Suurimmat osakkeenomistajat


Joulukuun 2018 lopussa Wärtsilällä oli noin 49.400 osakkeenomistajaa. Suurin osakkeenomistaja oli Investor AB, jonka omistus oli 104.599.632 osaketta eli 17,7% osakekannasta (hallintarekisteröity).

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista, kun sen omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Ilmoitukset omistusosuuksien muutoksista >>


© 2020 Wärtsilä