Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 27 syyskuuta 2013 at 14.00 UTC+2

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 25.9.2013 myynyt Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt alittaa kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.824.523 osaketta, joka on 4,98 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Marco Wirén
Talous- ja rahoitusjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat