Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:in omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset, 30 huhtikuuta 2019 at 09.20 UTC+2

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:in omistus Wärtsilässä 

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 26.4.2019. Tämän myötä BlackRock, Inc:in ja sen rahastojen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 5,02% ja sen kokonaisomistus on 5,18%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
5,02% 0,16% 5,18% 591.723.390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
4,82% 0,56% 5,38%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 29.715.531 5,02%
YHTEENSÄ A 29.715.531 5,02%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 949.189 0,16%
YHTEENSÄ B 949.189 0,16%


Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat        
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja