Corporate Governance

Tervetuloa Wärtsilän Corporate Governance -sivuille. Sivut ovat yhtiön ensisijainen hallinnointiasioiden tiedonlähde. Vuosikertomuksesta löytyy lyhennelmä tämän sivuston tiedoista.

Wärtsilä Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Nasdaq Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisäksi Wärtsilä noudattaa Global Reporting Initiativen G4-ohjeistoa kestävän kehityksen raportoinnista sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (”koodi”) 2015. Koodi on julkisesti saatavissa internetosoitteessa http://cgfinland.fi/. Wärtsilä ei ole poikennut yhdestäkään koodin suosituksesta.

Wärtsilä Vuosikertomus 2020

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Title Type Size
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2020 pdf 2637 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2019 pdf 4101 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2018 pdf 3334 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2017 pdf 4612 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2016 pdf 2044 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 pdf 1915 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2014 pdf 1767 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2012 pdf 3355 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2013 pdf 2525 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2011 pdf 2322 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2010 pdf 2144 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2009 pdf 515 KB Download
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2008 pdf 649 KB Download


Palkitseminen

Title Type Size
Palkitsemispolitiikka 2022 pdf 581 KB Download
Palkitsemisraportti 2021 pdf 455 KB Download
Wärtsilän toimielinten palkitsemispolitiikka pdf 662 KB Download
Palkitsemisraportti 2020 pdf 2884 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2019 pdf 1224 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2018 pdf 1834 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2017 pdf 1919 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2016 pdf 1169 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2015 pdf 509 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2014 pdf 299 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2013 pdf 1123 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2012 pdf 143 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2011 pdf 78 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2010 pdf 53 KB Download
Palkat ja palkitseminen 2009 pdf 14 KB Download