Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Wärtsilä vahvisti taloudelliset tavoitteensa Pääomamarkkinapäivässä 9.11.2023. 

Screenshot 2023-12-07 090412

Liikevaihto

Liikevaihto 2023

TAVOITE
Orgaaninen kasvu vuositasolla 5%

KEHITYS
Vuonna 2023 Wärtsilän liikevaihto kasvoi orgaanisesti 7% ja oli 6 015 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

Näyttökuva 2024-03-22 085157

TAVOITE
12%:n liiketulosmarginaali

KEHITYS
Vuonna 2023 liiketulos oli 402 miljoonaa euroa eli 6,7% liikevaihdosta.

Pääomarakenne

nettovelka 2023

TAVOITE
Nettovelkaantumisaste alle 0,50

KEHITYS
Vuonna 2023 nettovelkaantumisaste oli 0,02.

Osinko

Nettovelka 2023

TAVOITE
Jakaa vähintään 50% tuloksesta osinkona

KEHITYS
Hallitus hyväksyi, että tilivuodelta 2023 jaetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta.