Osinkopolitiikka


Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 1,38 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.002.092.268,56 euroa, josta tilikauden voitto on 161.085.555,55 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,69 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.3.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 19.3.2018.

Osingon toinen erä maksetaan syyskuussa 2018. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle maksuttoman osakeannin toteuttamista (’osakesplit’). Jos hallituksen ehdotus hyväksytään, jakautuu toinen erä yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten, että kullekin osakkeelle maksetaan 0,23 euroa/osake. Ellei yhtiökokous hyväksy hallituksen ehdotusta maksuttomasta osakeannista, maksetaan toinen erä vastaavasti kuin ensimmäinen erä eli 0,69 euroa/osake.

Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2018 ja osingon maksupäivä 27.9.2018.

Osinkohistoria

2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Varsinainen osinko per osake 1,30 (maksetaan kahdessa erässä) 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 1,75 1,75 1,50 2,25 1,75 0,90
Ylimääräinen osinko per osake - - - - - - 1,00 - - 2,00 - 2,10
Osingot yhteensä 1,30 1,20 1,15  1,05 1,00 0,90 2,75 1,75 1,50 4,25 1,75 3,00

© 2018 Wärtsilä