Avainluvut

Päivitetty 23.2.2023

202220212020201920182017*20162015201420132012
Oman pääoman tuotto (ROE), %-2,68,6 5,8 9,0 16,116,015,6 20,218,021,420,1
Nettomääräinen korollinen lainapääoma4814394  726 333234150 37294276567
Nettovelkaantumisaste0,230,00 0,18 0,30 0,140,100,07 0,170,050,150,32
Omavaraisuusaste, %35,338,6 38,1 40,8 44,446,347,6 44,643,543,941,3

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 31.1.2023 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta. 

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 949 miljoonaa euroa (973 vuoden 2021 lopussa). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 209 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 740 miljoonaa euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 481 miljoonaa euroa (4 vuoden 2021 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli 0,23 (0,00 vuoden 2021 lopussa) ja omavaraisuusaste 35,3% (38,6 vuoden 2021 lopussa). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,62 euroa (3,92 vuoden 2021 lopussa).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.