Yritysostot ja yritysmyynnit

Wärtsilän strategisena tavoitteena on säilyttää johtava asema markkinoillaan ja jatkaa kasvua tarjoamalla asiakkaille markkinoiden paras elinkaarenaikainen hyötysuhde ja luotettavuus. Tämän mahdollistaa integroitu laite- ja palvelutarjonta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Wärtsilä kasvaa myös kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka auttavat asiakkaita käyttämään voimajärjestelmiään tehokkaammin ja turvallisemmin. Wärtsilä lisää osaamistaan automaatiossa ja vahvistaa myös tuotetarjontaansa ratkaisuilla, joiden avulla voimajärjestelmien operointi on luotettavaa ja ympäristön kannalta turvallista. Vahvistaminen tapahtuu kasvamalla orgaanisesti, solmimalla kumppanuussopimuksia ja tekemällä yritysostoja.

Tietoa yritysostoista ja yritysmyynneistä ennen 1.1.2005 löytyy tiedote-osiosta.

Lue lisää yhtiön historiasta Wärtsilä-osiostamme.

Yritysostot

AjankohtaYhtiöSelitys
Kesäkuu 2022PortLink GlobalWärtsilä on ostanut PortLink Globalin, joka on maailmanlaajuisesti toimiva kanadalainen satamaratkaisuja toimittava yhtiö. Yritysostolla Wärtsilä Voyage nopeuttaa kokonaisvaltaisen yhdistetyn ekosysteemin luomista merenkulussa, jossa älykkäillä satamalogistiikkaratkaisuilla on tärkeä rooli. PortLink on perustettu vuonna 2007 ja sen pääkonttori sijaitsee Vancouverissa Kanadassa. Se on johtava satamaratkaisujen toimittaja, jolla on globaali kumppanuus yli 3500 käyttäjän kanssa ja asiakasverkosto yli 20 maassa. PortLinkin noin 20 työntekijää integroidaan Wärtsilä Voyagen liiketoimintaan. Yritysosto allekirjoitettiin ja saatettiin päätökseen kesäkuussa 2022.
Linkki tiedotteeseen 15.6.2022
Toukokuu 2019Ships Electronic Services LtdShips Electronic Services Ltd:n (jäljempänä SES), brittiläisen laivojen navigointi- ja viestintäelektroniikkaan, asennus-, huolto- ja korjauspalveluihin erikoistuneen yrityksen hankinta. Kauppa allekirjoitettiin ja saatiin päätökseen 2. toukokuuta 2019. Vuonna 1974 perustetun SES:n pääkonttori sijaitsee Rochesterissa ja yhtiö toimii myös yhdeksästä muusta toimistosta Iso-Britanniasta. Yhtiöllä, sekä sen kokonaan omistamalla tytäryhtiöllä Greenham Regis Ltd:llä, on vahva paikallinen läsnäolo meriliikennemarkkinoilla. SES:n liikevaihto on noin 10 miljoonaa puntaa ja yhtiö työllistää 47 henkilöä. Kaupan arvo on 3,2 miljoonaa Englannin puntaa.
Linkki tiedotteeseen 2.5.2019 (englanniksi)
Lokakuu 2018Burriel Navarro, S.L
Wärtsilä on hankkinut Burriel Navarro, S.L:n, joka tekee veden alla tapahtuvaa huoltoa Espanjan keskeisissä satamissa. Yrityshankinta tukee Wärtsilän veden alla tapahtuvaan huollon kasvua ja laajentaa yhtiön läsnäoloa Euroopan markkinoilla. Burriel Navarrolla on 20 työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto noin 1,3 milj. euroa. Yrityshankinta allekirjoitettiin ja saatiin päätökseen 31.10.2018.
Linkki tiedotteeseen 31.10.2018 (englanniksi)
Maaliskuu 2018TransasWärtsilä on hankkinut maailmanlaajuisesti toimivan Transasin, jonka pääkonttori sijaitsee Iso-Britanniassa. Yrityskauppa edistää Wärtsilän Smart Marine -strategiaa merenkulun älykkään ekosysteemin toteuttamiseksi. Transas on kansainvälisesti johtava merenkulun navigointiratkaisujen toimittaja. Transasin nykyinen liikevaihto on noin 140 M€. Yhtiöllä on 22 toimipistettä ympäri maailman ja 120 maahan ulottuva jakeluverkosto. Yhtiöllä on noin 1 000 työntekijää, jotka siirtyvät osaksi Wärtsilän Marine Solutions -liiketoimintayksikköä. Yrityskaupan arvo on 210 miljoonaa euroa (yritysarvo). Yrityksen hallinta siirtyy Wärtsilälle 4. toukokuuta 2018 alkaen.
