Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkastaminen ja muuttaminen tarvittaessa sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on hallituksen puheenjohtaja.Jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikunnan kokoonpano seuraavaa kautta varten on päätetty. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sisältyy yhtiökokouskutsuun. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet
Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja hallituksen kokoonpanolta riittävää monipuolisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan huomioon ehdokkaiden koulutusja ammattitaustan sekä kansainvälisen kokemuksen, jotta hallituksessa on edustettuna laajalti eri alojen osaamista ja koulutusta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa myös huomioon ehdokkaiden iän, sillä eri-ikäisten jäsenten kokemukset täydentävät toisiaan.

Wärtsilän tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat tasaisesti edustettuna hallituksessa. Wärtsilän hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme on naisia hallituskaudella 2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi näiden yhteistyökykyä sekä kykyä tukea ja haastaa toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2023
Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin kesäkuussa 2023 seuraavat jäsenet:

 • Petra Hedengran
  Lakiasiainjohtaja, hallinnointijohtaja, Investor AB, Invaw Investor AB:n nimeämänä 
 • Markus Aho
  Johtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 
 • Mikko Mursula
  Varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Carl Pettersson
  Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
 • Tom Johnstone
  Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja