Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemispolitiikka lyhyesti

Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikan mukaan (”palkitsemispolitiikka” tai ”politiikka”) Wärtsilän henkilöstön palkitsemista ohjaavat suoriutumiseen perustuvat palkitsemisperiaatteet, joiden mukaan palkitsemisen on oltava joustavaa, läpinäkyvää, kilpailukykyistä ja yhtiön keskeisten etujen mukaista. Periaatteet jäsentävät palkitsemismallia kaikkialla organisaatiossa ja varmistavat, että henkilöstön palkitseminen on yhdenmukaista yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa.

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta hallituksen jäsenille, kokouspalkkioista ja valiokuntien palkkioista. Palkkiot vaihtelevat aseman, työkuorman ja vastuun mukaan. Vuosipalkkiot maksetaan osakkeina ja rahana. Kokouspalkkiot ja valiokuntapalkkiot maksetaan rahana. Varsinainen yhtiökokous päättää palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, eläkkeestä, etuuksista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Tavoitteena on eri palkitsemismuotojen hyvä tasapaino. Kiinteän peruspalkan osalta pyritään kilpailukykyiseen markkinapalkkaan. Sitä täydentävät lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön tuloksia ja palkita niiden mukaisesti.

Hallitus voi poiketa politiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Palkitsemispolitiikka (pdf)

Vuoden 2023 palkitseminen lyhyesti

Hallituksen jäsenten hyväksytyt palkkiot vuodelle 2023 pysyivät samoina kuin vuonna 2022.

Vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ei maksettu bonuksia.
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä (STI) toimitusjohtajan ja johtokunnan fokuksena olivat konsernin ja liiketoimintojen taloudelliset tavoitteet; vuodelle 2023 ei asetettu henkilökohtaisia tavoitteita.

Vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ehdot täyttyivät. Osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään (PSP) sisällytettiin taloudellista lisäarvoa koskevien tavoitteiden lisäksi myös kestävän kehityksen tavoitteita ensimmäisen kerran vuosille 2022–2024. Sen jälkeen ne on sisällytetty kaikkiin järjestelmiin. Ne liittyvät strategiseen tavoitteeseemme tarjota vuoteen 2030 mennessä tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömien polttoaineiden käyttöön.

Vuosien 2020–2022 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ei maksettu bonuksia.

Vuosien 2021-2023 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutettiin ja osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024.

Palkitsemisraportti 2023 (pdf)