Osinkopolitiikka


Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2018 maksetaan osinkoa 0,48 euroa/osake. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.037.972.039,58 euroa, josta tilikauden voitto on 308.072.530,42 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 591.723.390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Ensimmäinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.3.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 18.3.2019.

Osingon toinen erä 0,24 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus päättää 18.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Suomalaisen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaisesti osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 20.9.2019 ja osingon maksupäivä 27.9.2019.

Osinkohistoria

2017  2016
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Varsinainen osinko per osake 1,38 (maksu kahdessa erässä) 1,30 (maksu kahdessa erässä) 1,20 1,15 1,05 1,00 0,90 1,75 1,75 1,50 2,25 1,75 0,90
Ylimääräinen osinko per osake - - - - - - - 1,00 - - 2,00 - 2,10
Osingot yhteensä 1,38 1,30 1,20 1,15  1,05 1,00 0,90 2,75 1,75 1,50 4,25 1,75 3,00

© 2019 Wärtsilä