Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limited on lisännyt omistustaan Wärtsilässä

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 6 toukokuuta 2016 at 08.30 UTC+2

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 3.5.2016 ostanut Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sen osuus osakkeista ja äänistä ylittää nyt 5%:n liputusrajan ja kokonaisomistus pysyy yli 5%. Osakekaupan jälkeen BlackRock Investment Management (UK) Limited omistaa 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä sekä 0,12% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta. Yhteenlaskettu osuus on 5,13%. BlackRock, Inc:in osakeomistus pysyy yli 5% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputus-
rajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen

8,31%

0,53%

8,84%

197.241.130

Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

8,05%

0,56%

8,62%

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

FI0009003727

 

16.391.021

 

8,31%

YHTEENSÄ A

16.391.021

8,31%

 

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten
äänten %-osuus

Lainatut arvopaperit

N/A

N/A

Osakeomistus

1.041.449

0,52%

CFD

N/A

N/A

Nettoarvon tilitys

8.722

0,00%

YHTEENSÄ B

 

 

 

1.050.171

0,53%

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki 
Viestintäjohtaja