärtsilän näkymät vuodelle 2012 muuttuneet

Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 10-15% (aiemmin 5-10%) ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10,5-11% (aiemmin 10-11%).

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 18.7.2012

Wärtsilän näkymät vuodelle 2012 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.4.2012

Wärtsilän näkymät vuodelle 2012 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 27.1.2012

Wärtsilän näkymät vuodelle 2012

Wärtsilä odottaa vuoden 2012 liikevaihdon kasvavan 5-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan 10-11%. Näissä arvioissa on huomioitu mahdollinen Hamworthyn yritysosto ja sen vaikutus. Yritysoston odotetaan tulevan voimaan 31.1.2012.

2011

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 19.10.2011

Wärtsilän näkymät vuodelle 2011 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.7.2011

Wärtsilän näkymät vuodelle 2011 muuttuneet

Odotettua heikommista merihuoltomarkkinoista ja voimalaitostoimitusten ajoituksesta johtuen Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna. Kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan edelleen olevan noin 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 15.7.2011

Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan laskevan 0-5% vuonna 2011

Wärtsilän näkymät vuodelle 2011 ovat muuttuneet. Odotettua heikommista merihuoltomarkkinoista ja voimalaitostoimitusten ajoituksesta johtuen Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon laskevan 0-5% viime vuoteen verrattuna. Aiemmin Wärtsilä arvioi vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5%.

Wärtsilä toistaa aiemman ohjeistuksensa, jonka mukaan kannattavuus (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) on noin 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.4.2011

Wärtsilän näkymät vuodelle 2011 ennallaan

Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.


Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 28.1.2011

Wärtsilän näkymät vuodelle 2011

Wärtsilä odottaa vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan 3-5% ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

2010

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 20.10.2010

Wärtsilän näkymät vuodelle 2010 parantuneet

Nykyisen tilauskannan ja huollon vakaan toiminnan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan noin 15% vuonna 2010 ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan odotettua parempi ja ylittävän 10%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 21.7.2010

Wärtsilän näkymät vuodelle 2010 ennallaan

Nykyisen tilauskannan, huollon vakaan toiminnan ja kapasiteetin sopeutusten perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan laskevan 10-20% vuonna 2010 ja kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 23.4.2010

Wärtsilän näkymät vuodelle 2010 ennallaan

Laivanrakennuksen heikon markkinatilanteen vuoksi odotamme, että liikevaihto laskee 10-20% vuonna 2010. Huollon vakaan toiminnan, voimalaitosten hyvän kysynnän ja kapasiteetin sopeutusten ansiosta kannattavuutemme (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 28.1.2010

Wärtsilän näkymät vuodelle 2010

Laivanrakennuksen heikon markkinatilanteen vuoksi odotamme, että liikevaihto laskee 10-20% vuonna 2010. Huollon vakaan toiminnan, voimalaitosten hyvän kysynnän ja kapasiteetin sopeutusten ansiosta kannattavuutemme (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) odotetaan olevan noin 9-10%, joka on Wärtsilän pitkän aikavälin kannattavuustavoitteen ylärajoilla.

2009

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 22.10.2009.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2009 ennallaan

Vuoden 2009 tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 22.7.2009.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2009 ennallaan

Merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä ja toisen neljänneksen aikana kirjatuista kertaluonteisista kustannuksista huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 24.4.2009.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2009 ennallaan

Merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 30.1.2009.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2009

Vuodenvaihteen merkittävän tilauskannan arvioidaan peruutusriskeistä huolimatta mahdollistavan liikevaihdon 10-20 prosentin kasvun vuonna 2009, mikä säilyttäisi kannattavuuden viime vuoden hyvällä tasolla.

2008

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 25.4.2008, 24.7.2008 sekä 24.10.2008.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2008 ennallaan

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 5.2.2008

Näkymät vuodelle 2008

Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 25%. Koko vuoden kannattavuus ylittää 11%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Ensimmäinen vuosineljännes on todennäköisesti heikoin ja viimeinen vahvin.

2007

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 30.10.2007

Wärtsilän näkymät 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvan tilauskannan perusteella Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Koko vuoden kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 3.8.2007 sekä 4.5.2007

Wärtsilän näkymät 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena kaksi seuraavaa vuosineljännestä. Vahvaan tilauskantaan perustuen Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksestä toiseen ja näin tapahtuu myös kuluvana vuonna. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 6.2.2007

Wärtsilän näkymät 2007

Kysyntä meriteollisuudessa ja energiamarkkinoilla näyttää säilyvän Wärtsilän kannalta aktiivisena ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon ajan 2007. Vahvaan tilauskantaan perustuen Wärtsilän liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna noin 15%. Kannattavuus ylittää 9%. Wärtsilä näkee kasvumahdollisuuksia edelleen vuonna 2008.

2006

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 31.10.2006.

Näkymät vuodelle 2006 ja 2007

Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna yli 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna kuluvan vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 4.8.2006.

Näkymät vuodelle 2006 muuttumattomat

Wärtsilän tulosnäkymät vuodelle 2006 ovat muuttumattomat. Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy.

Näkymät vuodelle 2007

Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna kuluvan vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 16.6.2006.

Wärtsilän tilauskertymä huhti-toukokuussa kasvoi 39% - Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15% vuonna 2007

Wärtsilän huhti-toukokuun tilauskertymä kasvoi noin 39% viime vuoden vertailukuukausiin nähden, eli tilauskertymä oli 647 milj. euroa (464). Ship Power -liiketoiminnan tilauskertymä oli noin 381 milj. euroa (218), Power Plants -liiketoiminnan noin 144 milj. euroa (50) ja Services-liiketoiminnan 122 milj. euroa (196). Tilauskanta toukokuun 2006 lopussa oli 3.541 milj. euroa (2.099).

Wärtsilän kuluvan vuoden 2006 tulosennuste säilyy entisenä: liikevaihdon arvioidaan kasvavan tänä vuonna noin 20%. Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy.

Wärtsilän liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 noin 10-15% verrattuna kuluvan vuoden 2006 liikevaihtoon. Kasvu perustuu vahvaan tilauskantaan ja vilkkaaseen tilausaktiviteettiin. Kapasiteetin lisäys, joka on käytössä vuoden 2007 puolivälissä, lisää kasvumahdollisuuksia vuonna 2008.

Tämä pörssitiedotteen teksti julkaistiin 4.5.2006.

Konsernin tulosnäkymät vuodelle 2006

Wärtsilän tulosnäkymät vuodelle 2006 ovat muuttumattomat. Kysyntä sekä laiva- että energiamarkkinoilla näyttää jatkuvan Wärtsilän kannalta myönteisenä vielä ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Hyvään tilauskantaan perustuen liikevaihdon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna jopa 20%.

Vuonna 2005 saavutettu kannattavuustaso säilyy. Wärtsilän kannattavuus vaihtelee merkittävästi vuosineljänneksestä toiseen. Näin tulee olemaan myös kuluvana vuonna. Ensimmäisestä neljänneksestä tullee viime vuoden tapaan heikoin, viimeisestä paras. Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2007.