Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
27 syyskuuta 2013 klo 14.00 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 25.9.2013 myynyt Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.824.523 osaketta, joka on 4,98 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

 

© 2021 Wärtsilä