Fiskars myynyt Wärtsilä-omistusta tytäryhtiölleen Avlis AB:lle

Wartsila Corporation, Pörssitiedote 20 joulukuuta 2007 at 18.45 UTC+2

Wärtsilä Oyj Abp Liputus 20.12.2007 klo 18.45

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukainen liputusilmoitus: Fiskars myynyt Wärtsilä-omistusta tytäryhtiölleen Avlis AB:lle

Wärtsilä Oyj Abp on tänään saanut Fiskars Oyj Abp:lta ilmoituksen, että sen osuus Wärtsilä Oyj Abp:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 1/20 (5%) osakekaupalla, joka tehtiin 20.12.2007.

Kaupan jälkeen Fiskars Oyj Abp omistaa Wärtsilän osakkeita seuraavasti:

 

Kpl-määrä      

Osuus osakepääomasta    

Osuus äänimäärästä

A-osakkeita      

752 047

0,78%

2,44%

B-osakkeita 

65 429

0,07%

0,02%

Yhteensä

817 476

0,85%

2,46%

 

Fiskars Oyj Abp:n Y-tunnus: 0214036-5.

 

Wärtsilä Oyj Abp on tänään saanut ilmoituksen Avlis AB:lta, joka on Fiskarsin kokonaan omistama tytäryhtiö, että sen osuus osakepääomasta on ylittänyt 3/20 (15%) ja äänimäärästä 1/4 (25%) osakekaupalla, joka tehtiin 20.12.2007.

Kaupan jälkeen Avlis AB omistaa Wärtsilän osakkeita seuraavasti

 

Kpl-määrä     

Osuus osakepääomasta    

Osuus äänimäärästä

A-osakkeita       

8 500 000

8,86%

27,58%

B-osakkeita

6 500 000

6,77%

2,11%

Yhteensä  

15 000 000

15,63%

29,69%

 

Avlis AB:n yritystunnus: 556706-5346

Wärtsilän osakepääoma koostuu yhteensä 95 942 561 kpl:sta osakkeita (A-osakkeita 23 579 587 kpl ja B-osakkeita 72 362 974 kpl), ja ääniä osakkeilla on yhteensä 308 158 844.

 

Wärtsilä Oyj Abp

 

 

Raimo Lind                       Eeva Kainulainen
Varatoimitusjohtaja           Tiedotusjohtaja