Osinkopolitiikka


Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta

Hallitus esittää, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,30 euroa osakkeelta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.097.420.182,01 euroa, josta tilikauden voitto on 281.705.697,79 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 197.241.130 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä yleistyvän käytännön mukaisesti. Ensimmäinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan osakkaille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 6.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 13.3.2017. Toinen erä 0,65 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2017 osakkaille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 12.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän sääntöjen mukaisesti. Nykyisen järjestelmän mukaan osingon täsmäytyspäivä olisi 14.9.2017 ja osingon maksupäivä 21.9.2017. Mikäli Euroclear Finland Oy on ottanut uuden arvopaperikeskuksen ydinjärjestelmän käyttöön ennen hallituksen kokousta syyskuussa 2017, osingon maksupäivän odotetaan aikaistuvan muutamalla päivällä.

Osinkohistoria

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Varsinainen osinko per osake 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 1,75 1,75 1,50 2,25 1,75 0,90
Ylimääräinen osinko per osake - - - - - 1,00 - - 2,00 - 2,10
Osingot yhteensä 1,20 1,15  1,05 1,00 0,90 2,75 1,75 1,50 4,25 1,75 3,00

© 2018 Wärtsilä