Kasvutekijät


Merenkulkumarkkinoiden kysyntätekijät
Keskeisimpiä uusien alusten kysyntää sääteleviä tekijöitä ovat:

• Maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus merikuljetuksiin
• Käytettävien energianlähteiden jakauma ja sen vaikutus offshoreteollisuuteen sekä öljyn, kivihiilen ja kaasun kauppaan
• Risteilymatkailun ja matkustajaliikenteen kysyntä
• Siirtymä kohti hiilineutraaliutta, energiatehokkuuden parantaminen sekä uudet turvallisuus- ja vastuullisuusvaatimukset
• Telakoiden kapasiteetti ja uusien alusten hintakehitys
• Vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romutukset
• Polttoaineiden hinta ja saatavuus
• Korkotaso ja rahtihinnat

Wärtsilän merenkulun palveluiden tärkeimmät kysyntätekijät ovat:

• Asennetun laitekannan koko ja ikärakenne
• Laitteiden käyttötunnit
• Asiakaskohtaiset varainkäytön painopisteet


Energiamarkkinoiden kysyntätekijät
Keskeisimpiä energiaratkaisujen kysyntää sääteleviä tekijöitä ovat:

• Talouskasvu, sähköistyminen ja kohoava elintaso
• Nopeasti kasvava vaihteleva uusiutuvan energian tuotanto ja joustamattoman lämpövoimalakapasiteetin asteittainen alasajo
• Valtioiden ja yritysten hiilineutraaliustavoitteet sekä tiukkeneva sääntely-ympäristö
• Kaasuntuotannon infrastruktuuri, kaasun saatavuus ja hiilineutraalien polttoaineiden tulo markkinoille
• Lisääntyvä datan hyödyntäminen ja digitalisaatio

Wärtsilän energiapalveluiden tärkeimmät kysyntätekijät ovat:
• Asennetun laitekannan koko ja ikärakenne
• Laitteiden käyttötunnit

© 2021 Wärtsilä