Avainluvut

Päivitetty 16.2.2022

20212020201920182017*2016201520142013201220112010
Oman pääoman tuotto (ROE), %8,6 5,8 9,0 16,116,015,6 20,218,021,420,117,525,0
Nettomääräinen korollinen lainapääoma4394  726 333234150 3729427656758-165
Nettovelkaantumisaste0,00 0,18 0,30 0,140,100,07 0,170,050,150,320,04-0.09
Omavaraisuusaste, %38,6 38,1 40,8 44,446,347,6 44,643,543,941,341,340,8

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 28.1.2022 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta. 

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 973 miljoonaa euroa (1 327 vuoden 2020 lopussa). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 121 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 851 miljoonaa euroa. 

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 4 miljoonaa euroa (394 vuoden 2020 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli 0,00 (0,18 vuoden 2020 lopussa) ja omavaraisuusaste 38,6% (38,1 vuoden 2020 lopussa). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,92 euroa (3,68 vuoden 2020 lopussa).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.