Avainluvut

 
 2019  2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Oman pääoman tuotto (ROE), %  9,0  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2
Nettomääräinen korollinen lainapääoma  726  333 234 150  372 94 276 567 58 -165 414
Nettovelkaantumisaste  0,30**  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28
Omavaraisuusaste, %  40,8  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
**Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 21.4.2020 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli maaliskuun lopussa korollisia lainoja yhteensä 1.270 miljoonaa euroa (1.162). Joulukuun 2019 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 1.096 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 166 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 1.104 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 849 miljoonaa euroa (658). Nettovelkaantumisaste oli 0,42 (0,29) ja omavaraisuusaste 35,3% (39,6).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2020 Wärtsilä