Avainluvut

 
2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,3 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Nettomääräinen korollinen lainapääoma 234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettovelkaantumisaste 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28 0,39 -0,01
Omavaraisuusaste, % 47,1 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

 

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 31.1.2018 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli joulukuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 619 milj. euroa (629). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 102 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 517 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 234 milj. euroa (150) ja nettovelkaantumisaste 0,10 (0,07).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

 

© 2018 Wärtsilä