Avainluvut

 
 2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Oman pääoman tuotto (ROE), %  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0 29,2 30,8
Nettomääräinen korollinen lainapääoma  333 234 150  372 94 276 567 58 -165 414 455
Nettovelkaantumisaste  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09 0,28 0,39
Omavaraisuusaste, %  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8 40,0 34,3

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 30.1.2019 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli joulukuun 2018 lopussa korollisia lainoja 823 milj. euroa (619). Lyhytaikaiset lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat yhteensä 74 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat yhteensä 748 milj. euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 333 milj. euroa (234) ja nettovelkaantumisaste 0,14 (0,10).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2019 Wärtsilä