Avainluvut

 
2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Nettomääräinen korollinen lainapääoma 234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28 0,39 -0,01
Omavaraisuusaste, % 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 23.10.2018 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä  oli syyskuun 2018 lopussa korollisia lainoja yhteensä 874 milj. euroa (729). Joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 619 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 129 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 746 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 647 milj. euroa (432) ja nettovelkaantumisaste 0,28 (0,20).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2018 Wärtsilä