Avainluvut

 
 2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Oman pääoman tuotto (ROE), %  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8
Nettomääräinen korollinen lainapääoma  333 234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455
Nettovelkaantumisaste  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28 0,39
Omavaraisuusaste, %  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 25.10.2019 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli syyskuun 2019 lopussa korollisia lainoja yhteensä 1.365 miljoonaa euroa (874). Kasvu johtuu suurelta osin 203 miljoonan euron vuokrasopimusvelkojen kirjaamisesta taseeseen uuden IFRS 16 -standardin mukaisesti. Joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 823 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 333 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 1.031 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 987 miljoonaa euroa (647). Nettovelkaantumisaste oli 0,44 (0,28) ja omavaraisuusaste 39,4% (43,7). 

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2020 Wärtsilä