Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
11 elokuuta 2011 klo 13.30 E. Europe Standard Time

 

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on myynyt 9.8.2011 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.838.853 osaketta, joka on 4,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. 

© 2021 Wärtsilä