Osinkopolitiikka

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,20 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 974 008 736,28 euroa, josta tilikauden voitto on 264 838 387,72 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591 723 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 15.3.2021.

Osingon toinen erä 0,10 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2021. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 9.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2021 ja osingon maksupäivä 20.9.2021.

 

Osinkohistoria

© 2021 Wärtsilä