Miksi sijoittaa Wärtsilään?


Tuottoa kahdelta loppumarkkinalta ja Services-liiketoiminnasta.

 • Vakaat kysyntätekijät: kasvava kuljetuksen tarve, sähkön kysynnän lisääntyminen ja kasvavan laitekannan huoltotarpeet
 • Toiminta kahdella loppumarkkinalla jotka ovat maailmanlaajuisesti hajautuneet vähentää markkinariskiä
 • Wärtsilä on rakentanut vahvan aseman huoltomarkkinoilla ja meidän huoltoverkosto ja -tarjonta on tänään toimialan laajin
 • Services-liiketoiminta tuo vakautta ja tasapainottaa etenkin merenkulkumarkkinoiden syklisyyttä 
 • Kokoonpanoon perustuva tuotanto mahdollistaa joustavuuden kapasiteetin sopeuttamisessa markkinoiden kysyntään
 • Jaettu tuotanto ja tutkimus & tuotekehitys luo synergioita  

Hyvät kasvumahdollisuudet

 • Ympäristömääräykset tarjoavat kiinnostavia kasvumahdollisuuksia
  • Rikkipesurimarkkinat
  • Painolastiveden käsittely
 • Kaasun kasvu merenkulku- ja energiamarkkinoilla
  • Ympäristöön liittyvät tekijät
  • Taloudelliset tekijät
 • Smart Power Generation -ratkaisut täyttävät energiamarkkinoiden tarpeet dynaamiselle ja joustavalle kapasiteetille

Vankka taloudellinen asema

 • Vahva tase ja kannattavuus painopisteessä
 • Hyvä osingonmaksaja, tavoitteena jakaa 50% tuloksesta

Tavoitteena lisäarvon luominen sidosryhmille ja kilpailukykyisen tuoton tuottaminen sijoittajille:

 • Kasvamalla nopeammin kuin maailman BKT 
 • Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10% liikevoitto.
 • Pitää nettovelkaantumisasteemme alle 0,50:ssä
 • Jakaa vähintään 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona yli suhdannesyklin
© 2019 Wärtsilä