Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 11 elokuuta 2011 at 13.30 UTC+2

 

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on myynyt 9.8.2011 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.838.853 osaketta, joka on 4,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.