Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2020 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 140.000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 105.000 euroa, ja
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 70.000 euroa.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 20.000 euron ja jäsenelle 10.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10.000 euron ja jäsenelle 5.000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitukselle maksetuista palkkioista löytyy enemmän tietoa palkitsemisraportista.

© 2021 Wärtsilä