Avainluvut

 
 2019  2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Oman pääoman tuotto (ROE), %  9,0  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2
Nettomääräinen korollinen lainapääoma  726  333 234 150  372 94 276 567 58 -165 414
Nettovelkaantumisaste  0,30**  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28
Omavaraisuusaste, %  40,8  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
**Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 17.7.2020 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 1 366 miljoonaa euroa (1 096 vuoden 2019 lopussa). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 332 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 1 035 miljoonaa euroa. Wärtsilä on aloittanut järjestelyt kahden vuoden lisälainoja varten vahvistaakseen likviditeettiään koronaviruspandemian vuoksi. Toisen vuosineljänneksen aikana solmittiin 80 miljoonan euron lainasopimukset, josta 40 miljoonaa euroa on jo nostettu. 

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2020 Wärtsilä