Avainluvut

 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Oman pääoman tuotto (ROE), % 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8 20,8
Nettomääräinen korollinen lainapääoma 150  372 94 276 567 58 -165 414 455 -27
Nettovelkaantumisaste 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28 0,39 -0,01
Omavaraisuusaste, % 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3 45,9

 

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 25.10.2017 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli syyskuun 2017 lopussa korollisia lainoja yhteensä 729 milj. euroa (735). Joulukuun 2016 lopussa korollisia lainoja oli yhteensä 629 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 199 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 530 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 432 milj. euroa (384) ja nettovelkaantumisaste oli 0,20 (0,18).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

 

© 2018 Wärtsilä