Avainluvut

Päivitetty 16.2.2024

2023202220212020201920182017*20162015201420132012

Oman pääoman tuotto (ROE), %

12,3

-2,6

8,6

 5,8

 9,0

 16,1

16,0

15,6

 20,2

18,0

21,4

20,1

Nettomääräinen korollinen lainapääoma

35

481

4

394 

 726

 333

234

150

 372

94

276

567

Nettovelkaantumisaste

0,02

0,23

0,00

 0,18

 0,30

 0,14

0,10

0,07

 0,17

0,05

0,15

0,32

Omavaraisuusaste, %

37,0

35,3

38,6

 38,1

 40,8

 44,4

46,3

47,6

 44,6

43,5

43,9

41,3

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 31.1.2024 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta. 

Wärtsilällä oli vuoden lopussa korollisia lainoja yhteensä 858 miljoonaa euroa (949). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 119 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 739 miljoonaa euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 35 miljoonaa euroa (481). Nettovelkaantumisaste oli 0,02 (0,23) ja omavaraisuusaste 37,0% (35,3). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,78 euroa (3,62).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.