Linkki tiedotteeseen 19.3.2018
Linkki tiedotteeseen 4.5.2018
Helmikuu 2018LOCK-N-STITCHWärtsilä laajentaa QuantiServ-liiketoimintalinjansa palvelutarjoomaa ostamalla amerikkalaisen tekniikan alan yrityksen, LOCK-N-STITCHin. Yritysosto vahvistaa Wärtsilän palveluportfoliota asiakkaille, joiden käytössä on useita tuotemerkkejä. LOCK-N-STITCHin omistus siirtyi Wärtsilälle 1.2.2018.
Linkki tiedotteeseen 2.2.2018
Joulukuu 2017Trident B.V.Wärtsilä on hankkinut hollantilaisen, veden alla tapahtuvaan laivojen huolto-, tarkastus- ja korjauspalveluihin erikoistuneen Trident B.V.:n. Yrityskaupan myötä Wärtsilästä tulee ensimmäinen yritys, joka tarjoaa vedenalaisia palveluja globaalisti. Wärtsilällä on pitkä historia vedenalaisten palveluiden tarjoajana kumppanien kautta. Yritysoston avulla se pystyy rakentamaan omaa osaamistaan ja hyödyntämään palvelutuotteidensa synergioita vahvistaen näin markkina-asemaansa. Kaupan arvo (yritysarvo) on 17,5 miljoonaa euroa sekä tulevien vuosien liiketoimintamenestykseen sidottu 3,5 miljoonan euron lisäkauppahinta. Tridentin liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa.
Linkki tiedotteeseen 21.12.2017
Lokakuu 2017Guidance Marine LimitedWärtsilä on hankkinut Guidance Marine Limitedin, joka on yksityisomistuksessa oleva yhtiö ja sillä on toimipisteitä Iso-Britanniassa, Singaporessa ja Yhdysvalloissa. Guidance Marine tunnetaan merenkulkuteollisuudessa dynaamiseen positiointiin ja muihin aluksen hallinnointijärjestelmiin liittyvien sensoriratkaisujen teknologiajohtajana. Guidance Marinen hankinta parantaa Wärtsilän osaamista tilannevalveutuneisuuden ja lähialueen mittauksen alalla, jotka molemmat ovat keskeisessä osassa älykkäässä alusnavigoinnissa. Kaupan arvo on 14 milj. Englannin puntaa (yritysarvo), joka sisältää enimmillään 4 milj. punnan arvoisen myöhemmin suoritettavan maksun. Vuonna 2016 Guidance Marinen liikevaihto oli 6 milj. puntaa. Guidance Marinella on yli 50 henkilöä maailmanlaajuisesti.
Linkki tiedotteeseen 10.10.2017(englanniksi)
Lokakuu 2017Puregas SolutionsWärtsilä on hankkinut Puregas Solutionsin. Ruotsalainen Puregas Solutions toimittaa kokonaisratkaisuja biokaasun jalostukseen, ja sillä on vahva markkina-asema toimialallaan. Yhtiöllä on tytäryhtiöitä Saksassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Puregas jalostaa raakabiokaasua biometaaniksi ainutlaatuisella CApure-prosessilla. Kaupan arvo on 280 milj. Ruotsin kruunua (yritysarvo), jonka lisäksi maksetaan enimmillään 70 milj. kruunun lisäsumma liiketoiminnan ensi vuoden tuloksen perusteella. Vuonna 2016 Puregas Solutionsin liikevaihto oli 200 milj. kruunua. Yhtiöllä on tällä hetkellä noin 40 työntekijää.
Linkki tiedotteeseen 4.10.2017
Toukokuu 2017Greensmith Energy Management Systems Inc.Wärtsilä on hankkinut Greensmith Energy Management Systems Inc:n, joka on Yhdysvalloissa toimiva älykkäiden energian varastointiteknologioiden ja -ratkaisujen edelläkävijä. Hankkimalla Greensmithin Wärtsilä voi laajentaa toimintaansa energian varastointimarkkinoilla ja hankkia johtavan aseman globaalina energiajärjestelmien integroijana. Vuonna 2016 Greensmithin liikevaihto oli 32 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja sillä oli yli 40 työntekijää. Kaupan arvo on 170 miljoonaa dollaria (yritysarvo). Yhtiön omistus siirtyi Wärtsilälle 3.7.2017.
