Osinkopolitiikka

Päivitetty 15.2.2024

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Voitonjako vuonna 2024

Hallitus hyväksyi varsinaisella yhtiökokouksella, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,32 euroa/osake. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2024.

Osingon toinen erä 0,16 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2024. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 11.9.2024 ja osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on silloin merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.9.2024.

Osinkohistoria