Hallituksen jäsenten palkkiot

Päivitetty 8.3.2024

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2024 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 200 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa, ja
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Lisäksi hallituksen kokouksista kokouspalkkioita maksetaan seuraavasti: puheenjohtajalle 1 500 euroa per hallituksen kokous ja muille hallituksen jäsenille 1 000 euroa per hallituksen kokous. Näitä kokouspalkkioita sovelletaan hallituksen kokouksiin Suomessa Pohjoismaissa asuvien jäsenten osalta, kaikkiin Suomen ulkopuolella pidettäviin hallituksen kokouksiin sekä kaikkiin puhelinkonferenssi- tai per capsulam -kokouksiin. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkio 2 000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on Euroopan ulkopuolisessa maassa, maksetaan kokouspalkkio 3 000 euroa per hallituksen kokous, johon jäsen on osallistunut Suomessa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 28 000 euron ja jäsenelle 15 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 22 000 euron ja jäsenelle 11 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitukselle maksetuista palkkioista löytyy enemmän tietoa palkitsemisraportista.