Varma on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 4 heinäkuuta 2007 at 09.50 UTC+2

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle että se on 3.7.2007 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on ylittänyt kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen Varma omistaa 2.795.615 A-osaketta ja 1.188.691 B-osaketta eli yhteensä 3.984.306 osaketta, joka on 4,16% Wärtsilän osakkeista ja 9,46% äänistä.

Wärtsilä Oyj Abp

Eeva Kainulainen         Maj-Len Ek

Tiedotusjohtaja           Talousjohtaja

www.wartsila.com