Osinkopolitiikka

Päivitetty 16.2.2022

Tavoitteena on jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin.

Voitonjako vuonna 2022

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2021 maksetaan osinkoa 0,24 euroa/osake.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 025 711 618,25 euroa, josta tilikauden voitto on 188 242 150,86 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 590 023 390 kappaletta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,12 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.3.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että tämän erän osinko maksetaan 14.3.2022.

Osinkohistoria