Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen ja sen työjärjestyksen vahvistaminen  

Yhtiökokous päätti 5.3.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Tämä toimikunta valmistelee hallituksen nimitys- ja palkitsemisasiat. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys


Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti.

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on valittu seuraavat jäsenet:

  • Petra Hedengran (lakiasiainjohtaja, Investor AB), Invaw Invest AB:n nimeämänä
  • Reima Rytsölä (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
  • Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
  • Satu Huber (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
  • Tom Johnstone (Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja)


© 2020 Wärtsilä