Osinkopolitiikka

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

Wärtsilän tilikautta 2019 koskevan toisen osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivät

Wärtsilä Oyj Abp:n 5.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti osingonmaksusta 0,48 euroa osakkeelta kahdessa erässä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta. Ensimmäinen osinkoerä 0,24 euroa osakkeelta maksettiin maaliskuussa 2020. Toinen erä 0,24 euroa osakkeelta päätettiin maksaa syyskuussa 2020.

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on 8.9.2020 pidetyssä kokouksessaan päättänyt osingon toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 17.9.2020.

Osinkohistoria

© 2021 Wärtsilä