Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Varma on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 24 elokuuta 2007 at 10.20 UTC+2

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 23.8.2007 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt kymmenesosan (1/10). Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 3.547.257 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 4.735.948 osaketta, joka on 4,94% Wärtsilän osakkeista ja 11,91% äänistä.

Wärtsilä Oyj Abp

Eeva Kainulainen    
Tiedotusjohtaja      

 

Maj-Len Ek
Talousjohtaja

www.wartsila.com