Wärtsilän sijoittajasuhdepolitiikka

Wärtsilän sijoittajasuhdetoimintojen tavoitteena on antaa rahoitusmarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajantasaista tietoa Wärtsilän strategiasta, toiminnoista, liiketoimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta, siten, että Wärtsilästä sijoituskohteena muodostuu mahdollisimman oikea kuva.

Saavuttaakseen tämän tavoitteen Wärtsilä julkaisee kaksi osavuosikatsausta, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, vuosikertomuksen ja pörssitiedotteita. Tämän lisäksi Wärtsilän johto käy säännöllistä keskustelua analyytikoiden ja sijoittajien kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Yhtiön verkkosivut toimivat kaiken osakekurssiin vaikuttavan ajankohtaisen ja historiallisen tiedon arkistona.

Näkymät
Tietoa Wärtsilän näkymistä ja tilikauden tulosennusteesta julkaistaan tilinpäätöstiedotteessa (ja toistetaan vuosikertomuksessa) ja osavuosikatsauksissa. Hallitus hyväksyy näkymät. Wärtsilä ei julkaise kvartaalikohtaisia tulosennusteita.

Markkinaennusteet
Yhtiö tarkastaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin tietojen oikeellisuuden jo julkaistujen tietojen perusteella. Wärtsilä ei kommentoi tai ota vastuuta pääomamarkkinatahojen julkaisemista ennusteista tai odotuksista.

Hiljainen jakso
Wärtsilä soveltaa kolmen viikon pituista hiljaista jaksoa tulosjulkistuksensa edellä. Yhtiön edustajat eivät tänä aikana tapaa sijoittajia tai analyytikoita eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa.