Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: muutokset Investor AB:n ja Fiskars Oyj Abp:n Wärtsilä-omistuksissa

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Liputusilmoitukset
  • Pörssitiedote
19 syyskuuta 2014 klo 15.00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä on tänään saanut tietoonsa että Fiskars Oyj Abp, Investor AB ja niiden yhteisyritys Avlis AB ovat solmineet sopimuksen, jonka johdosta omistusosuudet muuttuvat seuraavasti:

Avlis Invest AB ostaa 15.759.566 Wärtsilän osaketta eli 7,99% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Avlis Invest AB:n kaikki osakkeet siirretään Invaw Holding AB:lle, joka on Investor AB:n täysin omistama tytäryhtiö. Fiskars ostaa 9.881.781 Wärtsilän osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä Avlis AB:ltä. Fiskarsin ja Investorin välillä solmittu osakassopimus päättyy ja niiden yhteisyritys, joka omisti 42.948.325 Wärtsilän osaketta eli 21,77% Wärtsilän osakkeista ja äänistä, puretaan.

Transaktion toteutuessa Investor AB:n epäsuora omistus Wärtsilässä ylittää 15% ja on yhteensä 33.066.544 osaketta eli 16,76% Wärtsilän osakkeista ja äänistä. Fiskars Oyj Abp omistaa suoraan 9.881.781 osaketta eli 5,01% Wärtsilän osakkeista ja äänistä.

 

Kari Hietanen
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat

Atte Palomäki
Viestintäjohtaja

 
 

 

© 2021 Wärtsilä