Linkki tiedotteeseen 15.5.2017
Linkki tiedotteeseen 3.7.2017
Kesäkuu 2016EniramWärtsilä on hankkinut suomalaisen teknologiayrityksen Eniramin. Yhtiö tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan ja analytiikan ratkaisuja. Eniram tarjoaa meriteollisuudelle energianhallinnan teknologiaa, joka vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Vuonna 2015 Eniramin liikevaihto ylitti 10 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on 89 työntekijää maailmanlaajuisesti. Eniram jatkaa aluksi vahvana itsenäisenä toimijana, jota Wärtsilän globaali osaaminen tukee. Kaupan arvo on 43 miljoonaa euroa. Yhtiön omistus siirtyy Wärtsilälle 1.7.2016.
Linkki tiedotteeseen
Kesäkuu 2016Weir American HydroWärtsilä on ostanut Weir-konsernilta Yhdysvalloissa ja Kanadassa toimivan Weir American Hydron. American Hydro on johtava laajojen laitemodernisointien sekä palvelujen toimittaja ja asentaja vesivoima- ja vedenjakelujärjestelmäalalla. Yhtiö on erikoistunut vesivoimaturbiineihin ja -pumppuihin liittyvään konsultointiin, suunnitteluun ja tarkkuutta vaativien laitteiden suorituskyvyn parantamiseen. American Hydron pääkonttori sijaitsee Yorkissa, Pennsylvaniassa, Yhdysvalloissa, minkä lisäksi yhtiöllä on palvelukeskus Montrealissa, Kanadassa. Yhtiö työllistää tällä hetkellä 241 henkilöä, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 45,6 milj. Yhdysvaltain dollaria.
Linkki tiedotteeseen
Toukokuu2015L-3 Marine Systems InternationalWärtsilä Oyj Abp on ostanut L-3 Marine Systems Internationalin New Yorkin pörssissä listatulta L-3 Communications Holdings Inc:lta. L-3 Marine Systems International (L-3 MSI) on L-3:n Electronic Systems -liiketoimintasegmenttiin kuuluva yksikkö, joka keskittyy pääosin matkustaja- ja kauppalaivoihin. Tarkistusten jälkeen kauppahinnan arvioidaan olevan 295 miljoonaa euroa. Lopullinen hinta määräytyy kun tilinpäätös on saatettu loppuun. Yritysosto sai Korean viranomaishyväksynnät maaliskuussa ja EU:n hyväksynnät huhtikuussa.
Linkki tiedotteeseen
Maaliskuu 2012MMI Boiler Management Pte LtdSingaporelaisen MMI Boiler Management Pte Ltd:n liiketoiminnan osto. Yhtiön toimialaan kuuluvat kattiloiden huolto, kunnossapito, korjaus ja asennus laivoilla ja teollisuudessa. Vuonna 2011 MMI Boiler Managementin liikevaihto oli n. 5,3 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 138 työntekijää.
Linkki tiedotteeseen
Tammikuu 2012HamworthyHamworthyn osto. Maailmanlaajuinen yritys, joka toimittaa erikoislaitteita ja palveluja merenkulun, öljy- ja kaasualan sekä teollisuuden käyttöön. Hamworthyllä on maailmanlaajuisesti noin 1.150 työntekijää. Hamworthyllä, jonka pääkonttori on Poolessa Iso-Britanniassa, on suunnittelu-, valmistus- ja laitemyyntiyksiköt Iso-Britanniassa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Singaporessa sekä uudenaikainen kokoonpanotehdas Kiinassa. Viime tilikaudella, joka päättyi 31.3.2011, Hamworthyn liikevaihto oli GBP 181,6 milj. (2010: GBP 214,3 milj.), käyttökate GBP 13,8 milj. (2010: GBP 19,7 milj.).
