Corporate Governance


Tervetuloa Wärtsilän Corporate Governance -sivuille. Sivut ovat yhtiön ensisijainen hallinnointiasioiden tiedonlähde. Vuosikertomuksesta löytyy lyhennelmä tämän sivuston tiedoista. 

Wärtsilä Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Wärtsilä noudattaa Global Reporting Initiativen G4-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”koodi”) 2015. Koodi on julkisesti saatavissa internetosoitteessa http://cgfinland.fi/. Wärtsilä ei ole poikennut yhdestäkään koodin suosituksesta.
 
Wärtsilä Vuosikertomus 2020

  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
  FileTypeSizeDownload
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2020PDF2,57 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2019PDF4,00 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018PDF3,26 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017PDF4,50 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016PDF2,00 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015PDF1,87 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014PDF1,73 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2013PDF2,46 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2012PDF3,28 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2011PDF2,27 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2010PDF2,09 MB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2009PDF514,10 KB Download
  Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2008PDF648,36 KB Download
  Palkitseminen
  FileTypeSizeDownload
  Palkitsemisraportti 2020PDF2,82 MB Download
  Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikkaPDF661,33 KB Download
  Palkat ja palkitseminen 2019PDF1,19 MB Download
  Palkat ja palkitseminen 2018PDF1,79 MB Download
  Palkat ja palkitseminen 2017PDF1,87 MB Download
  Palkat ja palkitseminen 2016PDF1,14 MB Download
  Palkat ja palkitseminen 2015PDF508,63 KB Download
  Palkat ja palkitseminen 2014PDF298,18 KB Download
  Palkat ja palkitseminen 2013PDF1,10 MB Download
  Palkat ja palkitseminen 2012PDF142,46 KB Download
  Palkat ja palkitseminen 2011PDF77,01 KB Download
  Palkat ja palkitseminen 2010PDF52,67 KB Download
  Palkat ja palkitseminen 2009PDF13,34 KB Download
  © 2021 Wärtsilä