Wärtsilän ohjeistuspolitiikka

Wärtsilä kommentoi ohjeistustaan seuraavasti:

  • Odotukset kysynnän kehityksestä yhtiön markkinoilla vuositasolla
  • Arvio tilauskannan toimituksista ohjeistetun vuoden aikana
  • Keskeistä tietoa asioista, jotka voivat vaikuttaa kannattavuuden kehitykseen
  • Investoinnit vuositasolla.

Wärtsilän ohjeistus löytyy verkkosivuilta, osavuosikatsauksista, vuosikertomuksesta sekä sijoittajapresentaatioista. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä ota yhteyttä IR-tiimiimme.