Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc. on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 7 tammikuuta 2011 at 11.15 UTC+2

 

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että se on 5.1.2011 hankkinut Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä nyt ylittää kahdeskymmenesosan (1/20). Osakekaupan jälkeen BlackRock, Inc. omistaa 4.941.593 osaketta, joka on 5,01 % Wärtsilän osakkeista ja äänistä.