Hallituksen jäsenten palkkiot

Päivitetty 10.3.2023

Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Yhtiökokous hyväksyi vuodelle 2023 seuraavat hallitusten jäsenten palkkiot:

  • hallituksen puheenjohtajalle 200 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 105 000 euroa, ja
  • muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% maksetaan Wärtsilä Oyj Abp:n osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset.

Jokaiselle jäsenelle maksetaan lisäksi 750 euroa hallituksen kokoukselta, jossa on ollut läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron ja jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta sekä henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euron ja jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallitukselle maksetuista palkkioista löytyy enemmän tietoa palkitsemisraportista.