Avainluvut

 
 2019  2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Oman pääoman tuotto (ROE), %  9,0  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2
Nettomääräinen korollinen lainapääoma  726  333 234 150  372 94 276 567 58 -165 414
Nettovelkaantumisaste  0,30**  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28
Omavaraisuusaste, %  40,8  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
**Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 30.1.2020 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli korollisia lainoja joulukuun lopussa yhteensä 1.096 miljoonaa euroa (823). Kasvu johtuu suurelta osin 188 miljoonan euron vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden aikana, oli yhteensä 99 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 997 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä kohosi 726 miljoonaan euroon (333) johtuen heikosta rahavirrasta ja IFRS 16 -standardin käyttöönotosta. Nettovelkaantumisaste oli 0,30 (0,14) ja omavaraisuusaste 40,8% (44,4). Vuokrasopimusvelat pois lukien nettovelkaantumisaste oli 0,22.

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2020 Wärtsilä