Liikevaihto maantieteellisesti


Wärtsilän liikevaihdon maantieteellinen jakauma kuvastaa maailmanlaajuista asemaamme.


FI_Geographical_netsales
* Luvut vuodelta 2016.
© 2018 Wärtsilä