Wärtsilä luopuu JOVYATLAS -liiketoiminnastaan

Wärtsilä Corporation, Lehdistötiedote 23 syyskuuta 2020 at 10.00 UTC+2

Teknologiakonserni Wärtsilä ilmoittaa myyvänsä 100% omistamansa yhtiön Wärtsilä JOVYATLAS GmbH:n osakkeista saksalaiselle teollisuusyhtiölle Jacob Waitz Industrie GmbH:lle.
 
Wärtsilä JOVYATLAS on valmistanut UPS-järjestelmiä, tasasuuntaajia, muuntajia, taajuusmuuttajia ja vastuksia sekä niihin liittyviä palveluita monille teollisuuden aloille jo seitsemän vuosikymmenen ajan. Yrityksestä tuli osa Wärtsilää L-3 Communications MSI:n oston yhteydessä vuonna 2015. Yritys sijaitsee Saksan Jemgumissa, ja sillä on tällä hetkellä noin 125 työntekijää. Liikevaihto oli 20 miljoonaa euroa vuonna 2019. 

Myynnin julkistamisen yhteydessä Tamara de Gruyter, Wärtsilä Marine Systems ja Portfolio Business -liiketoimintojen johtaja totesi: “Wärtsilä keskittyy vahvemman ja selkeämmän ydinliiketoiminnan luomiseen varmistaen samalla, että ydinliiketoimintaan kuulumattomat yritykset saavat uuden omistuksen kautta mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintansa menestystä ja palvella asiakkaitaan paremmin. Olemme varmoja, että JOVYATLAS saa hyvän kodin Jacob Waitz Industrie GmbH:sta, jolla on pitkä historia saksalaisessa teollisuudessa."  

Dr. Friedrich von Waitz ja Harald von Waitz totesivat: “Odotamme, että pääsemme kehittämään JOVYATLAS-yhtiötä yhdessä POLYMA Energiesysteme GmbH -yhtiömme kanssa saavuttaaksemme UPS-järjestelmien, muuntajien ja vastuksien markkinajohtajuuden.  Olemme yhdessä JOVYATLAS-yhtiön henkilöstön kanssa valmiita saamaan yhtiön koko potentiaalin esiin."

Kauppa odotetaan saatavan päätökseen 1.10.2020. 
 
Mediakontakti: 

Atte Palomäki 
Johtaja, Viestintä, Brändi ja Markkinointi  
Wärtsilä Oyj Abp 
Puh. 010 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com 
 
  
Wärtsilä Portfolio Business lyhyesti: 
Wärtsilä Portfolio Business koostuu useista liiketoimintayksiköistä, joita johdetaan itsenäisesti. Tavoitteena on nopeuttaa yksiköiden tuloksentekokyvyn kasvua ja vapauttaa niiden koko potentiaali yritysmyyntien tai muiden strategisten vaihtoehtojen kautta. Portfolio Business kattaa viihdejärjestelmät, muuntajat ja keskeytymättömän virransyötön järjestelmät, säiliönohjausjärjestelmät, veden- ja jätteenkäsittelyn, venttiiliratkaisut sekä vesivoimaratkaisujen ja turbiinihuollon liiketoiminnan American Hydron. 
 
Wärtsilä lyhyesti 
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 
www.wartsila.com