Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: muutos Investor AB:n Wärtsilä -omistuksessa

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 13 joulukuuta 2012 at 18.30 UTC+2

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa seuraavan muutoksen Investorin omistusosuudessa;

Investor AB:n tytäryhtiö Aktiebolaget Navigare on 13.12.2012 siirtänyt kaikki omistamansa Wärtsilän osakkeet Instoria Aktiebolaget:ille, yhteensä 17.306.978 osaketta joka vastaa 8,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Instoria Aktiebolaget on myös Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars Oyj Abp:n ja Investor AB:n yhteisomistus Wärtsilässä ei ole muuttunut, eikä ylittänyt liputusrajaa.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja