Taloudelliset tavoitteet ja saavutukset

Wärtsilän tavoitteena on parantaa taloudellista tulosta sekä luoda lisäarvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle. Taloudellisena tavoitteena on tuottaa sijoittajille kilpailukykyinen tuotto, joka saavutetaan kasvavalla ja kannattavalla liiketoiminnalla. Wärtsilä ei ole määritellyt aikataulua tavoitteiden saavuttamiselle.

Liikevaihto

Kasvu yli suhdannesyklin

TAVOITE
Kasvaa nopeammin kuin maailman BKT. 

KEHITYS
Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto laski 11% 4 604 miljoonaan euroon.

Liikevoitto

Tulos
TAVOITE
Liikevoittotavoite (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteena on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

KEHITYS
Vuonna 2020 vertailukelpoinen liikevoitto oli 275 miljoonaa euroa eli 6,0% liikevaihdosta.

Pääomarakenne

Nettovelkaantumisaste
TAVOITE
Nettovelkaantumisaste on alle 0,50.

KEHITYS
Vuonna 2020 nettovelkaantumisaste oli 0,18.

Osinko

Osinko
TAVOITE
Jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

KEHITYS
4.3.2021 pidetty yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkona 0,20 euroa osakkeelta, mikä on 88,2% osakekohtaisesta tuloksesta.
© 2021 Wärtsilä