Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
3 heinäkuuta 2012 klo 13.00 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 29.6.2012 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 9.945.554 osaketta, joka on 5,04 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Raimo Lind
Varatoimitusjohtaja, Talous- ja rahoitusjohtaja


Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

 

© 2021 Wärtsilä