Avainluvut

 
 2020  2019  2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Oman pääoman tuotto (ROE), %  5,8  9,0  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0
Nettomääräinen korollinen lainapääoma 394   726  333 234 150  372 94 276 567 58 -165
Nettovelkaantumisaste  0,18  0,30**  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09
Omavaraisuusaste, %  38,1  40,8  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
**Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 28.1.2021 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 1 327 miljoonaa euroa (1 096 vuoden 2019 lopussa). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 198 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 1 129 miljoonaa euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 394 miljoonaa euroa (726 vuoden 2019 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli 0,18 (0,30 vuoden 2019 lopussa) ja omavaraisuusaste 38,1% (40,8 vuoden 2019 lopussa). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,68 euroa (4,05 vuoden 2019 lopussa).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2021 Wärtsilä