Osinkopolitiikka

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Voitonjako vuonna 2021
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 974 008 736,28 euroa, josta tilikauden voitto on 264 838 387,72 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591 723 390 kappaletta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen, että osinkoa maksetaan kahdessa erässä yhteensä 0,20 euroa/osake. Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa/osake maksettiin 15.3.2021 ja toinen erä 0,10 euroa/osake 20.9.2021.

Osinkohistoria