Osinkopolitiikka

Päivitetty 22.2.2023

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Voitonjako vuonna 2023

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,26 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 080 636 552,76 euroa, josta tilikauden voitto on 196 530 548,11 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 590 023 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osingon täsmäytyspäivänä 13.3.2023 Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallituksen ehdottama maksupäivä tälle erälle on 20.3.2023.

Osingon toinen erä 0,13 euroa/osake maksetaan syyskuussa 2023. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 13.9.2023 ja se maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat kyseisenä päivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että toinen erä maksetaan 20.9.2023.

Osinkohistoria