Linkki tiedotteeseen
Heinäkuu 2011CedervallCedervall-yhtiön osto, yksi johtavista laivoissa käytettävien akselitiiviste- ja laakerijärjestelmien valmistajista. Päätoimipiste sijaitsee Göteborgissa ja yhtiöllä on tytäryhtiöt Espanjassa, Kiinassa ja Singaporessa. Yhtiön tuotantolaitokset ovat Ruotsissa, Kiinassa ja Espanjassa. Vuonna 2010 yhtiön liikevaihto oli 344 miljoonaa Ruotsin kruunua (39 miljoonaa euroa) ja kannattavuus oli hyvällä tasolla. Yhtiöllä on 211 työntekijää.
Linkki tiedotteeseen
Syyskuu 2008Conan Wu & Associates Pte Ltd (CWA), SingaporeLaivansuunnitteluun erikoistuneen Conan Wu & Associates Pte Ltd -yhtiön (CWA) osto. CWA on yksi alan johtavista yrityksistä ja sen pääkonttori sijaitsee Singaporessa. Kauppahinta on 23 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 CWA:n liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa ja kannattavuus oli erittäin hyvällä tasolla. Yhtiöllä on Singaporessa 66 työntekijää. CWA liitetään Wärtsilän Ship Power -liiketoimintaan kuuluvaan Wärtsilä Ship Design -yksikköön.
Syyskuu 2008Navelec SAS, RanskaRanskalaisen Navelec SAS -yhtiön osto. Yhtiö on erikoistunut merenkulun navigaatio- ja kommunikointijärjestelmiin sekä sähköhuolto-, ohjaus- ja automaatiopalveluihin. Navelecin liikevaihto oli 7 miljoonaa euroa vuonna 2007. Yritys työllistää 45 henkeä, joista 26 työskentelee kenttähuoltotehtävissä. Navelecin liiketoiminta liitetään osaksi Wärtsilä Services-liiketoimintaa Ranskassa. Kauppahintaa ei julkisteta.
Heinäkuu 2008Vik-Sandvik, NorjaLaivasuunnittelun johtaviin yrityksiin kuuluvan itsenäisen Vik-Sandvik-konsernin osto. Yhtiö tarjoaa varustamoille ja telakoille laivasuunnittelua ja teknisiä palveluja maailmanlaajuisesti. Kauppahinta on 132 miljoonaa euroa, jonka lisäksi myyjälle maksetaan seuraavan kolmen vuoden aikana tulosperusteisesti enintään 38 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 Vik-Sandvikin liikevaihto oli 55 miljoonaa euroa. Yrityksen kannattavuus on erittäin hyvä. Vik-Sandvikin palveluksessa on 410 työntekijää.
Kesäkuu 2008Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH (CDC), SaksaSaksalaisen Claus D. Christophel Mess- und Regeltechnik GmbH -yhtiön (CDC) osto. Yhtiö on erikoistunut merenkulun automaatiojärjestelmien suunnitteluun, toimittamiseen ja huoltoon. Vuonna 2007 CDC:n liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa. Yritys työllistää 12 henkilöä.
Huhtikuu 2008International Combustion Engineering A/S (I.C.E.), TanskaTanskalaisen International Combustion Engineering A/S (I.C.E.) -yhtiön osto. I.C.E.:n toimialana ovat höyrykattiloiden ja niihin liittyvien poltinjärjestelmien huolto- ja korjauspalvelut sekä projektipalvelut. Vuonna 2007 I.C.E.:n liikevaihto oli 46,8 miljonaa Tanskan kruunua (6,3 milj. euroa), henkilöstömäärä 30. Oston myötä Wärtsilän huoltopalveluvalikoima laajenee uuteen kategoriaan kattiloiden huoltopalvelun alalla.
Maaliskuu 2008Maritime Service AS, NorjaNorjalaisen Maritime Service AS - nimisen yrityksen osto. Yritys tarjoaa laivojen huolto- ja kunnostuspalveluja sekä mekaanisia korjauspalveluita. Liikevaihto noin 3,2 milj. euroa ja henkilöstömäärä 28.
Elokuu 2007Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd.Skotlantilaisen Electrical Power Engineering (Scotland) Ltd -nimisen yhtiön osto. Yritys on erikoistunut laivojen, offshore-laitteistojen ja teollisuuden sähkötekniikkaan. Liikevaihto noin 20 milj. euroa ja henkilöstömäärä 31.
Toukokuu 2007Railko Ltd:n marine-liiketoiminta,
Iso-Britannia
Englantilaisen Railko Ltd:n marine-liiketoiminnan osto. Yritys on erikoistunut synteettisten potkuriakselilaakereiden ja -tiivisteiden tuotantoon. Railkon marine-liiketoiminnan liikevaihto on 6 milj. euroa ja yrityksessä on 25 työntekijää.
