Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Wärtsilän tavoitteena on parantaa tulosta ja luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Wärtsilä ei ole määritellyt aikataulua tavoitteiden saavuttamiselle.

Liikevaihto

  • TAVOITE:  Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.
  • KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI:  Keskitymme asemamme vahvistamiseen strategisilla kasvumarkkinoilla.
  • KEHITYS:  Vuonna 2016 Wärtsilän liikevaihto laski 5% 4.801 milj. euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen kasvu-% (CAGR) 2006−2016 oli 4,2%.

Liikevaihto

Liikevoitto

  • TAVOITE:  Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.
  • KEINOT TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI:  Suorituskyvyn parantuminen jatkuvien parannusten kautta.
  • KEHITYS:  Vuonna 2016 vertailukelpoinen liikevoittomme oli 583 milj. euroa, eli 12,1% liikevaihdosta.

Liikevoitto

Pääomarakenne

  • TAVOITE:  Tavoitteemme on, että nettovelkaantumisasteemme on alle 0,50.
  • KEHITYS:  Vuonna 2016 nettovelkaantumisasteemme oli 0,07. 

Pääomarakenne

Osinko

  • TAVOITE:  Tavoitteemme on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.
  • KEHITYS:  Hallitus esittää, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta, mikä vastaa 73% osakekohtaisesta tuloksesta.  

Osinko

© 2018 Wärtsilä