Wärtsilän osakkeet

Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingin Large Cap -listalla.

Osaketieto
Osaketunnukset
     Nasdaq OMX Helsinki WRT1V
     Reuters WRT1V.HE
     Bloomberg WRT1V.FH
Ääniä/osake 1
Osakkeiden lukumäärä 591.723.390