Avainluvut

 
2020201920182017*2016201520142013201220112010
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,8 9,0 16,116,015,6 20,218,021,420,117,525,0
Nettomääräinen korollinen lainapääoma394  726 333234150 3729427656758-165
Nettovelkaantumisaste 0,18 0,30** 0,140,100,07 0,170,050,150,320,04-0.09
Omavaraisuusaste, % 38,1 40,8 44,446,347,6 44,643,543,941,341,340,8

* Vuoden 2017 luvut on oikaistu IFRS 15:n mukaisesti.
**Sisältää myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät rahavarat

Lainaohjelmat

Alla oleva tieto on 26.10.2021 julkaistusta pörssitiedotteesta. 

Wärtsilällä oli kauden lopussa korollisia lainoja yhteensä 1 021 miljoonaa euroa (1 327 vuoden 2020 lopussa). Lyhytaikaisia lainoja, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, oli yhteensä 170 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli yhteensä 851 miljoonaa euroa.

Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 309 miljoonaa euroa (394 vuoden 2020 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli 0,14 (0,18 vuoden 2020 lopussa) ja omavaraisuusaste 39,3% (38,1 vuoden 2020 lopussa). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,73 euroa (3,68 vuoden 2020 lopussa).

Luottoluokitukset

Wärtsilä ei ole laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainoja eikä yhtiöllä näin ollen ole luottoluokitusta saatavilla. Yhtiöllä ei myöskään ole analyytikkoseurantaa sen velkainstrumenttien osalta.