Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Fiskarsin ja Investorin Wärtsilä-omistusten uudelleenjärjestely toteutunut

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 9 lokakuuta 2014 at 19.00 UTC+2


Wärtsilä on saanut tietoonsa, että 19.9.2014 ilmoitettu sopimus Fiskarsin, Investorin ja niiden yhteisyritys Avlisin Wärtsilä-omistuksen uudelleenjärjestelystä on toteutunut tänään.

Kaupan toteutumisen myötä Fiskars Oyj Abp omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Avlis Invest AB:n suora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Avlis Invest AB:sta on tullut Invaw Holding AB:n täysin omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Näin ollen, Investor AB:n ja Invaw Holding AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Lisäksi Fiskarsin ja Investorin osakassopimus on päättynyt.

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja