Avainluvut

 
 2020  2019  2018 2017*
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Oman pääoman tuotto (ROE), %  5,8  9,0  16,1 16,0 15,6  20,2 18,0 21,4 20,1 17,5 25,0
Nettomääräinen korollinen lainapääoma 394   726  333 234 150  372 94 276 567 58 -165
Nettovelkaantumisaste  0,18  0,30**  0,14 0,10 0,07  0,17 0,05 0,15 0,32 0,04 -0.09
Omavaraisuusaste, %  38,1  40,8  44,4 46,3 47,6  44,6 43,5 43,9 41,3 41,3 40,8

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
**Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 20.7.2021 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 1 167 miljoonaa euroa (1 327 vuoden 2020 lopussa). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 221 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 946 miljoonaa euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 253 miljoonaa euroa (394 vuoden 2020 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli 0,12 (0,18 vuoden 2020 lopussa) ja omavaraisuusaste 37,8% (38,1 vuoden 2020 lopussa). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,64 euroa (3,68 vuoden 2020 lopussa).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.

© 2021 Wärtsilä