Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock Investment Management (UK) Limitedin omistus Wärtsilässä

Wärtsilä Corporation, Liputusilmoitukset, 18 lokakuuta 2018 at 09.50 UTC+2

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että BlackRock Investment Management (UK) Limited on 16.10.2018 myynyt Wärtsilän osakkeita. Tämän myötä sen kokonaisomistus alittaa 5%:n liputusrajan. BlackRock, Inc:in ja sen rahastojen yhteenlaskettu osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 8,28%.

Blackrock, Inc.:in ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,10% 0,18% 8,28% 591.723.390  
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 8,14% 0,19% 8,33%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 47.942.971 8,10%
YHTEENSÄ A 47.942.971 8,10%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 910.476 0,15%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 191.243 0,03%
YHTEENSÄ B 1.101.719 0,18%


Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat 
Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com