Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 19 syyskuuta 2016 at 15.15 UTC+2
BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 16.9.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sekä sen osuus osakkeista ja äänistä että sen kokonaisomistus ylittää 5%:n liputusrajan. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,00% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, ja sen kokonaisomistus Wärtsilä Oyj Abp:sta on 5.01%. BlackRock, Inc:in yhteenlaskettu osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:
% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
8,49% 0,11% 8,61% 197.241.130
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
8,38% 0,14% 8,52%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727

 

16.759.588

 

8,49%
YHTEENSÄ A 16.759.588 8,49%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 224.941 0,11%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 7.621 0,00%
YHTEENSÄ B 232.562 0,11%

 

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja