Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä näiden määräysvaltayhteisöt omistivat vuoden 2020 lopussa Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeita yhteensä 190 323 kpl eli 0,03% koko osakekannasta ja äänivallasta.

Wärtsilä julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5.000 euron kynnysarvon (nettottamatta) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) määräysten mukaisesti. Wärtsilä julkaisee kaikki johtohenkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella 3.7.2016 alkaen.

Johdon liiketoimet