Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2017 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • jäsenet 66.000 euroa/vuosi
  • varapuheenjohtaja 99.000 euroa/vuosi
  • puheenjohtaja 132.000 euroa/vuosi.

Noin 40% vuosipalkkiosta maksetaan Wärtsilän osakkeina. Lisäksi jäsenelle maksetaan 600 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta, jossa on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Kullekin nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle maksetaan 700 euron palkkio kokouksesta, jossa on ollut läsnä, ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 1.200 euron palkkio kokouksesta, jossa on ollut läsnä. Puheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Wärtsilän hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2017 päättyneeltä tilivuodelta palkkioita rahana yhteensä 718 tuhatta euroa. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön bonusjärjestelmään.

Vuonna 2017 hallitukselle maksetuista palkkioista löytyy enemmän tietoa palkitsemisraportista.

© 2019 Wärtsilä