Toukokuu 2007McCall Propellers Ltd., Iso-BritanniaMcCall Propellers-nimisen potkurien kunnostusyhtiön osto Isosta-Britanniasta. Yrityksen liikevaihto on 6,4 milj. GBP (9,4 milj. euroa.).
Helmikuu 2007Senitec AB, RuotsiRuotsalaisen Senitec AB -nimisen yhtiön osto. Yksityisomisteinen Senitec AB sijaitsee Varbergin kaupungissa. Se on erikoistunut tuotteisiin, joiden avulla jäte, kuten öljyinen vesi ja jäteöljy erotetaan voimalaitoksissa, satamissa ja laivoissa.
Tammikuu 2007Marine Propeller (Pty) Ltd, Etelä-AfrikkaEtelä-afrikkalaisen Marine Propeller (Pty) Ltd:n liiketoiminnan osto. Yrityksen pääliiketoiminta on potkurien korjaaminen. Marine Propeller oli yksityisomistuksessa.
Joulukuu 2006SCHIFFKO, SaksaSaksalaisen laivojen suunnitteluun erikoistuneen yritysryhmän, SCHIFFKO:n osto. Yritys on erikoistunut erityisesti kontti-, tutkimus-, ja offshorealusten suunnitteluun. Yritysosto tukee Wärtsilän strategista tavoitetta kasvaa kokonaisratkaisujen kehittäjänä ja -toimittajana merenkulun ja laivanrakennuksen markkinoilla.
Lokakuu 2006Stockholms fartygsreparationer AB, Ruotsi
Stockholms Fartygsreparationer AB:n liiketoiminnan osto. Yritys on erikoistunut laivojen korjaukseen ja osto laajentaa edelleen Wärtsilän huoltotoimintaa Ruotsin itärannikolla. Osto on osa Services-liiketoiminnan kasvustrategiaa.
Heinäkuu 2006INTEC Injectortechnic GmbH
Saksalaisen INTEC Injectortechnic GmbH:n osto. Yhtiö on erikoistunut merimoottoreiden polttoaineruiskutuslaitteiden asennuksiin ja huoltoon. Osto vahvistaa Wärtsilän osaamista polttoaineruiskutuslaitteiston huollossa ja asennuksissa.
Helmikuu 2006Diesel Technology Solutions BV (DTS), AlankomaatKomponenttikoneistuskapasiteetin hankinta varmistaa korkean tilauskannan toimittamisen Vaasasta ja Triestesta.
Helmikuu 2006Total Automation Ltd, Singapore
Merenkulun automaatioalan koko liiketoiminnan ja sen tytäryhtiöiden osto. Yhtiöllä vahva jalansija offshore-, ja LNG-sektoreilla ja se keskittyy korjaus- asennus- ja huoltopalveluihin. Kauppa täydentää Wärtsilän aiempia automaatioalan yritysostoja.
Helmikuu 2006Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS), Norja
Aker Kvaerner Power and Automation Systems AS (AKPAS) -yhtiön osto Aker Kvaernerilta. Yhtiö toimittaa voima- ja automaatiojärjestelmiä öljy-, kaasu-, meri- ja teollissovelluksiin. Kauppa tukee Wärtsilän kasvustrategiaa ja kasvattaa Wärtsilän tuotevalikoimaa sähköisissä propulsiojärjestelmissä, voimansiirrossa ja automaatiossa. Hankintahinta n. 12 milj euroa.
Joulukuu 2005Gerhardt Holding Co., Inc., United States
Yritysosto. Yhtiö on erikoistunut kaasu- ja dieselmoottorien automaatio- ja säätölaitteiden huoltoon. Hankintahinta 8,6 milj. euroa.
Maaliskuu 2005DEUTZ AG, Saksa
DEUTZ AG:n merimoottorihuollon osto. Osa Wärtsilän strategiaa laajentaa huoltoliiketoimintaa laajentamalla palvelutarjontaa sekä yritysostojen kautta. Hankintahinta 115 milj. euroa.

Yritysmyynnit

AjankohtaYhtiöSelitys
Joulukuu 2022American HydroWärtsilä myy American Hydro -liiketoimintansa Enprotech Corp:lle, joka on pörssinoteeratun ITOCHU Corporationin (ITC) täysin omistama tytäryhtiö. American Hydro tarjoaa räätälöityjä vesivoimalaitosten kunnostusratkaisuja ja turbiinipalveluita pääasiassa Pohjois-Amerikan markkinoille. Yritys on perustettu vuonna 1986 ja siitä tuli osa Wärtsilää vuonna 2016. Yhtiön liikevaihto oli noin 50 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2021. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, kun tarvittavat hyväksynnät on saatu.
Linkki tiedotteeseen 28.12.2022
Syyskuu 2021Wärtsilä Tank Control SystemsWärtsilä myy Tank Control Systems -liiketoimintansa tanskalaiselle Svanehøj’lle, joka suunnittelee ja valmistaa kaasualan erikoispumppuja. Wärtsilä Tank Control Systems suunnittelee, valmistaa ja myy korkealuokkaisia mittausjärjestelmiä LNG-alusten, offshore-kaasuvarastojen sekä LNG-terminaalien kaasutankkeihin. Tank Control Systems on myös yksi alan johtavista turvallisuustuotteiden valmistajista maissa oleville LPG-varastoille sekä maanalaisille luolavarastoille. Liiketoiminnasta tuli osa Wärtsilää Total Automation -yritysoston myötä vuonna 2006. Henkilöstöä on yhteensä noin 50 Britanniassa, Ranskassa ja Singaporessa. Liikevaihto vuonna 2020 oli 7,5 miljoonaa euroa. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä, kun kaupan solmimisen edellytykset ovat täyttyneet.
Linkki tiedotteeseen 17.9.2021
Toukokuu 2021Delivery Centre SantanderWärtsilä myy Delivery Centre Santanderin (DCS) Javier Cavada Corporación Cantabrialle (JCCC). Delivery Centre Santander on huippuluokan valimo, joka pystyy valamaan korkealaatuista NiAlBronze-seosta. Laitos sijaitsee Santanderissa Pohjois-Espanjassa, ja siellä työskentelee 45 ammattilaista. Sen vuosittainen kapasiteetti on 700 tonnia. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen heinäkuussa 2021, kun kaupan ehdot on täytetty.
Linkki tiedotteeseen 31.5.2021
Maaliskuu 2021Wärtsilä Euroatlas GmbHWärtsilä myy 100% omistamansa Wärtsilä Euroatlas GmbH:n osakkeista ruotsalaiselle globaalisti toimivalle sijoitusyhtiö Mimirille. Wärtsilä Euroatlas tarjoaa globaalille asiakaskunnalleen räätälöityjä korkean suorituskyvyn tehonmuunnosratkaisuja meri-, ilmailu- ja maasovelluksiin, jotka edellyttävät ehdotonta luotettavuutta, tehotiheyttä ja huippuluokan energiatehokkuutta ankarissa ympäristöolosuhteissa. Tuotteet ja palvelut sisältävät alkuperäisen suunnittelun, jälkiasennukset, päivitykset, huollon, varaosat ja koulutuksen.  
Yhtiö tuli osaksi Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sillä on 79 työntekijää Bremenissä Saksassa. 
Linkki tiedotteeseen 30.3.2021
Tammikuu 2021Wärtsilä Funa GmbHWärtsilä myy 100% omistamansa Entertainment-liiketoiminnan, Wärtsilä Funa GmbH:n, osakkeista ranskalaiselle pörssiyhtiö Videlio SA:lle. Wärtsilä Entertainment suunnittelee, valmistaa ja integroi viihdelaitteistoja sekä toimittaa valaistus-, valaistuksen säätö-, digitaalinen äänentoisto- ja kuulutusratkaisuja risteilyaluksiin ja huvipuistoihin. Yrityksestä tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sillä on 172 työntekijää viidessä maassa, suurin osa Saksan Emdenissä. Liikevaihto vuonna 2020 oli noin 50 miljoonaa euroa.
Linkki tiedotteeseen 22.1.2021
Lokakuu 2020Wärtsilä Valves LtdWärtsilä ilmoitti myyvänsä 100% omistamansa Wärtsilä Valves Ltd -yhtiön osakkeista New Yorkissa, Yhdysvalloissa, sijaitsevalle Evergreen Capital L.P.:lle. Wärtsilä Valves Ltd.:n valikoima sisältää kolme vakiintunutta brändiä: Shipham, John Mills ja Robert Cort. Sen toiminnot sisältävät nikkelialumiinipronssi- ja erikoisteräsventtiilien suunnittelun, kokoonpanon, testauksen, myynnin ja toimituksen meriliikenteeseen, öljy- & kaasu- sekä energiamarkkinoille. Lisäksi Wärtsilä Valves tarjoaa venttiilituotesovelluksia FPSO-aluksille, petrokemian laitoksille, voimantuotantoon, merivoimille, jäteveden puhdistamoille ja putkistoihin. Kauppa saatiin päätökseen 1.10.2020.
Linkki tiedotteeseen 1.10.2020
Syyskuu 2020Wärtsilä JOVYATLAS GmbH Wärtsilä myy 100% omistamansa yhtiön Wärtsilä JOVYATLAS GmbH:n osakkeista saksalaiselle teollisuusyhtiölle Jacob Waitz Industrie GmbH:lle. Wärtsilä JOVYATLAS on valmistanut UPS-järjestelmiä, tasasuuntaajia, muuntajia, taajuusmuuttajia ja vastuksia sekä niihin liittyviä palveluita monille teollisuuden aloille jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Yrityksestä tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Yritys sijaitsee Saksan Jemgumissa, ja sillä on tällä hetkellä noin 125 työntekijää. Liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Linkki tiedotteeseen 23.9.2020
Joulukuu 2019Wärtsilä ELAC Nautik GmbH (ELAC Nautik)ELAC Nautik GmbH:n (ELAC Nautik) yhtiön osakkeiden myynti Iso-Britannian pörssiin listatulle Cohort plc:lle, joka on erikoistunut puolustus-, turvallisuus- ja niihin liittyviin markkinasektoreihin. ELAC Nautikista tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Sen painopisteenä markkinoilla ovat kaikuluotaimet, mukaan lukien ääniluotaimet, vedenalaiset viestintäjärjestelmät sekä kaikujärjestelmät pienille ja keskikokoisille asevoimien sukellusveneille.
Linkki tiedotteeseen 12.12.2019
Lokakuu 2018Wärtsilä PumpsWärtsilä myy pumppuliiketoimintansa. Wärtsilä Pumps on kuulunut Wärtsilä Marine Solutions ‑organisaatioon siitä asti, kun yhtiö osti Hamworthyn vuonna 2012.
Linkki tiedotteeseen 31.10.2018
Syyskuu 2016Wärtsilän taajuusmuuttajaliiketoimintaWärtsilä luopuu taajuusmuuttajistaan ja niihin liittyvästä valmistuksesta.
Linkki tiedotteeseen 23.9.2016
Kesäkuu 2016Winterthur Gas & Diesel (WinGD)
Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ovat sopineet, että Wärtsilän 30 prosentin vähemmistöosuus Winterthur Gas & Diesel (WinGD) -kaksitahtiyhteisyrityksessä siirretään CSSC:lle. Sopimuksen seurauksena CSSC omistaa WinGD:stä 100 prosenttia. Kaksitahtiliiketoiminta on myyntiin saakka raportoitu lopetettuina toimintoina.
Linkki tiedotteeseen
Kesäkuu 2014Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLCYhteisyrityksen 50 prosentin omistusosuuden myynti yhteisyrityksen toiselle osakkaalle, Transmashholdingille.
Linkki tiedotteeseen
Toukokuu 2012MW Power OyYhteisyrityksen 40 prosentin omistusosuuden myynti yhteisyrityksen toiselle osakkaalle, Metsolle.
Linkki tiedotteeseen
Marraskuu 2006Ovako Oy Ab
Oy Ovako Ab:n omistamien operatiivisten yhtiöiden myynti yhtiölle, jonka omistavat Hombergh Holdings BV:n osakkeenomistajat, WP de Pundert Ventures BV sekä Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Myynti saattaa päätökseen Wärtsilän suunnitelman keskittyä ydinliiketoimintaansa. Wärtsilä kirjaa myynnistä n. 49 miljoonan verovapaan myyntivoiton.
Joulukuu 2005Wärtsilä Propulsion Heerlen B.V, AlankomaatYritysmyynti.
Huhtikuu 2005Wärtsilän tuotantoyksikkö Ranskassa
Nopeakäyntisten moottoreiden Ranskan Mulhousessa sijaitsevan tuotantoyksikön myynti Mitsubishi Heavy Industries Ltd:lle. Saattaa päätökseen rakennejärjestelyohjelman joka aloitettiin 2003.