Osinkopolitiikka

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

Osingonjako 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,48 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 993.534.893,15 euroa, josta tilikauden voitto on 239.590.080,77 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 16.3.2020.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2020. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 8.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 10.9.2020 ja osingon maksupäivä 17.9.2020.

Osinkohistoria

2018  2017 
2016 2015 2014
Varsinainen osinko per osake 0,48 (maksu kahdessa erässä) 0,46 (maksu kahdessa erässä) 0,43 (maksu kahdessa erässä) 0,40 0,38
*Vertailukausien luvut on oikaistu vastaamaan lisääntynyttä osakemäärää. 

© 2020 Wärtsilä