Sampo on vähentänyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 4 heinäkuuta 2007 at 15.30 UTC+2

Sampo Oyj on tänään ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle että se on myynyt 3.7.2007 Wärtsilän osakkeita ja että sen osuus äänimäärästä on alittanut kahdeskymmenesosan (1/20) osakkeista. Osakekaupan jälkeen Sampo omistaa 584.668 A-osaketta, joka on 0,61% Wärtsilän osakkeista ja 1,90% äänistä.

Wärtsilä Oyj Abp

Eeva Kainulainen    Maj-Len Ek
Tiedotusjohtaja      Talousjohtaja

www.wartsila.com