Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2023 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 362 999 kpl eli 0,06% koko osakekannasta ja äänivallasta.

Wärtsilä julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5 000 euron kynnysarvon (nettottamatta) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) määräysten mukaisesti. Wärtsilä julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen.

Johdon liiketoimet