• Smart marine
    Päämäärämme:

    Kehitämme kestävää yhteiskuntaa teknologia- ja palveluinnovaatioiden avulla

Kehitämme kestävää yhteiskuntaa teknologia- ja palveluinnovaatioiden avulla

KEHITÄMME Muokkaamme alan markkinoita kehittämällä muutosvoimaisia ratkaisuja yhteistyön, kumppanuuksien ja markkinatuntemuksen avulla sekä osallistumalla aktiivisesti ekosysteemeihin.

KESTÄVÄ Toimintojemme pitkän aikavälin ympäristö-, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset ohjaavat yrityksen painopisteitä ja toimintaa. Olemme ylpeitä yrityksemme monimuotoisuudesta, yhtäläisistä mahdollisuuksista ja korkeista eettisistä standardeista.

YHTEISKUNTA Välitämme yhteisöistä, joissa toimimme, ja haluamme yhdessä vaikuttaa positiivisesti asiakkaisiimme ja yhteistyökumppaneihimme. Olemme sitoutuneet toimimaan yhteiskunnan hyväksi.

INNOVAATIO Haluamme vastata muutostarpeen haasteisiin. Haluamme kehittää ideoita uusiksi ratkaisuiksi ja uusiksi toimintatavoiksi.

TEKNOLOGIA Meidät tunnetaan alan ajatusjohtajana. Toimitamme tuotteita ja palveluita, jotka ovat luotettavia ja tehokkaita ja vastaavat asiakkaiden tarpeita.

PALVELU Uskomme, että kun asiakkaamme menestyvät, myös me menestymme. Palvelemme asiakkaita ja yhteistyökumppaneita laitteiden koko elinkaaren ajan asiakkaiden kanssa yhteistyössä ja dataa hyödyntäen.

Päämäärä