Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
7 tammikuuta 2011 klo 11.15 E. Europe Standard Time

 

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 5.1.2011 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 4.941.593 osaketta, joka on 5,01 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.
 

© 2021 Wärtsilä