Wärtsilä myy osuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC -yhteisyrityksestä Transmashholdingille

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote 3 kesäkuuta 2014 at 19.00 UTC+2

Wärtsilä ja Transmashholding ovat sopineet, että Wärtsilä myy 50 prosentin omistusosuutensa Wärtsilä TMH Diesel Engine Company LLC:stä yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Kaupan toteutumisen jälkeen Wärtsilä voi keskittyä ydinosaamiseensa eli koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen toimittamiseen merenkulku- ja energia-aloille. Sopimus on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät, ja sen odotetaan toteutuvan kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Sopimuksen arvo on noin 12 miljoonaa euroa.

Wärtsilä ja Transmashholding allekirjoittivat toukokuussa 2010 sopimuksen yhteisyrityksestä, jonka tarkoituksena oli valmistaa nykyaikaisia ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita Venäjällä. Moottoreita oli tarkoitus käyttää vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Sopimuksen mukaan Wärtsilän ja TMH:n tasaosuuksin (50/50) omistama holdingyhtiö perustaisi Venäjän Penzaan uuden moottoritehtaan, jossa koottaisiin ja testattaisiin moottoreita sekä valmistettaisiin joitakin suuria moottorikomponentteja. Uusien tuotantotilojen rakentaminen alkoi vuonna 2012.

Wärtsilän mukaan Venäjän merenkulku- ja voimalaitosmarkkinoilla on edelleen mahdollisuuksia kasvuun. Kaupan jälkeen alueen toimijoita palvelevat Wärtsilän nykyiset tuotantoyksiköt.

Lisätietoja:

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Esa Kivineva
Vice President, Product Company Joint Ventures
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5555
esa.kivineva@wartsila.com

Lisätietoja sijoittajille:

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 040 187 7809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja


Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja, joka tukee asiakasyrityksiä tuotteiden koko elinkaaren ajan. Wärtsilä maksimoi alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä teknologisiin innovaatioihin ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2013 Wärtsilän liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.700. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä lähes 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
www.wartsila.com