Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemispolitiikka lyhyesti

Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikan mukaan (”palkitsemispolitiikka” tai ”politiikka”) Wärtsilän henkilöstön palkitsemista ohjaavat suoriutumiseen perustuvat palkitsemisperiaatteet, joiden mukaan palkitsemisen on oltava joustavaa, läpinäkyvää, kilpailukykyistä ja yhtiön keskeisten etujen mukaista. Periaatteet jäsentävät palkitsemismallia kaikkialla organisaatiossa ja varmistavat, että henkilöstön palkitseminen on yhdenmukaista yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen kanssa.

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta hallituksen jäsenille, kokouspalkkioista ja valiokuntien palkkioista. Palkkiot vaihtelevat aseman, työkuorman ja vastuun mukaan. Vuosipalkkiot maksetaan osakkeina ja rahana. Kokouspalkkiot ja valiokuntapalkkiot maksetaan rahana. Varsinainen yhtiökokous päättää palkkioista toimikaudeksi kerrallaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu peruspalkasta, eläkkeestä, etuuksista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista. Tavoitteena on eri palkitsemismuotojen hyvä tasapaino. Kiinteän peruspalkan osalta pyritään kilpailukykyiseen markkinapalkkaan. Sitä täydentävät lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät, joiden tavoitteena on parantaa yhtiön tuloksia ja palkita niiden mukaisesti.

Hallitus voi poiketa politiikasta poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Palkitsemispolitiikka (pdf)

Vuoden 2022 palkitseminen lyhyesti

Hallituksen jäsenten hyväksytyt palkkiot vuodelle 2022 nousivat vuoteen 2021 verrattuna.

Toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen sisältää peruspalkan, työsuhde-edut, lisäeläkemaksut ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (STI). Vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ehdot täyttyivät, ja kannustinpalkkio maksettiin vuonna 2022.

Osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmäämme (LTI) sisällytettiin vuosille 2022–2024 kestävän kehityksen tavoitteita. Ne liittyvät strategiseen tavoitteeseemme tarjota vuoteen 2030 mennessä tuotevalikoima, joka on valmis hiilettömien polttoaineiden käyttöön.

Vuosien 2019–2021 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä ei maksettu bonuksia.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmässä (STI) toimitusjohtajan ja johtokunnan fokuksena olivat konsernin taloudelliset ja liiketoiminnallis-taloudelliset tavoitteet; vuodelle 2022 ei asetettu henkilökohtaisia tavoitteita.

Vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä ei maksettu bonuksia.

Palkitsemisraportti 2022 (pdf)