Kasvutekijät

Merenkulkumarkkinoiden kysyntätekijät
Keskeisimpiä uusien alusten kysyntää sääteleviä tekijöitä ovat:

 • Maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus merikuljetuksiin
 • Käytettävien energianlähteiden jakauma ja sen vaikutus offshoreteollisuuteen sekä öljyn, kivihiilen ja kaasun kauppaan
 • Risteilymatkailun ja matkustajaliikenteen kysyntä
 • Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset
 • Telakoiden kapasiteetti ja uusien alusten hintakehitys
 • Vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romutukset
 • Polttoaineiden hinta ja saatavuus
 • Korkotaso ja rahtihinnat

Wärtsilän merenkulun palveluiden tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

 • Asennetun laitekannan koko ja ikärakenne
 • Laitteiden käyttötunnit
 • Asiakaskohtaiset varainkäytön painopisteet

Energiamarkkinoiden kysyntätekijät
Keskeisimpiä energiaratkaisujen kysyntää sääteleviä tekijöitä ovat:

 • Talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
 • Nopeasti kasvava vaihteleva uusiutuvan energian tuotanto ja joustamattoman lämpövoimalakapasiteetin asteittainen alasajo
 • Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva sääntely-ympäristö
 • Kaasuntuotannon infrastruktuuri, kaasun saatavuus ja hiilineutraalien polttoaineiden tulo markkinoille
 • Lisääntyvä datan hyödyntäminen ja digitalisaatio

Wärtsilän energiapalveluiden tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

 • Asennetun laitekannan koko ja ikärakenne
 • Laitteiden käyttötunnit