Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Päivitetty 22.2.2023

Wärtsilä julkisti uudet taloudelliset tavoitteet 17.11.2021.

Liikevaihto

Liikevaihdon kehitys 2022

TAVOITE
Orgaaninen kasvu vuositasolla 5%

KEHITYS
Vuonna 2022 Wärtsilän liikevaihto kasvoi orgaanisesti 18% ja oli 5 842 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

Tuloskehitys 2022

TAVOITE
12%:n liiketulosmarginaali

KEHITYS
Vuonna 2022 liiketulos oli -26 miljoonaa euroa eli -0,4% liikevaihdosta.

Pääomarakenne

Nettovelkaantumisasteen kehitys 2022

TAVOITE
Nettovelkaantumisaste alle 0,50

KEHITYS
Vuonna 2022 nettovelkaantumisaste oli 0,23.

Osinko

Osingon kehitys 2022

TAVOITE
Jakaa vähintään 50% tuloksesta osinkona

KEHITYS
Hallitus esittää, että tilivuodelta 2022 jaetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta, mikä on -234,9% osakekohtaisesta tuloksesta.