Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: muutokset Investor AB:n ja Fiskars Oyj Abp:n Wärtsilä-omistuksissa

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset 19 syyskuuta 2014 at 15.00 UTC+2

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa että Fiskars Oyj Abp, Investor AB ja niiden yhteisyritys Avlis AB ovat solmineet sopimuksen, jonka johdosta omistusosuudet muuttuvat seuraavasti:

Avlis Invest AB ostaa 15.759.566 Wärtsilän osaketta eli 7,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Avlis Invest AB:n kaikki osakkeet siirretään Invaw Holding AB:lle, joka on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars ostaa 9.881.781 Wärtsilän osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Fiskarsin ja Investorin välillä solmittu osakassopimus päättyy ja niiden yhteisyritys, joka omisti 42.948.325 Wärtsilän osaketta eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, puretaan.

Transaktion toteutuessa Investor AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja