Osakkeenomistajien nimitystoimikunta  

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 5.3.2020, päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta toistaiseksi. Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkastaminen ja muuttaminen tarvittaessa sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta osakkeenomistajaa. Viides jäsen on hallituksen puheenjohtaja.Jäsenet valitaan vuosittain. Jäsenten toimikausi päättyy, kun nimitystoimikunnan kokoonpano seuraavaa kautta varten on päätetty. Neljä suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sisältyy yhtiökokouskutsuun. Samoin kokouskutsuun sisällytetään vähintään 10% yhtiön osakkeiden tuomasta äänimäärästä edustavien osakkeenomistajien tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta edellyttäen, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja että ehdotus on toimitettu yhtiölle riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kokouskutsun julkaisemisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Wärtsilä julkistaa ehdokkaiden henkilötiedot internetsivuillaan yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Mahdollisimman tehokas hallitustyöskentely edellyttää jäseniltä erinomaista pätevyyttä ja hallituksen kokoonpanolta riittävää monipuolisuutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistellessaan huomioon ehdokkaiden koulutusja ammattitaustan sekä kansainvälisen kokemuksen, jotta hallituksessa on edustettuna laajalti eri alojen osaamista ja koulutusta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa myös huomioon ehdokkaiden iän, sillä eri-ikäisten jäsenten kokemukset täydentävät toisiaan.

Wärtsilän tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat tasaisesti edustettuna hallituksessa. Joulukuussa 2020 Wärtsilän hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme oli naisia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdokkaiden pätevyyden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien lisäksi näiden yhteistyökykyä sekä kykyä tukea ja haastaa toimivaa johtoa ennakoivasti ja rakentavasti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2020

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin kesäkuussa 2020 seuraavat jäsenet:

 • Petra Hedengran
  Syntynyt 1964, oikeustieteen kandidaatti. Lakiasiainjohtaja, Investor AB,  Invaw Invest AB:n nimeämänä
 • Reima Rytsölä
  Syntynyt 1969, valtiotieteiden maisteri, CEFA, AMP. Varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä
 • Mikko Mursula
  Syntynyt 1966, kauppatieteiden maisteri. Varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä
 • Satu Huber
  Syntynyt 1958, kauppatieteiden maisteri. Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä
 • Tom Johnstone
  Syntynyt 1955, filosofian maisteri, kunniatohtori liiketaloustieteessä ja luonnontieteissä. Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen puheenjohtaja.
Nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.


© 2021 Wärtsilä