Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
9 lokakuuta 2007 klo 9.45 E. Europe Standard Time

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp on tänään saanut Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f.:lta ilmoituksen, että se on 22.8.2007 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt 1/20. Osakekaupan jälkeen Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. omistaa 1.546.596 A-osaketta ja 17.000 B-osaketta eli yhteensä 1.563.596 osaketta, joka on 1,63% Wärtsilän osakkeista ja 5,03% äänistä.

Wärtsilä Oyj Abp

Eeva Kainulainen    
Tiedotusjohtaja   

 

Maj-Len Ek

Talousjohtaja

www.wartsila.com

 

© 2021 Wärtsilä