Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: Fiskarsin ja Investorin Wärtsilä-omistusten yhdistäminen yhteiseen yhtiöön saatettu päätökseen

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 7 helmikuuta 2013 at 19.30 UTC+2

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa että Fiskars Oyj Abp ja Investor AB ovat toteuttaneet Wärtsilä-omistustensa juridisen yhdistämisen yhteiseen yhtiöön 24.4.2012 julkistetun tiedotteen mukaisesti.

Yhteisyritys Avlis AB:n ja sen täysin omistaman tytäryhtiön Avlis Invest AB:n (entinen Instoria AB) yhteenlaskettu omistus on 42.948.325 eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Yhteisyrityksen toteutuksen seurauksena Investor AB ei omista suoraan Wärtsilän osakkeita. Tällä hetkellä Fiskars omistaa Avlis AB:sta 59,7% ja Investor 40,3%.

Wärtsilä Oyj Abp

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

www.wartsila.com